Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nový koncept marketingového oddělení restrukturalizované společnosti v souvislosti s liberalizací energetického trhu

Nový koncept marketingového oddělení restrukturalizované společnosti v souvislosti s liberalizací energetického trhu

Kategorie: Marketing, Energetika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na problematiku liberalizace energetického trhu v České republice a následné restrukturalizace energetické společnosti. Model, který je v práci představen, je možné souhrnně charakterizovat jako model organizační struktury energetické společnosti, jejích obchodních procesů a klíčových zdrojů, IT aplikací a přípravných kvalifikačních akcí. Obsahem práce je popis nové koncepce marketingového oddělení ve společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis současné situace na trhu s energií
3.
Přístup k vývoji Modelu
4.
Vymezení kompetencí, odpovědností a činností marketingu
5.
Činnosti a kompetence marketingu
5.1.
Marketingové komunikace
5.2.
Marketingové plánování a analýzy
5.3.
Tvorba produktů-řízení produktového portfolia
5.4.
Vztahy s tržními partnery, poradenství
6.
Marketingový plán
7.
Funkce (marketingového) plánu
8.
Komponenty marketingového plánu
8.1
Externí analýza
8.2
Interní analýza (analýza vnitřního prostředí firmy)
8.3
Výběr cílů a strategie
8.4
Detailní rozpracování každého nástroje
8.5
Implementace, řízení a přizpůsobování
8.6
Struktura marketingového rozpočtu
9.
Tvorba nových produktů
10.
Principy fungování capture týmu
11.
Podpora marketingu u individuálně a cíleně obsluhovaných zákazníků
12.
Podpora marketingu u hromadně obsluhovaných zákazníků
13.
Seznam použitých informačních zdrojů

Úryvek

"8.2. Interní analýza (analýza vnitřního prostředí firmy)

Analýza tržní pozice:
Analyzuje se postaveni společnosti na trhu z hlediska toku peněz, obratu a podílu na trhu (s možnými odlišnostmi pro jednotlivé tržní segmenty), variant výrobků, cenového rozpětí a distribučních kanálů. Marketingový plán by měl nabídnout pohled na tržní postavení, které společnost měla v minulosti a nyní, a stanovit, jaká jsou očekávání pro budoucnost.
Analýza marketingové strategie:
V této části se musí porovnat marketingová strategie s marketingovou strategií konkurence, protože spotřebitel, ať už vědomě nebo podvědomě, také porovnává, jaký marketingový přístup mají společnosti A, B a C. Je třeba rozlišit dvě otázky:
Pro který „cílový trh“ se společnost rozhodla? Tato otázka musí být zodpovězena, jestliže má být marketingový přístup úspěšný. Společnost by se měla také potom zaměřit pouze na tuto skupinu. Naneštěstí ne všechny společnosti to chápou.
Pro jakou „tržní pozici“ se společnost rozhodla? Jinými slovy: jakým způsobem se daná společnost snaží umístit sebe a své výrobky na trhu? Je zjevné, že proces umisťování se na trh by se měl soustředit na výhody ve funkční nebo symbolické oblasti. Jestliže tržní pozice je odlišná od konkurence, spotřebitel si snáze vybere.
Mohu být také analyzovány následující rozdíly mezi vlastní marketingovou politikou a marketingovou politikou konkurence: popularita (známost) , skladba nabídky, kvalita nabízeného produktu, image, doprovodné služby, cenová hladina, vztah ceny a kvality, údaje o distribuci, stupeň proniknutí trhu, prodejní metody a kvalita organizace prodeje.

Analýza dalších funkcí korporace:
V tomto případě se studují nemarketingové elementy, které mohou mít vztah k úspěchu marketingové strategie – jako např.kapacita korporace a její možná variabilita, věková struktura korporace a manažerská ochota převzít rizika. Tyto elementy obvykle nemají přímý vliv, z dlouhodobého pohledu se mohou stát příležitostí nebo hrozbou.
Analýza silných a slabých stránek:
Tato poslední vnitřní analýza shrnuje všechny předcházející analýzy. Možný problém subjektivního
hodnocení znamená, že stojí za to, aby takovou analýzu provedlo několik lidí, kteří jsou v tomto oboru experty.

8.3 Výběr cílů a strategie
Je to třetí významný komponent marketingového plánu.
Můžeme jej rozložit do následujících kroků:

Analýza SWOT (Strengths – Silné stránky, Weaknesses – Slabé stránky, Opportunities – Příležitosti, Threats – Hrozby)
se použije ke stručné sumarizaci potenciální tržní příležitosti a hrozby, interní silné a slabé stránky. Přenesou se sem výsledky z předchozích analýz. Základní myšlenky této analýzy jsou:
možné způsoby zlepšení výsledků (obrat, podíl na trhu, zisk a růst) jsou spojené s příležitostmi
společnost musí mít sílu, jestliže má využít těchto příležitostí (každá příležitost vyskytující se na trhu nemusí být nezbytně příležitostí pro danou společnost)
silné a slabé stránky mají vždy vztah ke konkurenci. Společnost musí být připravena na hrozby a eliminovat slabé stránky.

Možnosti (Options): Po provedení analýzy se musí stanovit možnosti (varianty), které společnosti umožní vyřešit její problémy a dosáhnout lepších výsledků (z hlediska SWOT). Ačkoli zvažování takových možností vyžaduje určitou tvůrčí schopnost, alternativy politiky musí být v první řadě proveditelné. Ta možnost, která nejlépe vyřeší naznačený problém nebo která nabídne největší počet možností, se uskuteční."

Poznámka

Práce je dolněna o tabulku a obrázky. Obsahuje všechny formální náležitosti seminární práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6756
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse