Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Nutriční hodnota vybraných druhů kořenové zeleniny - diplomová práce

Nutriční hodnota vybraných druhů kořenové zeleniny - diplomová práce

Kategorie: Biologie, Zemědělství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce v úvodním literárním přehledu přináší informace o látkách přítomných v zelenině včetně látek rizikových. Vlastním cílem práce je poté zhodnotit nutriční hodnotu a nežádoucí složky vybraných druhů kořenové zeleniny, například petržele, pastináku nebo celeru. V závislosti na těchto parametrech byl určován vliv druhu a odrůdy na nutriční hodnotu a výsledky graficky zpracovány a statisticky vyhodnoceny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Literární přehled
2.1
Nutriční hodnota
2.2
Sušina a voda
2.3
Sacharidy
2.4
Vláknina
2.5
Minerální prvky
2.5.1
Vápník
2.5.2
Sodík
2.5.3
Hořčík
2.5.4
Draslík
2.6
Vitaminy
2.6.1
Vitamin C
2.6.2
Karotenoidy
2.7
Vybrané rizikové složky v zeleniny
2.7.1
Dusičnany
2.7.1.1
Vliv na člověka
2.7.1.2
Askorbát-nitrátový a vláknino-nitrátový index
2.7.1.3
Dusičnany ve vybraných druzích kořenové zeleniny
2.7.1.4
Dusičnany v rostlině
3.
Cíl práce
4.
Materiál a metody
4.1
Charakteristika a prostředí
4.2
Rostlinný materiál
4.2.1
Pastinák
4.2.2
Petržel zahradní
4.2.3
Černý kořen
4.2.4
Celer
4.2.5
Řepa salátová
4.3
Uspořádání pokusu
4.3.1
Rok 2003
4.3.2
Rok 2004
4.4
Metody stanovení nutriční hodnoty
4.4.1
Stanovení refraktometrické sušiny a celkové sušiny
4.4.2
Stanovení obsahu sacharidů
4.4.3
Stanovení vlákniny
4.4.4
Stanovení obsahu minerálních látek
4.4.5
Stanovení obsahu karotenoidů
4.4.6
Stanovení vitaminu C
4.4.7
Stanovení obsahu dusičnanů
4.5
Statistické vyhodnocení
5.
Výsledky
5.1
Sušina
5.1.1
Celer
5.1.2
Černý kořen
5.1.3
Červená řepa
5.1.4
Pastinák
5.1.5
Petržel
5.2
Refraktometrická sušina
5.2.1
Celer
5.2.2
Černý kořen
5.2.3
Červená řepa
5.2.4
Pastinák
5.2.5
Petržel
5.1
Sacharidy
5.1.1
Černý kořen
5.1.2
Červená řepa
5.1.3
Celer, pastinák, petržel
5.2
Vláknina
5.2.1
Celer
5.2.2
Černý kořen
5.2.3
Červená řepa
5.2.4
Pastinák
5.2.5
Petržel
5.3
Minerální prvky
5.3.1
Vápník
5.3.1.1
Celer
5.3.1.2
Černý kořen
5.3.1.3
Červená řepa
5.3.1.4
Pastinák
5.3.1.5
Petržel
5.3.2
Sodík
5.3.2.1
Celer
5.3.2.2
Černý kořen
5.3.2.3
Červená řepa
5.3.2.4
Pastinák
5.3.2.5
Petržel
5.3.3
Hořčík
5.3.3.1
Celer
5.3.3.2
Černý kořen
5.3.3.3
Červená řepa
5.3.3.4
Pastinák
5.3.3.5
Petržel
5.3.4
Draslík
5.3.4.1
Celer
5.3.4.2
Černý kořen
5.3.4.3
Červená řepa
5.3.4.4
Pastinák
5.3.4.5
Petržel
5.4
Karotenoidy
5.4.1
Pastinák
5.4.2
Petržel
5.5
Vitamin C
5.5.1
Celer
5.5.2
Černý kořen
5.5.3
Červená řepa
5.5.4
Pastinák
5.5.5
Petržel
5.6
Dusičnany
5.6.1
Celer
5.6.2
Černý kořen
5.6.3
Červená řepa
5.6.4
Pastinák
5.6.5
Petržel
6.
Diskuse
6.1
Celer
6.2
Černý kořen
6.3
Červená řepa
6.4
Pastinák
6.5
Petržel
6.6
Vybrané obsahové látky v hodnocených druzích kořenové zeleniny
7.
Závěr
8.
Souhrn

Úryvek

"2. LITERÁRNÍ PŘEHLED
2.1 NUTRIČNÍ HODNOTA
Biologickou hodnotou zeleniny rozumíme obsah biochemicky aktivních látek (například vitaminů), které podmiňují její výživný a zdravotní význam. Množství těchto cenných látek závisí na ekologických a technologických podmínkách, za nichž byla pěstována, zvláště na složení a zpracování půdy, na způsobu hnojení a podílu stopových prvků. Ale i odrůda do značné míry determinuje nutriční hodnotu zeleniny (Sorensen et al., 1994 in Pokluda, 2003a), stejně tak i růst a vývoj rostlin (Schaer, 1989 in Pokluda, 2003a). V rostlinách se mění obsahové látky kvantitativně a někdy i kvalitativně podle druhu a odrůdy, podle stanoviště a hnojení, podle vláhy, osvětlení, teploty klimatu, a to velmi značně. (Podešva, 1959a)

2.2 SUŠINA A VODA
Voda je hlavní složka zeleniny. Stanovení vody může být významným ukazatelem jakosti a trvanlivosti výrobku, popřípadě ukazatelem porušování jakosti produktů. Stanovení sušiny, tedy pevného zbytku po odstranění vody a látek těkajících při různé teplotě, naopak umožňuje zjistit, v jakém množství je sledovaná komponenta obsažena v produktu a v různém obsahu vody. (Davídek, 1977)
Naopak Kyzlink (1954) nepovažuje za sušinu zbytek hmoty po vysušení při určité teplotě, kdy se vypaří voda a jiné těkavé látky, nýbrž vše, co je v plodinách obsaženo mimo vodu a plyny. Pod pojem sušina zahrnuje i alkoholy, těkavé estery, pravé cukry, jednoduché alkoholy a ketony, vyšší polysacharidy, barviva, třísloviny, pektiny a pektinové látky, organické kyseliny, vitaminy, tuky, vosky, aromatické látky, fosfatidy, protidy, enzymy a alkaloidy.
Podešva (1959a) uvádí, že zelenina obsahuje 55-75% i více vody, Kyzlink (1954) 70-95%, Velíšek (1999) 60-93%. Navíc Velíšek (1999) blíže specifikuje obsah vody v kořenové zelenině – kolem 90%. Obsah sušiny se tedy v zelenině může pohybovat od 5 % do 45 %. V rámci těchto hranic kolísají hodnoty podle druhu, odrůdy, vegetačních podmínek a dokonce i podle stáří nebo vyspělosti rostliny. Zásadně platí, že plodiny sklizené za suchého počasí bývají bohatší na sušinu než plodiny, jež vyrostly ve vlhku, a že starší organismy obsahují více sušiny než mladší organismy. Na obsah sušiny má vliv i hnojení. Leclerc (1991 in Pokluda, 2003a) pozoroval vliv organického hnojení na obsah sušiny u celeru. Při organickém hnojení byl vykázán vyšší podíl sušiny, který koreloval s vyšším obsahem vápníku a hořčíku v bulvách. Prugar et al. (1977) sledoval ovlivňování jakosti zeleniny agroekologickými faktory – mimo jiné i vliv hnojení. Zjistil, že zvyšování dávek dusíku má za následek snižování obsahu sušiny, kdežto draslík a fosfor mají opačný účinek. Vlivem zasolení byl pozorován nižší obsah sušiny. (Kyzlink, 1954)
Voda je výtečným rozpouštědlem, aktivně se zúčastňuje řady reakcí a dějů probíhajících v rámci metabolismu (Zehnálek, 2001). Mindell (2000) charakterizuje vodu jako základní rozpouštědlo používané při trávení a odstraňování odpadních látek z těla. Voda ze zeleniny je z hlediska výživy pro člověka zvláště hodnotná, je v ní rozpuštěna řada živin a její význam není plně ještě doceněn (Kopec, 1998). Kopec (1997) zdůrazňuje biologický původ této vody a přítomnost rozpuštěných organických i anorganických složek zeleniny. Potřeba vody u člověka činí 2 až 3 litry denně (Kopec, 1997), tedy 35 až 40 g vody na 1 kg hmotnosti (Zehnálek, 2001). Ovoce a zelenina pokrývá pětinu její potřeby."

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek, grafů a obrázek, rozsah čistého textu činí cca 42 stran.
Přílohy nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse