Název Goodness Staženo

Nutriční hodnota vybraných druhů kořenové zeleniny - diplomová práce

Diplomová práce v úvodním literárním přehledu přináší informace o látkách přítomných v zelenině včetně látek rizikových. Vlastním cílem práce je poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Zemědělství

1x

Analýza kvality odchovu různých genotypů masného typu drůbeže - diplomová práce

Diplomová práce věnovaná problematice odchovu drůbeže ve své první části provádí literární rešerši vývoje chovu slepic na našem území od nejstarších d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

0x