Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > O myších a lidech

O myších a lidech


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla O myších a lidech. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Charakteristika uměleckého textu jako celku
3.
Charakteristika úryvku z uměleckého textu

Úryvek

"William Faulkner (1897-1962)
- jeho život silně ovlivnil jeho dílo
- z jižanské rodiny – bělošská rodina, černošští otroci (inspirace pro většinu próz = jižanská sága)
- účastník 1. světové války – pilot
- scenárista v Hollywoodu
- neměl rád publicitu
dílo:
- psychologie jižanských lidí, výjimeční hrdinové, dějové odbočky, epizodičnost
- pomalá cesta ke čtenářům, obliba nejprve u Francouzů
Divoké palmy, Vojákův žold, Hluk a vřava
Francis Scott Fitzgerald (1896-1940)
= autor džezového věku
- období po roce 1920, Amerika „žije“ novými objevy (auta, rozhlas, film, hudební nosiče)
- lidé z venkova se stěhují do měst, obdiv černošské hudby a tance
- prohibice = vyšší zájem o alkohol
dílo:
- „sonda“ do života americké společnosti dvacátých třicátých let
- kritický, nemilosrdný = mluvčí americké mládeže
- čtenářsky oblíbený i dnes
Velký Gatsby, Krásní a prokletí, Něžná je noc
Ernest Hemingway (1899-1961)
- Američan, romanopisec, povídkář a novinář
- po maturitě reportérem
- v r. 1918 dobrovolníkem na italské frontě – vážně raněn jako vůbec první voják → velká publicita
- zajímal se o box a býčí zápasy
- trpěl depresemi, spáchal sebevraždu
dílo:
- typický hrdina: fyzicky silný, osamělý
- píše podle tzv. metody ledovce = vynechává všechno méně podstatné, životní tragédie zobrazuje na malé ploše bez komentáře vypravěče
- roku 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu
Sbohem, armádo – román, láska mezi raněným americkým vojákem a anglickou zdravotní sestrou, z 1. sv. války
Zelené pahorky africké – inspirováno výpravami do Afriky
soubory povídek: Pátá kolona, Smrt odpoledne
Komu zvoní hrana – román, příběh z občanské války ve Španělsku
Stařec a moře – novela, poslední H. vydané dílo
- jednoduchý děj – kubánský rybář Santiago dva dny zápasí s mečounem, úlovek mu sežerou žraloci"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5564232fe6de1.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Steinbeck_O_mysich_a_lidech.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse