Občanské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá občanským právem, jeho vymezením a rozdělením. Nejprve je pojednáno o účastnících a předmětu občanskoprávních vztahů (práce rozlišuje jednotlivé kategorie věcí hmotných a nehmotných). Poté jsou podrobně popsána věcná práva, mezi něž patří vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění a práva k cizím věcem. Poslední oddíl textu se zaměřuje na závazkové právo.

Obsah

1.
Jak funguje občanské právo
1.1
Ochrana osobnosti
2.
Občanskoprávní vztahy
2.1
Rozdělení, účastníci a předmět občanskoprávních vztahů
2.2
Věcná práva
2.2.1Vlastnické právo
2.2.2
Spoluvlastnictví a společné jmění
2.2.2.1
Podílové spoluvlastnictví
2.2.2.2
Společné jmění manželů
2.2.3
Práva k cizím věcem
2.2.3.1
Věcná břemena, zástavní a zadržovací právo
2.2.3.2
Odpovědnost za škodu
2.3
Závazkové právo
2.3.1
Strana závazkového vztahu
2.3.2
Vznik a obsah závazků
2.3.3
Odpovědnost za vady
2.3.4
Změna, zajištění a zánik závazků

Úryvek

- věc může být v podílovém spoluvlastnictví dvou nebo více lidí (vlastníků)
- společné jmění může vzniknout jen mezi manželi
- ve vztahu k jiným osobám jsou spoluvlastníci jediným vlastníkem v právních úkonech týkajících se této věci jsou oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně

podílové spoluvlastnictví -
- podíl = vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci
- o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů ( není rozhodující počet spoluvlastníků, ale většina podílů !!)
- převod spoluvlastnického podílu ( změna v osobě spoluvlastníka)
o převod na osoby blízké
o převod na osoby jiné -předkupní právo pro ostatní spoluvlastníky
- podíl může být předmětem dědění, výkonu rozhodnutí, zástavou ----
- zánik a vypořádání - nikoho nelze nutit, aby setrvával ve spoluvlastnickém vztahu
o dohodou - shodná vůle, u nemovitosti písemnou, vzájemné vypořádání mezi spoluvlastníky, písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali
o na návrh některého spoluvl. rozhodne soud
- reálným rozdělením věci podle výše podílu
- přikázáním věci jednomu nebo více spoluvl.
- prodejem věci a rozdělením výtěžku podle výše podílů

společné jmění manželů
tvoří ho :
- majetek nabytý za trvání manželství
o výjimka
- majetek získaný dědictvím nebo darem jedním z manželů
- věci osobní potřeby jednoho z manželů
- věci získané restitucí jedním z manželů
- závazky, které vznikly za trvání manželství
o výjimka – závazky výhradního vlastnictví 1 z manželů
manželé se mohou formou notářského zápisu o:
• rozšíření nebo zúžení rozsahu spol.jmění
• správě spol.jmění
• že vyhradí vznik spol.jmění až ke dni zániku manželství
předmanželská smlouva
správa spol.jmění manželů – majetek, který tvoří SJM užívají a udržují oba manželé společně
obvyklá správa – může ji vykonávat každý z M
ostatní záležitosti – nutný souhlas obou M
závazky, které tvoří SJM, plní oba M společně a nerozdílně
majetek ve SJM nebo jeho část může použít jeden z M k podnikání se souhlasem druhého M"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17946
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse