Občanské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právo subjektivní, objektivní, struktura soukromého práva. Soukromé právo - jeho zásady, autonomie vůle účastníků. Občanské právo - jeho prameny, normy, logická struktura. výklad právních norem, analogie zákona, analogie práva, výklad autentický, soudní a vědecký. Kauza a právní důvody. Pr. úkony jednostranné, dvou a vícestranné, adresované, neadresované. Smlouvy konsensuální a reálné, vznik smlouvy. obsah právních úkonů – složky podstatné, pravidelné a nahodilé, podmínky odkládací a rozvazovací, stanovení doby a příkaz. Neplatnost právních úkonů – absolutní, relativní, konverze, konvalidace, ratihadice. Čas, doložka času, lhůty procesní, hmotněprávní, přádkové, zákonné a smluvní počítání času. Komplexní právní skutečnosti, právní doměnky a fikce. Občanskoprávní vztahy - vztahy, skutečnosti. Subjekty občanskoprávních vztahů - fyzické osoby, právnické osoby. Ochrana osobnosti fyzické osoby, jednotlivé aspekty, prostředky ochrany, ochrana poskytovaná právnickým osobám. Zastoupení přímé, nepřímé, plná moc, zákonné zastoupení a smluvní zastoupení. Občanskoprávní vztahy - předmět, ochrana.Věci v právním slova smyslu, věc hromadná, majetek a jmění, podnik, obchodní podíl, cenné papíry, třídění věcí. Promlčení, promlčecí doby subjektivní a objetivní, přerušení promlčení a stavení promlčení. Vlastnictví, analytické vymezení, vlastnosti vlastnického práva, spoluvlastnictví, společné jmění manželů. Zástavní právo, funkce, vznik, práva a povinnosti ze zástavního práva před splatností pohledávky a po splatnosti pohledávky, zánik zástavního práva. ávazkový právní vztah, smluvní závazkový vztah, zásady smluvního závazk. práva, závazkové právo deliktní. Pluralita subjektů na straně věřitele, na straně dlužníka. Prodlení - věřitele, dlužníka, smluvní pokuta. Nájemní smlouva - vznik, náležitosti, skončení. Příkazní smlouva - vznik, zánik, náležitosti.

Obsah

1) Třídění systému práva
2) Soukromé právo
3) Občanské právo
4) Právní normy kogentní a dispozitivní
5) Působnost právních norem
6) Výklad právních norem
7) Právní důvody
8) Členění úkolů
9) Právní úkony
10)Smlouvy konsensuální a reálné
11)Náležitosti právních úkonů
12)Obsah právních úkonů
13)Neplatnost právních úkonů
14)Odporovatelnost právním úkonům
15)Protiprávní úkony
16)Jiné právní skutečnosti
17)Komplexní právní skutečnosti
18)Občanskoprávní vztahy
19)Subjekty občanskoprávních vztahů
20)zastoupení
21)Občanskoprávní vztahy
22)Věci v právním slova smyslu
23)Promlčení
24)Vlastnictví
25)Zástavní právo
26)Katastr nemovitostí
27)Pluralita subjektů
28)Odpovědnost za vady
29)Poukázka, poukázka na cenné papíry
30)Prodlení
31)Nájemní smlouva
32)Příkazní smlouva

Úryvek

Právo objektivní – rozumíme se jím specifický společenský normativní systém, tj. systém norem (pravidel) společenského chování lidí, jeho dodržování je zabezpečeno státem (státní mocí). Normy tvořící součást objektivního práva se nazývají právní normy (jsou to právní příkazy, zákazy, dovolení určitého chování). Objektivní právo určitého státu se člení na různé subsystémy, které se označují jako právní odvětví. Občanské právo je jedním z nich. Občanské právo pak stanoví jak se lidé mají chovat v občanskoprávních vztazích.
Právo subjektivní – je odvozeno od práva objektivního. Právo ve smyslu subjektivním znamená míru a způsob možného chování subjektu práva, tj. člověka – osoby, fyzické či právnické osoby, které objektivní právo chrání, a to zpravidla poskytnutím státního donucení k jeho prosazení. Na rozdíl od práva objektivního subjektivní pr. nepodává odpověď na otázku, co je obecně po právu, nýbrž na otázku z hlediska určitého subjektu práva, tj. zda určitému konkrétními subjektu určité konkrétní právo náleží, tedy zda je mu objektivním právem dovoleno či nedovoleno se určitým způsobem chovat. V subjektivní právu, co se týče člověka platí: vše co není zákonem zakázáno, je po právu dovoleno!

Poznámka

Zkouškové otázky z občanského práva.
Obsažné, pěkně zpracované.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse