Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Občanské právo hmotné - komplet

Občanské právo hmotné - komplet

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text zpracovává kompletní problematiku občanského práva hmotného. Popisuje nejen občanskoprávní vztahy, zastoupení, ochranu osobnosti a právní vztahy, ale také smlouvy, promlčení, vlastnické právo a způsoby nabývání vlastnictví. Seznamuje s držbou, podílovým spoluvlastnictvím, společným jměním manželů, i s věcným právem k věcem cizím. Charakterizuje odpovědnost za škodu, náhrady škody a bezdůvodné obohacení. V závěru se věnuje dědění a závazkovému právu.

Obsah

1.
Občanskoprávní vztahy
2.
Účastníci občanskoprávních vztahů – fyzické osoby (FO)
3.
Účastníci občanskoprávních vztahů – právnické osoby (PO)
4.
Zastoupení
5.
Ochrana osobnosti
6.
Právní úkony
7.
Absolutní a relativní neplatnost právního úkonu
8.
Smlouvy
9.
Promlčení
10.
Počítání času
11.
Věci a práva jako předmět občanskoprávních vztahů, součást a příslušenství věci, příslušenství pohledávky
12.
Vlastnické právo
13.
Způsoby nabývání vlastnictví
14.
Držba
15.
Podílové spoluvlastnictví
16.
Společné jmění manželů
17.
Věcná práva k cizím věcem
18.
Odpovědnost za škodu
19.
Případy zvláštní odpovědnosti za škodu a jejich stručná charakteristika
20.
Společná odpovědnost za škodu, odpovědnost za jiného a zavinění (spoluzavinění) poškozeného
21.
Způsob a rozsah náhrady škody
22.
Bezdůvodné obohacení
23.
Právní důvody dědění, nabytí dědictví, odmítnutí dědictví, odúmrť, přechod zůstavitelových dluhů
24.
Dědická nezpůsobilost a vydědění
25.
Dědění ze závěti
26.
Dědění ze zákona, dědické skupiny
27.
Správce dědictví
28.
Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
29.
Závazkové právo
30.
Hlavní případy změn v obsahu závazků
31.
Hlavní případy změn v subjektech závazků
32.
Právní prostředky zajištění závazků
33.
Důvody zániku závazků

Úryvek

"FO má právo na ochranu své osobnosti, tzn.

• právo na tělesnou integritu, jde především o ochranu života a zdraví (platí i pro nascitura)
• právo na osobní svobodu (tuto ochranu poskytují i jiné právní předpisy, např. TZ, TŘ, o.s.ř.)
• právo na jméno, rozumí se tím především příjmení, ochranu jména požívá i krycí jméno (pseudonym)
• právo na občanskou čest a lidskou důstojnost (ochrana spočívá především v zákazu různých druhů neoprávněných zásahů; vztahuje se i na slovní projevy – pomlouvání atd.)
• právo na podobu a právo k podobizně (podobiznou se rozumí jakékoli hmotné zobrazení člověka živého i zemřelého za předpokladu, že zobrazená osoba je na zobrazení identifikovatelná)
• právo na slovní projevy (tj. právo uplatnit svůj slovní projev a právo k záznamům slovního projevu)
• právo na soukromí (př. ochrana obydlí, listovní tajemství, atd.; jednotlivec má právo se rozhodnout podle vlastního uvážení, zda mají být skutečnosti jeho soukromého života zpřístupněny jiným)
Pouze se souhlasem FO mohou být použity a pořízeny

• písemnosti osobní povahy
• podobizny
• obrazové a zvukové záznamy týkající se FO nebo
• jejích projevů osobní povahy


Svolení FO není třeba

• použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona
• pořídí-li se nebo použijí-li se přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Po smrti FO přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, není-li jich, jejich rodičům.

Prostředky ochrany osobnosti

Osoba, jejíž osobnostní práva byla porušena nebo ohrožena, má právo požadovat, a to i soudní cestou, aby

• bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti (např. zastaveno poskytování neoprávněně získaných informací), tzv. žaloba zdržovací

• byly odstraněny následky neoprávněných zásahů, a to buď obnovením původního stavu (např. vrácením neoprávněně získaných písemností), nebo jinak (např. zničením neoprávněně pořízených zvukových záznamů), tzv. žaloba odstraňovací

• žaloba určovací (určuje se, že došlo k porušení práva)

• jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučiní – satisfakce, tj. prostá veřejná omluva (např. omluva v tisku) nebo rozhodnutí soudu o náhradě nemajetkové újmy v penězích (pokud byla snížena důstojnost FO nebo její vážnost ve společnosti)¨

• byla nahrazena škoda (majetková újma), pokud neoprávněným zásahem do práv na ochranu osobnosti vznikla, tzv. žaloba na náhradu škody"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 105 stran. Práce obsahuje tabulky.
Tato práce je částečným opisem Občanského zákoníku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse