Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo - maturitní otázka 11/23

Občanské právo - maturitní otázka 11/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje občanskému věcnému právu se zaměřením na závazkové, vlastnické a dědické právo. Definuje základní pojmy, uvádí obecné zásady týkající se hlavních typů smluv a dědického řízení. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Rodinné právo a řešení majetkových otázek v rodině - maturitní otázka 10/23 a následující zde Trestní právo a občanské soudní řízení - maturitní otázka 12/23.

Obsah

1.
Právní úkony
1.1.
Zastoupení ze zákona
1.2.
Zastoupení na základě plné moci
1.3.
Formální náležitosti
2.
Závazkové právo
2.1.
Smlouva
2.2.
Splnění závazku
2.3.
Zánik závazku
3.
Věcné (vlastnické) právo
3.1.
Movité versus nemovité
3.2.
Spotřebitelné versus opotřebitelné
3.3.
Zastupitelné versus nezastupitelné
3.4.
Dělitelné versus nedělitelné
3.5.
Věci nehmotné
3.6.
Práva k cizím věcem
3.6.1.
Věcná břemena
3.6.2.
Zástavní právo
3.6.3.
Zadržovací právo
4.
Dědické právo
4.1.
Dědění ze závěti
4.2.
Dědění ze zákona
4.3.
Kombinovaným způsobem

Úryvek

"Právní úkony
Právní úkon neboli právní jednání je projev vůle osoby směřující ke vzniku, zániku nebo změně těch práv a povinností, které zákon s takovým projevem spojuje (např. smlouva). Právně jednat může jen ten, kdo je k tomu způsobilý, má tedy právní subjektivitu. Fyzická osoba provádí svůj právní úkon výslovně, když jednoznačně a nepochybně vyjadřuje svůj úmysl změnit svá práva a povinnosti. Může svou vůli projevit i jinými způsoby, potom se o jejich úmyslech usuzuje z jejího chování (např. zákazník v obchodě si vybere zboží a zaplatí, což se považuje za uzavření kupní smlouvy). Platný právní úkon musí být určitý, srozumitelný, svobodný a vážně míněný. Některé právní úkony musí být provedeny písemně (smlouva o převodu nemovitosti). Právní úkony mohu být:
o jednostranné (výpověď z nájmu bytu)
o dvoustranné (uzavření nájemní smlouvy)
o vícestranné (založení obchodní společnosti)

Osoby mohou jednat buď samy za sebe (osobně) nebo mohou být při právním jednání zastoupeny. Ten, kdo nemá k určitému právnímu úkonu způsobilost, musí být zastoupen, neboť jinak jeho osobní jednání nebude platné.

1. Zastoupení ze zákona (zákonné) – za nezletilce jednají jeho rodiče, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům jedná opatrovník, kterého určí soud.
2. Zastoupení na základě plné moci – zmocnitel (ten, kdo poskytuje plnou moc) určí, kdo za něj provede určitá jednání, a zmocněnec (ten, kdo je plnou mocí ověřen k určitému výkonu) ho provede podle jeho příkazů.
Aby byl právní úkon platný, musí splňovat určité formální náležitosti:
• Především musí jít o skutečný projev vůle. Rozdělí-li herec představující při představení krále Leara majetek svým dcerám, nejde o platnou darovací smlouvu tohoto herce vůči herečkám představujícím Regan a Goneril.
• Je třeba, aby právní úkon byl učiněn svobodně. Právní úkon učiněný pod nátlakem je neplatný absolutně; od smlouvy, která byla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, může navíc tísněná strana odstoupit.
• Projev vůle musí být vážný. Příslib učiněný žertem nebo v nadsázce žádné právní důsledky nemá, byť by měl jinak všechny znaky platného právního úkonu.
• Nutná je rovněž určitost a srozumitelnost projevu vůle.
• Absolutně neplatný je i právní úkon, který předpokládá nemožné plnění, a to i v případě, že nemožnost vznikne nebo vyjde najevo dodatečně, dokonce i když ji vyvolá ten, kdo se k plnění zavázal. Rozbije-li se při převozu ze soukromé sbírky do musea drahocenná čínská váza, zaniká přepravní smlouva a dopravce je povinen vrátit v plné výši přepravné a nahradit majiteli způsobenou škodu.
• Neplatné jsou právní úkony zapovězené zákonem, tedy právní úkony s plněním nedovoleným, nebo takové, které zákonný zákaz obcházejí. Nelze se např. dohodnout s budoucím dědicem, že zůstaviteli bezplatně přenechá své auto a zůstavitel mu za to po smrti odkáže veškerý majetek, neboť by se jednalo o českým právem nedovolenou dědickou smlouvu."

Poznámka

Text o dědickém právu je totožný s kapitolou č. 2 této práce Rodinné právo a řešení majetkových otázek v rodině - maturitní otázka 10/21.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20334
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse