Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Občanské právo, pojem a účel - maturitní otázka 5/7

Občanské právo, pojem a účel - maturitní otázka 5/7

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v heslech seznamuje se základními pojmy občanského práva, věnuje se jeho účelu, dělení, funkci, znakům norem a pramenům, ze kterých vychází. V úvodu také popisuje obecné právní pojmy, jakými jsou subjektivní a objektivní právo a dělení práva. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Deliktní právo soukromé - maturitní otázka 4/7, následující Právo autorské a práva související s právem autorským - maturitní otázka 6/7.

Obsah

1.
Právo objektivní
2.
Subjektivní právo
3.
Právo hmotné
4.
Právo procesní
5.
Právo občanské
6.
Účel občanského práva
7.
Zákonnost
8.
Právní jistota
9.
Funkce práva jako prostředku společenského řízení
10.
Funkce práva jako společenského regulačního systému
11.
Funkce práva jako informačního systému
12.
Kogentnost a dispozitivnost právních norem
13.
Právní povaha
14.
Systém občanského práva
15.
Systematika Občanského zákoníku
16.
Prameny občanského práva
16.1
Ústava
16.2
Mezinárodní smlouva
16.3
Občanský zákoník 40/1964
16.4
Ostatní prameny

Úryvek

“Právo občanské:

= soubor právních pravidel, které:
a) vymezují osobní a majetkový status subjektů (FO a PO),
b) upravují právní principy, kt. se řídí FO a PO ve svých vzájemných osobních a majetkových vztazích založených na vzájemně rovném postavení,
c) upravují právní principy, kt. se řídí základní vlastnické poměry ve společnosti
d) a upravují i právní prostředky vzniku, zániku a změny práv z těchto vztahů

Účel občanského práva:

1. funkcí práva je působit na snižování neuspořádanosti společenských vztahů
2. požadavkem demokratické společnosti je, aby tyto funkce uskutečňoval právní stát a)

a) Zákonnost, která znamená, že každý je povinen zachovávat
právo, včetně státu samého.
b) Právní jistota, která znamená stav, kdy každý má zejména stejnou možnost
seznámit se s právem.
c) Přiměřenost práva, tj. nepřípustnost nadměrného, resp. jinak
nepřiměřeného používání práva a jeho jednotlivých prostředků k cíli,
jehož má být dosaženo.

3. Kromě základní funkce uvedené sub 1 má právo ve společnosti i některé funkce další, které tak či onak se zmíněnou základní funkcí souvisí, resp. jsou od ní odvozeny.
A) funkce práva jako prostředku společenského řízení,
B) funkce práva jako společenského regulačního systému, který funguje jednak preventivně, tj. tak, aby se porušování společenské homeostázy předcházelo, jednak následně podle principu tzv. regulace chy¬bami, tj. tak, že právo reaguje na své porušení, čímž působí k tomu, aby porucha byla účinně odstraněna a obnoven předchozí rovnovážný stav,
C) funkce práva jako informačního systému, která spočívá v tom, že právo svým adresátům nejen ukládá povinnosti či zakládá jejich opráv¬nění, tj. dává jim závazné příkazy, zákazy a dovolení, nýbrž je zároveň o tom autenticky informuje. Právní norma ve své sdělné podobě, tj.vyjádřená právním předpisem, je jediným a výlučným zdrojem auten¬tické informace o tom, jak se lidé podle práva mají, resp. mohou chovat a zároveň jak se chovat nesmějí.


Kogentnost a dispozitivnost právních norem:

- § 2 odst. 3 OZ – nemohou se odchýlit, pokud to zákon zakazuje, kogentní je takové ustanovení, od kterého se nelze odchýlit, vylučuje to povaha ustanovení:

- Ochrana slabší strany: v neprospěch slabší strany /spotřebitel, nájemce/
- Rozpor s dobrými mravy, ochrana veřejného pořádku
- Ochrana třetích osob: zájmy práv třetích osob – úprava absolutních práv, zavazuje třetí osoby, aby nerušili majitele těchto práv - numeru clausus těchto práv – kogentnost úpravy absolutních práv
- Ochrana veřejného pořádku

Právní povaha:

 OP jakožto obecné právo soukromé je vymezeno předmětem své úpravy; ten lze dovodit z OZ
 § 1 (2): OZ upravuje majetkové vztahy FO a PO, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti, pokud tyto vztahy neupravují jiné zákony
 OZ (event. OP) upravuje i některé další vztahy, pokud jsou těmto vztahům podobné nebo souvislé (vztahy vyplývající z výsledků tvořivé duševní činnosti – autorské právo)

- předmět OP je vymezen pozitivně – svým předmětem a ekvivalentním charakteru a negativně – tím, že není upraven jinými soukromoprávními normami
• v určených mezích platí občanskoprávní normy přímo
• v oblasti upravené jinými soukromoprávními předpisy platí subsidiárně
• hranice vůči jiným oborům není zcela ostrá (obchodní právo; rodinné právo;…)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16704
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse