Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo - přednášky

Občanské právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z předmětu Občanské právo, specifikující např. subjekty práva, závazky, kupní smlouvu, smlouvu o zastupování, bankovní obchody, konkurzní řízení, nekalou soutěž, směnky.

Obsah

1.
Subjekty OP, OZ, systematika a prameny OP
1.1
Prameny OP
1.2
Pojem OP
1.3
Předmět OP
2.
Subjekty práva, FO a PO, náležitostí práv. úkonů a způsobilosti k nim
2.1
Subjekty právních vztahů (ůčastníci, strany)
2.2
Právní úkon
2.3
Zastupování (jednání v zastoupení)
3.
Závazky - vznik, uzavírání smluv
3.1
Základní pojmy
3.2
Vznik závazkového vztahu
3.3
Druhy závazkových vztahů
3.4
Smlouva
3.5
Typy smluv
4.
Zajišťovací instituci (zajištění závazků)
4.1
Smluvní pokuta a náhrada škody
4.2
Uznání dluhu
4.3.
Promlčení a prekluze
4.4
Změna závazku v průběhu jeho trvání
4.5
Zánik závazku
5.
Kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouva o dílo
5.1
Obecné zásasy - posloupnost
5.2
Kupní smlouva
5.3
Smlouva o prodeji podniku
5.4
Smlouva o dílo
6.
Smlouvy o zastupování (mandátní, komisionářská, o obch. zastoupení)
6.1
Mandátní smlouva
6.2
Komisionářská smlouva
6.3
Smlouva o zprostředkování
6.4
Smlouva o obchodním zastoupení (§ 652)
7.
Bankovní obchody (smlouva úvěrová, o vedení BÚ, o vklad. účtu,…)
7.1
Smlouva o bankovním inkasu
7.2
Smlouva o dokumentárním akreditivu
7.3
Smlouva o vedení běžného účtu (§ 708)
7.4
Smlouva o úvěru (§ 497)
8.
Konkurzní řízení
8.1
Účel a cíl konkurzu
8.2
Návrh na podání konkurzu
8.3
Průběh konkurzu
8.4
Doplňky
9.
Nekalá soutěž, nedovolené omezování soutěže
9.1
Nekalá soutěž (§ 44)
9.2
Nedovolené omezování soutěže
9.3
Zneužití dominantního postavení
9.4
Spojování podniků
10.
Směnky
10.1
Obecná klasifikace směnek
10.2
Směnka vlastní
10.3
Směnka cizí
10.4
Splatnost směnky
10.5
Další zápisy na směnce
10.6
Promlčení

Úryvek

"4.5 Zánik závazku
* splněním
- řádně a včas (dobu by měla stanovit smlouva)
- nestanoví-li smlouva, pak dle § 350 věřitel a dlužník po jeho výzvě plní
- doba plnění je není zprav. nutnou součástí smlouvy
- včas: není-li splněno, dochází k prodlení - změna v jiný závazek (přistupují k němu další závazky, pokuty,…) - nárok na úrok z prodlení dle § 369 OZ (přednost má smluvní úrok, jinak zákonný – 2násobek diskontní sazby v době počátku prodlení)
- řádně: v souladu se smlouvou na místě sjednaném nebo 1 stranou zvoleném (jinak u peněžního dluhu „donosný dluh“ - splněn u věřitele; nepeněžní dluh je „dluh odnosný“ - splněn u dlužníka)
- částečné plnění: v závislosti na povaze závazku může věřitel přijmout i částečné plnění (např. vždy možné u peněžitých závazků – přednostně se platí úroky); má-li dlužník u věřitele více dluhů, může sám určit, který chce platit nejdřív (jinak dluh nejdříve splatný a nejméně zajištěný)
- kvitance: kdo plní, má právo na vydání potvrzení o plnění od věřitele (věřitel je musí vydat)

* dohodou
- může tak zaniknout i nesplněný závazek
- obvyklé u závazku, ve kt. jde o opakované plnění (pojištění, BÚ, zastoupení)
- dohoda musí mít písemnou formu (vůle stran je lépe prokazatelná)

* novací
- upravuje pouze OčZ
- závazek není splněn, ale věřitel netrvá na plnění a starý závazek je nahrazen novým

* nemožností plnění
- tzn. jde o nemožnost plnění následnou (např. - předpisů v ZO – embargo na dovoz)
- může vzniknout náhrada škody

* odstoupením od smlouvy
- výjimečný způsob (pouze v případě, že to umožňuje smlouva nebo zákon
- !!! zákon nezná ZRUŠENÍ SMLOUVY !!!
- může být sjednaná výše odstupného
- odstoupení může být sjednáno např. jako důsledek neplnění povinností - viz zákon (např. úvěrová smlouva: prodlení o 2-3 splátky - zánik smlouvy a okamžitá splatnost celého závazku)
- dle zákona upraveno pouze u prodlení dlužníka, a to podstatným porušením smlouvy (porušení, kdy oprávněná strana uzavírala smlouvu, o kt. by druhá strana předem věděla, že nebude splněna)
- u nepodstatného porušení lze odstoupit, ale ne hned (věřitel by měl poskytnout dodatečnou lhůtu pro plnění vzhledem k povaze závazku – např. upomínka) – není nutné v případě, že je nesplnitelnost evidentní

* uplynutím doby
- pro závazky na dobu určitou (např. nájemní smlouva)

* smrtí dlužníka / věřitele
- zaniká pouze v případě osobního plnění (např. umělecké výkony)
- u zastupitelného plnění přechází na právní nástupce (dědice)
- totéž u zániku PO: přechází závazek i příp. dluhy"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse