Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo procesní - přednášky

Občanské právo procesní - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou výpisků zabývá prameny a obsahem trestního práva procesního. Charakterizuje soustavu soudů, zásady, účastníky a subjekty občanského soudního řízení. Popisuje průběh řízení před soudem 1. stupně, řádné a mimořádné opravné prostředky, náklady řízení a soudní poplatky. Věnuje se také činnosti soudu před zahájením řízení a výkonu rozhodnutí.

Obsah

1.
Prameny
2.
Soustava soudů
3.
Zásady občanského soudního řízení
4.
Účastníci řízení (§ 18)
4.1
Fyzická osoba
4.2
Právnická osoba (§ 21)
4.3
Stát (§ 21a)
4.4
Označení účastníků
4.5
Zástupci účastníků
5.
Subjekty řízení
5.1
Státní zástupci § 35
5.2
Znalci §127 a zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
5.3
Tlumočník
5.4
Svědci § 139 a 126
5.5
Advokáti
5.6
Notáři – zákon č. 358/1992 Sb.
6.
Řízení před soudem 1. stupně
6.1
Náležitosti podání § 42/4
6.2
Náležitosti žaloby, návrhu § 79/1,2
6.3
Druhy žalob
6.4
Zkoumání podmínek řízení
7.
Průběh řízení § 115
7.1
Důkazní prostředky
7.2
Co se nedokazuje § 121
7.3
Formy rozhodnutí soudu
7.3.1
Usnesení § 167
7.3.2
Rozsudek
7.3.3
Platební rozkaz § 172
8.
Řádné opravné prostředky
8.1
Odvolání
8.2
Odpor
9.
Mimořádné opravné prostředky
9.1
Obnova řízení (§ 228)
9.2
Žaloba pro zmatečnost (§229)
9.3
Dovolání (§ 236)
10.
Náklady řízení
10.1
Rozhodování o nákladech řízení (§ 142)
11.
Soudní poplatky
11.1
Předmět
11.2
Poplatníci
11.3
Příslušnost
11.4
Vznik poplatkové povinnosti
11.5
Sazby
11.6
Splatnost § 7
11.7
Způsob placení § 8
11.8
Následky nezaplacení
11.9
Osvobození § 11
11.10
Sazebník poplatků
12.
Činnost soudu před zahájením řízení
12.1
Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (§73)
12.2
Předběžné opatření
12.3
Zajištění důkazů (§ 78)
13.
Výkon rozhodnutí
13.1
Příslušnost soudu
13.2
Výkon rozhodnutí se zahajuje na návrh oprávněného (§ 261)
13.3
Exekutor
13.4
§ 38 náležitosti návrhu

Úryvek

“ Průběh řízení § 115
- soud se většině věcí nařídí jednání
- jsou případy kdy soud může rozhodnout bez jednání tzv. „od stolu“ a to v případech kdy na základě předložených důkazů, za souhlasu žalované stravy je věc skutkově jasná
- k jednání předvolá účastníky, svědky, znalce, tlumočníka, právní zástupce…
- v případě, že se někdo nedostaví, soud může uložit tzv. pořádkové opatření § 53 = může to být pokuta (do výše 50.000,- Kč), nebo ho přivedou policajti
- u jednání soud provádí dokazování – po kontrole totožnosti účastníků se soudce dotáže žalobce zda na žalobě trvá, v kladném případě se dotáže účastníků, zda mají vůči soudu (soudci) námitku podjatosti = poté zahájí řízení
- vyzve žalobce, aby přednesl žalobu a poté nechá k žalobě vyjádřit žalovanou stranu
- každý z účastníků přednáší svá tvrzení o sporné skutečnosti
- zákon ukládá, zejména žalobci, povinnost tvrzení spočívající v tom, že v žalobě musí uvést pravdivé vylíčení rozhodných skutečností
- účastník je povinen oznámit důkazy ke svým tvrzením = důkazní povinnost (břemeno)

Důkazní prostředky
- může být cokoliv co slouží ke zjištění stavu věci
- účastnická výpověď § 131
- výslech svědků § 126
- znalecký posudek § 129
- ohledání § 130 (soud se jde na vl. kůži přesvědčit o urč. věci, nebo věc přinese k jednání

Po skončení dokazování soud buď vynese rozhodnutí nebo jednání odročí (ve výjimečných případech).

Co se nedokazuje § 121
1. věci obecně známé = notoriety ( v noci je tma)
2. věci, které jsou soudu známy z jeho úředního postupu (některé firmy nemusí soudu ukazovat list z obchodního rejstříku, soud už je zná)
3. neprokazují se právní předpisy – iura novit curia (právník zná zákon)

Formy rozhodnutí soudu
1. usnesení § 167
- rozhoduje se zejména o podmínkách řízení = usnesením se rozhoduje v procesních rozhodnutích (zejména o zastavení řízení, o ustanovení znalce, změně žaloby, o smíru…)
- usnesením se rozhoduje všude tam kde se nerozhoduje rozsudkem
- složení:
o spisová značka
o záhlaví (označení účastníků, soud, které věci se to týká)
o výrok
o odůvodnění
o poučení o opravných prostředcích
o který soud to vydal a podpis soudce

2. rozsudek
- rozhoduje soud v případě meritorního rozhodnutí (rozhodnutí ve věci samé)
- rozsudkem musí být rozhodnuto o celém petitu ( co účastníci navrhují, aby soud rozhodl)
- buď se vyhoví nebo se vyhoví jen částečně
- obsah:
o spisová značka
o státní znak
o záhlaví (i jméno soudce)
o výrok
o odůvodnění
o poučení o opravných prostředcích
o který soud to vydal a podpis soudce
- typy:
o rozsudek pro uznání § 153a
 vydává se tehdy, jestliže žalovaný uzná nárok žalobce, který je proti němu v žalobě uplatňován
o rozsudek pro zmeškání (kontumační rozsudek) § 153b
 vydá soud tehdy, nedostaví-li se žalovaný bez omluvy k jednání, ke kterému byl řádně předvolán a žalobce u 1. jednání navrhne vydání rozsudku pro zmeškání
o rozsudek částečný
 soud rozhodne pouze o části žaloby
o rozsudek mezitímní
 soud rozhodne pouze o tom, že žaloba je či není důvodná"

Poznámka

Práce je velmi přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11042
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse