Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo procesní - přednášky

Občanské právo procesní - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě výpisků shrnuje pravomoci soudu, věnuje se účastníkům řízení a jeho průběhu, včetně opravných prostředků a výkonu rozhodnutí. Poté jsou vysvětleny druhy předběžného řízení a postupy rozhodčího řízení.

Obsah

1.
Proces
1.1
Základní prvky procesu
1.2
Vývoj práva
1.3
Prameny
2.
Procesní normy
2.1
Výklad norem
2.2
Působnost procesních norem
2.3
Druhy civilního řízení
3.
Zásady soudního řízení
3.1
Základní principy soudnictví
3.2
Zásada písemnosti
3.3
Ustanovení soudců
4.
Přísedící
4.1
Soudcovská rada
4.2
Asistenci soudců Nejvyššího soudu
4.3
Vyšší soudní úředníci
4.4
Pravomoc
4.5
Příslušnost
4.6
Vyloučení soudců
4.7
Účastníci řízení
5.
Doručování
5.1
Doručování FO
5.2
Zahájení řízení
5.3
Náležitosti žaloby
5.4
Druhy petitů
5.5
Zpět vzetí žaloby
6.
Předběžná opatření
6.1
Místní příslušnost
6.2
Účastníci řízení
6.3
Jednání
6.4
Dokazování
6.5
Řízení ve věcech obchodního rejstříku
6.6
Opravné prostředky
6.7
Mimořádné opravné prostředky
7.
Výkon rozhodnutí, exekuce
7.1
Označení stran
7.2
Způsoby výkonu rozhodnutí
7.3
Prohlášení o majetku
7.4
Srážky ze mzdy
7.5
Přikázání pohledávky
7.6
Přikázání jiných peněžitých pohledávek
7.7
Jiná majetková práva
7.8
Prodej movitých a nemovitých věcí
7.9
Zákon o soudních exekutorech – Exekuční řád
8.
Rozhodčí řízení
8.1
Právní úprava
8.2
Obecná charakteristika, rozhodce
8.3
Postup a charakteristika rozhodčího řízení

Úryvek

"Výkon rozhodnutí, exekuce
(OSŘ § 251 a následující)

- pojem exekuce se dnes využívá spíše pro soukromé potřeby
- exekuční řízení přichází v úvahu tehdy, pokud povinný dobrovolně nesplní uloženou povinnost. Exekuční řízení tak nemusí následovat po nalézacím řízení. (Tohle si vysvětluji tak, že je nalézací řízení, ale exekuční řízení či výkon rozhodnutí je jen někdy)

Označení stran

- oprávněný
- povinný

Příslušnost soudů

- exekučním soudem jsou vždy okresní soudy
- příslušný je tzv. obecný soud (tj. dle místa bydliště FO či sídla PO)


Způsoby výkonu rozhodnutí (§ 258)

- při výkonu na peněžité plnění (odst. 1) lze použít:

o srážky ze mzdy
o přikázání pohledávky

- odepsáním z účtu
- přikázání jiných peněžitých pohledávek

o prodej movitých věcí a nemovitostí
o postižení jiných nemajetkových práv (např. exekuce na obchodní podíl)
o prodej podniku
o zřízení zástavního soudcovského práva (jedná se o přednostní zástavu. Věřitel nechce, aby dlužníkova věc byla zatím prodána, ale v případě prodeje si uplatní přednostní zástavní právo).
- při výkonu na nepeněžitá plnění (odst. 2) se způsob exekuce řídí povahou exekuované věci

o vyklizení (např. bytu)
o provedení prací a výkonu
o odebrání věci
o rozdělení věci společné

Prohlášení o majetku (§ 260a)

- představuje osvědčení o zjišťování majetku
- musím mít pravomocné rozhodnutí o přiznání pohledávky
- soud nařídí jen na návrh oprávněného
- povinný je předvolán k soudu, kde sepíše svůj majetek
- pokud povinný sepíše svůj majetek, má do seznamu právo nahlížet každý, kdo má vůči povinnému uznanou pohledávku (§ 260 f)
- pokud oprávněný v průběhu řízení prohlásí, že netrvá na dalším soupisu majetku povinného, soud sepisování majetku zastaví (§ 260 g)
- po doručení předvolání k sepsání majetku nemůže povinný konat právní úkony vztahující se k majetku. Případné právní úkony učiněné po předvolání k sepsání majetku jsou neplatné

Srážky ze mzdy (§ 276 a násl.)

- řídí se tzv. 1/3 systémem, kdy po odečtení daní, SZP a tzv. základní částky (stanovena vyhláškou) je možné ze zbytku mzdy srazit:

o 1/3 na vydobytí pohledávky
o 1/3 na přednostní pohledávky (např. výživné)
o 1/3 nejde srazit (zůstává na životní náklady povinného)

Přikázání pohledávky (§ 303 a násl.)

- představuje příkaz soudu bance povinného k odepsání dlužné částky z účtu
- do roku 2000 stačilo uvést jen jméno banky, od novely je však nutné uvádět i číslo účtu.

Při zjišťování čísla účtu může pomoci soud v rámci pomoci před nařízením rozhodnutím. Povinný však nemusí soudu sdělit výši finančních prostředků, které se na účtu nacházejí."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse