Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo závazkové

Občanské právo závazkové

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje závazky, zabývá se jejich vznikem, druhy, obsahem, změnami, zajištěním, odpovědností za škody a zánikem. Poslední část pojednává o vedlejších ujednáních ke kupní smlouvě.

Obsah

1.
Obsah závazků
2.
Vznik závazků
3.
Druhy závazků
4.
Změny obsahu závazků
5.
Změny účastníků smlouvy
6.
Zajištění závazku
7.
Odpovědnost za vady
8.
Zánik závazku
9.
Vedlejší ujednání ke kupní smlouvě

Úryvek

“Odpovědnost za vady
- prodávající má odpovědnost, jestliže:
- věc nemá vlastnosti vymíněné (ve smlouvě) nebo obvyklé (funkční)
- věc nelze užít k účelu, který je typem smlouvy obvykle sledován nebo který byl výslovně ujednán
- věc má právní vadu
- odpovědnost za vady uplatnit nelze:
- vada je zjevná
- vada je zjistitelná v katastru nemovitostí
- jestliže prodávající výslovně nabyvatele ujistil, že věc žádné vady nemá
- věc byla přenechána ve stavu „jak stojí a leží“
- nabyvatel se svého práva uplatnit odpovědnost za vady písemně vzdal

Zánik závazku
1. splněním – potvrzení o splnění dluhu = kvitance
2. dohodou – a) nahrazení dosavadního závazku novým
b) zrušení závazku aniž by byl nahrazen novým
c) vzdání se práva věřitelem
3. nemožnost plnění – stav nastal až po vzniku smlouvy a plnění vylučuje
- nemožnost nenastává, odvolává-li se dlužník na stížené podmínky, vyšší náklady apod.
4. uplynutí doby jen u časově omezených závazků
5. smrt dlužníka nebo věřitele – k zániku dochází jen tehdy, je-li to stanoveno, jinak závazky přechází na právního nástupce
6. započtením – dlužník a věřitel mají vzájemnou pohledávku, ty se vzájemně kryjí, jeden z účastníků dal na jevo, že chce, aby došlo k započtení
7. výpověď – smlouvy na dobu neurčitou, předmětem je nepřetržitá (dlouhodobé plnění) nebo opakovaná činnost (např. nájem bytu)
- závazek zaniká uplynutím výpovědní lhůty
8. neuplatnění práva = prekluze – např. záruka
9. splynutí – dlužník se zároveň stane věřitelem, bává to zřídkakdy (někdo nám dluží->umře->vše nám odkáže vč. naší pohledávky
10. narovnání – dohoda účastníků ohledně sporných či pochybných práv
- původní závazek zanikne a je nahrazen novým, který vyplývá narovnáním
- může v něm být sjednáno i více práv než původně"

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse