Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanskoprávní vztah, způsobilost k právním úkonům - přednáška 1/5

Občanskoprávní vztah, způsobilost k právním úkonům - přednáška 1/5

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky přibližují problematiku občanskoprávních vztahů, charakterizují jejich účastníky, definují způsobilost k právům, povinnostem a právním úkonům. Dále vymezují následky vadných právních úkonů, například tak seznamují s odporovatelností a odpovědností za škodu dle Obchodního zákoníku. Další část přednášek naleznete zde Věcná práva - přednáška 2/5.

Obsah

1.
Občanskoprávní vztah
2.
Účastníci občanskoprávních vztahů
2.1
Způsobilost FO k právům a povinnostem
2.2
Způsobilost FO k právním úkonům
2.3
Osoba blízká
2.4
Právnické osoby
2.5
Zastoupení
3.
Právní úkon
3.1
Druhy právních úkonů
3.2
Náležitosti
3.2.1
Náležitost subjektu právního úkonu
3.2.2
Náležitost vůle při právním úkonu
3.2.3
Náležitost projevu
3.2.4
Náležitost poměru projevu a vůle
3.2.5
Náležitost předmětu
4.
Následky vadných právních úkonů
4.1
Neplatnost právního úkonu
4.2
Absolutní neplatnost
4.3
Relativní neplatnost
4.4
Odporovatelnost (relativní bezúčinnost)
4.5
Odpovědnost za vady právního úkonu
4.5.1
Bezdůvodné obohacení
4.6
Obecná odpovědnost za škodu
4.7
Zvláštní odpovědnosti za škodu dle OZ
4.8
Škoda
4.9
Náhrada škody
4.10
Promlčení
4.11
Prekluze

Úryvek

"Způsobilost FO k právním úkonům
- = způsobilost FO vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti
- každé právní odvětví upravuje pro své potřeby odlišně: váže se nejčastěji na věk, rozumovou a duševní vyspělost
- v plném rozsahu vzniká zletilostí, které se nabývá dovršením 18 let
o výjimka: před dosažením 18 let lze zletilosti nabýt jen uzavřením manželství (tato výjimka však neplatí pro získání živnostenského oprávnění - zde nutné dosáhnout 18 let)
- nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a duševní vyspělosti odpovídající jejich věku
o 3leté dítě může mít způsobilost k právním úkonům (př. koupě zmrzliny)
- způsobilosti k právním úkonům může být občan zbaven nebo mu může být omezena soudem
- za nezletilé a nesvéprávné osoby jednají jejich právní zástupci (rodiče, opatrovníci)
- každý občan se může nechat zastoupit jinou osobou na základě dohody o plné moci

- způsobilost osoby k protiprávním úkonům (deliktní způsobilost)
- je založena na složce rozpoznávací a ovládací: pokud se dle § 423 OZ osoba záměrně přivede do stavu snížení těchto složek, odpovědnosti se nezbavuje

Osoba blízká
- vymezena v OZ: příbuzný v řadě přímé (otec - syn - vnuk), sourozenec, manžel, registrovaný partner nebo jiné osoby v poměru rodinném jsou osoby blízké, když by újmu druhé osoby pociťovali jako svoji vlastní

Právnické osoby
- dle 8 OZ jsou právnickými osobami:
o sdružení fyzických nebo právnických osob
o účelová sdružení majetku
o jednotky územní samosprávy,
o jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon
- PO mají způsobilost mít práva a povinnost
- právní úkony PO činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení PO, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány)
15 za PO mohou činit právní úkony také její pracovníci či členové, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech PO

- ke zřízení PO je nutná písemná smlouva či zakládací listina, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak
- PO vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud nestanoví zvláštní zákon jejich vznik jinak
- PO se zrušuje dohodou, uplynutím doby či splněním účelu, pro který byla zřízena a zaniká dnem výmazu z obchodního či jiného rejstříku"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21428
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse