Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanský soudní řád

Občanský soudní řád

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Občanské právo procesní a civilní proces – pojem, funkce, význam. Druhy civilního procesu. Základní principy civilního soudního řízení. Subjekty občanského soudního řízení. Jiné subjekty občanského soudního řízení. Pravomoc a příslušnost soudů. Procesní úkony soudu, doručování. Účastníci občanského soudního řízení, společenství účastníků, vedlejší účastník. Zastupování účastníků. Procesní úkony účastníků. Procesní podmínky. Civilní žaloba, návrh na zahájení řízení. Průběh řízení na soudu I. stupně, jednání, příprava jednání, koncentrace řízení. Řízení nesporná, charakteristika, procesní odlišnost od řízení sporného, druhy. Dokazování, pojem, předmět. Průběh procesního dokazování. Důkazní prostředky a jejich druhy. Soudní rozhodnutí – pojem, význam, druhy. Rozsudek – pojem, náležitosti, význam. Usnesení – pojem, náležitosti, význam. Platební rozkaz. Směnečný (šekový) platební rozkaz. Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí. Opravné systémy a opravné prostředky. Odvolání – podmínky přípustnosti, účinky, náležitosti řízení a rozhodnutí. Žaloba na obnovu. Žaloba pro zmatečnost. Dovolání - pojem, předmět, přípustnost, důvody, řízení a rozhodnutí. Pojem exekučního řízení a jeho vztah k řízení nalézacímu. Zásady exekučního řízení. Předpoklady pro nařízení exekuce. Druhy a způsob exekucí. Exekuce k uspokojení peněžitých práv. Exekuce k uspokojení peněžitých práv. Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi. Rozhodčí řízení.

Obsah

1.
Občanské právo procesní a civilní proces – pojem, funkce, význam
2.
Druhy civilního procesu
3.
Základní principy civilního soudního řízení
4.
Subjekty občanského soudního řízení
3.
Jiné subjekty občanského soudního řízení
5.
Pravomoc a příslušnost soudů
6.
Procesní úkony soudu, doručování
7.
Účastníci občanského soudního řízení, společenství účastníků, vedlejší účastník
8.
Zastupování účastníků
9.
Procesní úkony účastníků
10.
Procesní podmínky
11.
Civilní žaloba, návrh na zahájení řízení
12.
Průběh řízení na soudu I. stupně, jednání, příprava jednání, koncentrace řízení
13.
Řízení nesporná, charakteristika, procesní odlišnost od řízení sporného, druhy
14.
Dokazování, pojem, předmět
15.
Průběh procesního dokazování
16.
Důkazní prostředky a jejich druhy
17.
Soudní rozhodnutí – pojem, význam, druhy
18.
Rozsudek – pojem, náležitosti, význam
19.
Usnesení – pojem, náležitosti, význam
20.
Platební rozkaz
21.
Směnečný (šekový) platební rozkaz
22.
Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí
23.
Opravné systémy a opravné prostředky
24.
Odvolání – podmínky přípustnosti, účinky, náležitosti řízení a rozhodnutí
25.
Žaloba na obnovu
26.
Žaloba pro zmatečnost
27.
Dovolání - pojem, předmět, přípustnost, důvody, řízení a rozhodnutí
28.
Pojem exekučního řízení a jeho vztah k řízení nalézacímu
29.
Zásady exekučního řízení
30.
Předpoklady pro nařízení exekuce
31.
Druhy a způsob exekucí
32.
Exekuce k uspokojení peněžitých práv
33.
Exekuce k uspokojení peněžitých práv
34.
Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi
35.
Rozhodčí řízení

Úryvek

"1. Občanské právo procesní a civilní proces – pojem, funkce, význam

občanské právo procesní
Jde o odvětví soukromého práva, které upravuje postup směřující k sjednání jistoty, zabezpečení, resp. vynucení všech majetkových i nemajetkových práv zakotvených v občanském právu hmotném (resp. soukromého práva vůbec). Jeho role je ochrana soukromých práv.
- je to souhrn právních norem, které upravují civilní proces, tj. postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají
civilní proces
- je prostředkem ochrany práva
- je samostatným, zvláštním procesním odvětvím, je jedním ze soudních řízení
- soustředí se na ochranu právních vztahů soukromoprávní povahy
Je založen na neuznání, porušení nebo ohrožení nároku stanoveného normou soukromého práva. V civilním řízení jde o to, na čí straně, jak tvrdí jedna strana, se nalézá nárok popíraný druhou stranou. Stojí zde subjekty jako rovní nositelé subjektivních práv a soud stanovuje, na které straně je nárok.
Úlohou a cílem procesu je ochrana a prosazování právního řádu, což chápeme jako prostředek ochrany subjektivních občanských práv a zákonem chráněných zájmů.
Vymezení pojmu civilního procesu je velmi složité a můžeme vycházet z několika koncepcí:
- koncepce, podle které je procesní právo nadřazeno právu hmotnému charakterizují proces jako a) soudcovskou tvorbu právní ideje
b) prostředek vytváření subjektivního a objektivního práva
c) řízení zaměřené na dosažení právní moci
d)právní řízení, jehož účelem je vydání konkrétní právní normy
- koncepce o rovnocenném postavení hmotného a procesního práva charakterizují civilní proces jako a) procesní činnost, resp. postup soudu, procesních stran a dalších
subjektů zúčastněných na řízení, jehož cílem je poskytnutí ochrany subjektivním právům a zákonem chráněných zájmům
b) procení vztahy, jež vznikají při realizaci základního procesního cíle"

Poznámka

Velmi rozsáhlé a přehledné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse