Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Občanský soudní řád - otázky ke zkoušce

Občanský soudní řád - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o podrobně vypracované zkouškové otázky z občanského soudního řádu.

Obsah

1.
Soudnictví
2.
Pojem civliního procesu, druhy civilního procesu, procesní právo
3.
Vývoj civilního procesu
4
Principy soudnictví a civilního procesu
5.
Subjekty řízení a jiné zúčastněné osoby, procesněprávní vztahy
6.
Soudy, příslušnost, soudci a jejich postavení
7.
Účastníci řízení
8.
Další instituce justičního systému
9.
Procesní úkony (pojem, úkony soudu a úkonyúčastníků)
10.
Procesní lhůty
11.
Žaloba a návrh na zahájení řízení (druhy žalob, náležitosti)
12.
Spojování žalobních návrhů
13.
Procesní podmínky
14.
Dokazování (pojem, přesmět, důkazní prostředky)
15.
Rozhodutí
16.
Rozsudek
17.
Usnesení
18.
Právní moc, vykonavatelnost a vymahatelnost
19.
Placení a hrazení nákladů řizení
20.
Smírčí řízení
21.
Předběžná opatření
22.
Zajištění důkazů
23.
Sporné řízení
24.
Nesporné a sporné řízení (rozdíly)
25.
Zkrácené řízení (platební a směnčný rozkaz)
26.
V.Část OSŘ
27.
Odvolání
28.
Dovolání
29.
Žaloba na obnovu řízení
30.
Žaloba pro zmatečnost
31.
Výkon rozhodnutí
32.
Účastníci řízení o výkonu rozhodnutí
33.
Odklad výkonu rozhodnutí
34.
Výkon rozhodnutí - exekuce
35.
Zastavení výkonu rozhodnutí
36.
Exekuční titul
37.
Srážky ze mzdy a jiných příjmů
38.
Přikázání pohledávky
39.
Prodej movitých věcí
40.
Prodej nemovitých věcí
41.
Soudcovské majetkové právo
42.
Prodej podniku
43.
Vyklizení
44.
Odebrání věci
45.
Rozdělení společné věci
46.
Provedení prací a výkonů
47.
Zákon č. 99/1963 Sb. v platném znění - všechna jeho ustanovení

Úryvek

"24. NESPORNÉ A SPORNÉ ŘÍZENÍ (ROZDÍLY)
• v nesporném řízení se uplatňuje ve vyšším stupni integrace státní moc na civilní proces
• řízení sporné - vzájemný vztah účastníků, kdy stojí v roli odpůrců s protikladným zájmem na výsledku řízení, vyjadřuje se vysokým stupněm jednotnosti a uspořádanosti, znamená vždy řešením sporu o právo ve smyslu právního konfliktu
1. různost jejich účelu – ve SŘ jde o ochranu porušeného nebo ohroženého subjektivního práva-->funkce represivní, v NŘ jde o úpravu právních vztahů mezi účastníky pro budoucnost --> funkce preventivní
2. různý způsob stanovení civilní pravomoci – pro SŘ soudy projednávají zásadně všechny spory mající soukromoprávní základ, tzn. že zákon neuvádí ani příkladem, o jaké spory má jít a z jakého porušení nebo ohrožení práva pramení, v NŘ je třeba v zákoně uvést, v jakých případech soudní rozhodnutí má tuto úlohu
3. okruh účastníků – v NŘ nejsou účastníci vymezeni jako žalobce, žalovaný, účastníkem je vždy navrhovatel a vedle něho buď ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, anebo ti, které zákon za účastníky označuje
4. místní příslušnost soudu – v NŘ není možná obecná místní příslušnost, jak je to u SŘ, v NŘ se řídí výlučně ustanovením § 88 o výlučné příslušnosti
5. vstup státního zastupitelství – v NŘ může vstoupit již do zahájeného řízení, ve SŘ je možnost vstupu jen u některých sporných
6. způsob zahájení řízení – SŘ lze zahájit pouze z iniciativy účastníka podáním žaloby, NŘ lze zahájit i bez návrhu a značnou měrou se zde uplatňuje princip oficiality
7. omezená dispozice řízení a předmětu řízení – v NŘ mají rozhodnutí konstitutivní povahu a soud při svém rozhodování respektuje i hlediska veřejného zájmu a není zde přípustný smír
8. problematika nákladů NŘ – v NŘ jsou náklady mnohem nižší než ve SŘ, v NŘ je většina případů osvobozena od soudních poplatků a je zde menši rozsah dokazování a zastupování advokátem není také velmi časté
druhy:
řízení o dědictví – dědictví se nabývá při smrti zůstavitele a rozhodnutí v tomto řízení má konstitutivní povahu
záležitosti nezletilých dětí – patří sem péče soudu o nezletilé, věci poručenské, povolení uzavřít manželství, určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů atd.
řízení, týkající se záležitosti nezletilých osob pod zvláštní ochranou zákona – řízení o způsobilosti k právním úkonům, řízení opatrovnické,
stanovení právně relevantní skutečnosti – řízení, která se týkají subjektu patří prohlášení za mrtvého a důkaz smrti, objektu právního vztahu se týká řízení o úschovách a moření listin
záležitosti obchodního práva – řízení ve věcech obchodního rejstříku, řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných PO a řízení ve věcech kapitálového trhu
soudní prodej zástavy – jedna z alternativ, jak lze realizovat uhrazovací funkci zástavního práva
řízení, která se opírají o předpisy veřejného práva – řízení, týkající se sdružovacího práva, ř. ve věcech voleb, ř. o zákonnosti zadržení cizince a jeho propuštění atd."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse