Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Obchodní nauka - vypracované otázky k SZZk

Obchodní nauka - vypracované otázky k SZZk

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text rozsáhle zpracovává 20 okruhů ke SZZK. Text je psán v heslech, místy v souvislých odstavcích. Rozsah jednotlivých otázek je strana a půl a více. Od otázky 11 se rozsah a obsah otázek výrazně zvyšuje.

Obsah

1.
Význam a efektivnost obchodu, důvody a překážky obchodu
1.1
Význam obchodu
1.2
Efektivnost obchodu
1.3
Důvody vedoucí k obchodu
1.4
Překážky obchodu
2.
Definice a vymezení obchodu
2.1
Národohospodářský pohled
2.2
Podnikatelský pohled
3.
Třídění a funkce obchodu
4.
Členění zboží, struktura a změny sortimentu
4.1
Struktura a změny sortimentu
4.2
Specializace v obchodě
5.
Retailing, faktory rozvoje a vývojové trendy v retailingu
6.
Obchodní kategorie - prostředníci
6.1
Prostředníci
6.2
Zprostředkovatelé
6.3
Výkon obchodu
6.4
Velkoobchod
6.5
Maloobchod
6.6
Obchod ve výrobě
6.7
Přímý prodej konečnému spotřebiteli
6.8
prodej související s řemeslnou výrobou
6.9
Obchod zemědělských výrobců
7.
Obchodní kategorie - zprostředkovatelé
7.1
Obchodní zástupce
7.2
Obchodní zprostředkovatel — makléř
7.3
Komisionář
7.4
Zasilatel
7.5
Burzy
7.6
Aukce
7.7
Veletrhy
8.
Druhy velkoobchodních činností
8.1
Dodávkový velkoobchod
8.2
Agenturní — traťový velkoobchod
8.3
Samoobslužný velkoobchod
8.4
Regálový velkoobchod
8.5
Prodejní sklady (demigrosisté)
9.
Druhy maloobchodních činností
9.1
Maloobchod realizovaný v síti prodejen
9.2
Maloobchod realizovaný mimo sít‘ prodejen
9.3
Prodej v automatech
9.4
Přímý prodej
9.5
Přímý marketing
9.6
Zásilkový obchod
10.
Rizika v obchodní činnosti
10.1
I. Rizika vyplývající z ekonomických podmínek na trzích:
10.2
II. Ostatní druhy rizik:
11.
Zajištění splnění závazku
12.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
13.
Cíle cenové tvorby a slevy
13.1
Cenová rozhodování výrobců
13.2
Cíle cenové tvorby
13.3
Cílová návratnost investic
13.4
Podíl na trhu
13.5
Následování konkurence
13.6
Maximalizace zisků
13.7
Stabilizace cen
13.8
Cenové slevy
13.9
Množstevní slevy
13.10
Nekumulativní množstevní slevy
13.11
Obchodní slevy
13.12
Sezónní slevy
13.13
Propagační slevy
13.14
Hotovostní slevy
14.
Tvorba maloobchodních cen
14.1
Jednotné nebo proměnlivé ceny?
14.2
Cenové řady
14.3
Využití psychologie při tvorbě cen
14.4
Paketový prodej
14.5
Cena za měrnou jednotku
14.6
Cenový vůdce
14.7
Ztrátový cenový vůdce
14.8
Komparativní cena
14.9
Výkupní bonifikace
15.
Platební styk a členění plateb
15.1
Podle vztahu ke zboží
15.2
Podle doby
15.3
Podle jištění
15.4
Podle platebních instrumentů
15.5
Podle teritoria
15.6
Platební styk
15.7
Bezhotovostní platební styk
15.8
Hotovostní platební styk
15.9
Rozdělení plateb
15.10
Platby podle jištění
15.11
Postavení subjektů u bankovní záruky v tuzemsku
16.
Obchodně provozní operace, manipulační jednotka a zařízení v obchodním provozu
16.1
Model velkoobchodních provozních operací
16.2
Model maloobchodních operací
16.3
Mechanizační prostředky a zařízení v obchodním provozu
16.4
Manipulační jednotka a přepravní obaly
17.
Nákupní atmosféra a dispoziční řešení prodejních jednotek
17.1
Nákupní prostředí a nákupní atmosféra
17.2
Tvorba nákupní atmosféry
17.3
Design prodejny (Store Design)
17.4
Interier Design
17.5
Dispoziční řešení (Store Layout)
17.6
Prezentace zboží
17.7
Personál
18.
Vertikální a horizontální kooperace obchodních firem
18.1
Vysoce integrované obchodní firmy
18.2
Obchodní kooperace
18.3
Vertikální kooperace
18.3.1
Franchising jako forma podnikání
18.3.2
Nákupní centrály
18.4
Horizontální kooperace
19.
Charakteristika a cenová tvorba služeb, služby v maloobchodě
19.1
Charakteristiky služeb
19.2
Cenové rozhodovací procesy
19.3
Služby poskytované zákazníkům
20.
Význam a charakteristika distribučních cest

Úryvek

„2. DEFINICE A VYMEZENÍ OBCHODU

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za peníze. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou a poptávkou uskutečňované mezi prodávajícím a kupujícím, které vedou k realizaci sjednané transakce za předem dohodnutých podmínek. Obchod je zařazen v terciární sféře národního hospodářství.
4 sféry NH: 1. primární (zemědělství, těžba surovin, rybolov)
2. sekundární (průmyslu — zpracovatelský, strojní, stavební)
3. terciální (obchod a služby)
4. kvarciální (školství, zdravotnictví, kultura)

Obchod je možno chápat v několika základních polohách: jako činnost a jako instituci, tzn. v širším a v užším pojetí.
Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. Je to činnost zahrnující minimálně nákup a prodej zboží.
Obchodní činností se ovšem mohou zabývat i subjekty, jejichž hlavní činností je výroba. Tam je většinou funkčně, časově i organizačně oddělen nákup a prodej, které se obvykle zabývají i odlišným zbožím. Podnik musí nakoupit vstupy od svých dodavatelů, které mění na výstupy, které pak prodává svým odběratelům. Kromě toho představuje obchod i činnosti, při nichž se neobchoduje se zbožím, ale i se službami, s informacemi či s energií, s cennými papíry apod.
V nejširším slova smyslu patří do obchodu i služby. Jde jednak o služby souvisící s prodejem zboží (prodej fyzických, organizačních či informačních úkonů, např. rezervace zboží, úprava velikosti, montáž — uvedení do provozu, pronájem předmětů, doprava zboží do bytu apod.). Jednak jde o výhradní prodej služeb — prodej bytů, dopravních úkonů, služby osobní, prodej bankovních produktů atd.
Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce v užším slova smyslu jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy.

Obchod můžeme vymezit ze dvou pohledů:
1. národohospodářského
2. podnikatelského

Národohospodářský pohled zajímá centrální orgány, které usměrňují, příp. stimulují jeho činnost (zahraniční obchod), jako jedno z národohospodářských odvětví.

Agregátní veličiny zjišťované z národohospodářského pohledu:
o HDP vytvořený v odvětví obchodu,
o podíl HDP (v %) vytvořený v obchodu na celkovém HDP,
o zaměstnanost a růst zaměstnanosti v obchodu,
o podíl zaměstnanosti (v %) v obchodu na celkovém počtu zaměstnaných osob v národním hospodářství,
o struktura podnikatelských subjektů,
o ekonomické efekty dosažené v zahraničním obchodu. “

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky. Čistý text dosahuje cca 72 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18144
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse