Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje obchodnímu právu. Charakterizuje obchodní společnosti nejen jako celek, ale podrobněji rozebírá jejich jednotlivé typy. Všímá si tak právních náležitostí společnosti veřejné obchodní, komanditní či akciové, stejně jako společnosti s ručením omezeným a družstev. Následuje problematika obchodního rejstříku a hospodářské soutěže.

Obsah

1.
Obchodní právo
1.1.
Předmět obchodního práva
1.2.
Historie obchodního práva
1.3.
Prameny obchodního práva
2.
Obchodní společnosti
2.1.
Dělení společností
2.1.1.
Kapitálové společnosti
2.1.2.
Ostatní společnosti
2.2.
Založení společnosti
2.3.
Základní kapitál
2.4.
Podíl společníka
2.5.
Vznik společnosti
2.6.
Zákaz konkurence
2.7.
Rezervní fond
2.8.
Zánik společnosti
2.9.
Převod majetku na společníka
2.10.
Rozdělení společnosti – převedení
2.11.
Neplatnost společnosti
2.12.
Likvidace
3.
Veřejná obchodní společnost
3.1.
Společenská smlouva
3.2.
Statutární orgán
4.
Komanditní společnost
4.1.
Práva a povinnosti společníků
4.2.
Rozdělení zisku
4.3.
Zánik společnosti
4.4.
Zrušení společnosti
5.
Společnost s ručením omezeným
5.1.
Práva a povinnosti
5.2.
Převod obchodního podílu
5.3.
Rozdělení obchodního podílu
5.4.
Zástava obchodního podílu
5.5.
Rezervní fond
5.6.
Orgány společnosti
5.6.1.
Valná hromada
5.6.2.
Jednatelé
5.7.
Zvýšení a snížení základního kapitálu
5.8.
Zrušení společnosti
6.
Akciová společnost
6.1.
Akcie a její podoba
6.2.
Forma akcie
6.2.1.
Na jméno
6.2.2.
Na majitele
6.3.
Jmenovitá hodnota akcie
6.3.1.
Akcie prioritní
6.3.2.
Kmenové akcie
6.3.3.
Zaměstnanecké akcie
6.4.
Rozhodný den
6.5.
Založení akciové společnosti
6.6.
Obsah zakladatelské smlouvy
6.7.
Založení s veřejnou nabídkou akcií
6.7.1.
Situace v případě, že se nepodaří upsat celý základní kapitál
6.7.2.
Situace v případě, když zájemců o upsané akcie víc
6.8.
Založení bez veřejné nabídky akcií
6.8.1.
Obsah stanov
6.9.
Vznik společnosti
6.10.
Práva a povinnosti akcionářů
6.11.
Orgány společnosti
6.11.1.
Valná hromada
6.11.2.
Představenstvo
6.11.3.
Dozorčí rada
6.12.
Zvýšení základního kapitálu
6.13.
Snížení základního kapitálu
6.13.1.
Důvody
6.14.
Rezervní fond
6.5.
Likvidační zůstatek
7.
Družstvo
7.1.
Rozdělení družstev
7.2.
Založení družstva
7.3.
Vznik družstva
7.4.
Obsah stanov
7.5.
Vznik a zánik členství
7.6.
Vypořádací podíl
7.7.
Nedělitelný fond (rezervní fond)
7.8.
Orgány družstva
7.8.1.
Členská schůze a její působnost
7.8.2.
Představenstvo
7.8.3.
Kontrolní komise
7.8.4.
Orgány malého družstva
7.9.
Zánik a zrušení družstva
8.
Obchodní rejstřík
8.1.
Návrh zápisu do obchodního rejstříku
8.2.
Sbírka listin
8.3.
Zápisy jednotlivých obchodních společností
9.
Hospodářská soutěž
9.1.
Historie hospodářské soutěže
9.2.
Antimonopolní zákon
9.3.
Obchodní zákoník
9.4.
Nekalá soutěž
9.5.
Ustanovení Obchodního zákoníku o hospodářské soutěži
9.5.1.
Generální klauzule a její aspekty

Úryvek

"Hospodářská soutěž
Hlava V.
- jde o to získat výhodu na úrok někoho jiného
- soutěž na straně nabídky má pozitivní výsledky – vede ke zlepšování kvality zboží, ke zlevňování zboží, ke zlepšení organizace obchodu
- má vézt k tomu, aby k negativním výsledkům nedocházelo
- soutěž na straně poptávky – cena stoupá, nabídka se nezlepšuje
- ideálně by vypadalo, kdyby se nabídka = poptávce, ale vedlo by to k tomu, že by nebyl žádný tlak ke zlepšování
- proto je ideální mírný převis nabídky nad poptávkou

Historie hospodářské soutěže:
- soutěž byla v historii regulována
- konec římské říše – je třeba čelit inflaci
- ve středověku měly cechy monopol a nedá se zde mluvit o hospodářské soutěži
Po rozpadu cechů vzniká hospodářská soutěž, ale jde až o moderní obchodní právo v 19. století, kdy vzniká konkurence.
Z počátku nebyla soutěž upravována, ve 2. pol. 19. stol. Se začínají projevovat negativní jevy soutěže – docházelo ke spojování podniků, chtěli získat monopolní postavení. Stát chtěl vyloučit soutěž, ale nebylo to výhodné – soutěž musí probíhat. (tuto problematiku upravuje antimonopolní právo)
Francie = řeší hosp. soutěž podle obč. zákoníku
- nekalá soutěž řešena podle práva o dobrých mravech
- 2. pol. 19. stol. – v Německu vydán první zákon o nekalé soutěži, ale neosvědčil se
- většina zákonů vyšla až ve 20. letech 20. stol.
- r. 1927 – Československo vydalo zákon o nekalé soutěži (platil až do r. 1950, kdy byl zrušen obč. zákoníkem)
- po r. 1990 bylo nutné vyřešit nekalou soutěž (upravena obch. zákoníkem v r. 1990), antimonopolní právo upraveno samostatným zákonem – vydán v r. 1990, před vstupem do EU byla změna – zákon zrušen a nahrazen zák č. 143/2001
Antimonopolní zákon
- stát dbá na to, aby hosp. soutěž probíhala
- není zakázáno mít monopol, ale úřad dbá na to, aby zákon nebyl porušován"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje zkratky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11552
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse