Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vypisuje formou souvislého textu ze zákoníku podstatné informace týkající se těchto okruhů:

Obsah

1.
Charakteristika obchodně závazkového vztahu – absolutní a relativní obchody
2.
Zásady uzavírání obchodních smluv
3.
Postupy při uzavírání obchodních smluv
4.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
5.
Veřejný návrh na uzavření smlouvy
6.
Obchodní veřejná soutěž
7.
Změny závazkového vztahu – obsahu, subjektů
8.
Zánik závazku – splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, odstupné, nemožnost plnění
9.
Charakteristika kupní smlouvy dle obch. zákoníku, podstatné náležitosti
10.Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy
11.
Uplatňování práv z vad dodaného zboží
12.
Charakteristika smlouvy o dílo – odlišení od kupní smlouvy
13.
Způsoby stanovení ceny díla
14.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy o dílo
15.
Dispozitivní a kogentní ustanovení obchodního zákoníku
16.
Obchodní podmínky a obchodní zvyklosti
17.
Forma, obsah a uzavírání smluv
18.
Leasingová smlouva
19.
Zajištění obchodních závazků – funkce a smysl zajišťovacích institutů
20.
Způsoby zajištění závazků
21.
Smlouva o prodeji podniku – pojem a podstatné náležitosti
22.
Smlouva o nájmu podniku – pojem a podstatné náležitosti
23.
Smlouva mandátní
24.
Smlouva komisionářská
25.
Smlouva o zprostředkování
26.
Smlouva o obchodním zastoupení
27.
Smlouvy uzavírané v přepravě
28.
Smlouva o úvěru
29.
Smlouva o otevření akreditivu, dokumentární akreditiv
30.
Smlouva o běžném účtu
31.
Smlouva o vkladovém účtu
32.
Smlouvy o dispozici s cennými papíry
33.
Funkce cenných papírů a jejich rozdělení

Úryvek

“32. Smlouvy o dispozici s cennými papíry

Převody CP

Kupní smlouva o převodu CP se řídí Zákonem o CP a Obchodním zákoníkem.
- pokud jde o úplatný převod – musí být uvedena přesná identifikace CP, kdo je prodávající,kdo kupující, o jakého emitenta se jedná, jmenovitá hodnota, zda jde o listinnou či zaknihovanou podobu….
- pokud se jedná o registrované CP – na každém výpisu ze střediska CP, je osmimístný identifikační kód (ISIN).- přesná identifikace počtu kusů CP
- dohoda o kupní ceně (kupující je povinen prodávajícímu zaplatit cenu, za kterou se akcie prodávala v den uzavření kupní smlouvy na veřejných trzích. Pokud se akcie v den prodeje na veřejných trzích neprodávala, pak je kupující povinen zaplatit cenu ze dne, kdy se akcie naposledy prodávala na veřejném trhu. Pokud se akcie vůbec na veřejném trhu neobjevují pak je kupující povinen zaplatit jmenovitou hodnotu, nebo cenu, kterou by bylo možno dosáhnout při odborné péči § 14
- vyskytují se i případy, kdy je smlouva uzavřena dohodou stran
- kupní cena se může také stanovit podle průměrné ceny, za kterou se akcie obchodovaly za posledních 6 měsíců
- zde můžeme nabýt akcie i od nevlastníka §20 zákona o CP – kupní smlouva je platná – nabyvatel nabude CP i když je koupil od nevlastníka. Původní vlastník se může domoct jen toho, že prodejce prodal CP neoprávněně. Ten kdo se dovolává neplatnosti kupní smlouvy, by musel prokázat, že nabyvatel nebyl při koupi v dobré víře, že prodejce není vlastníkem akcií

Převod CP bezúplatně – použijí se ustanovení smlouvy darovací §536 obchodního zákoníku a § 14 zákona o CP. Ani jedna z těchto smluv nemusí být písemná. Darovací smlouvy musí být písemná pouze při převodu nemovitosti.
- prohlášení dárce, že „dává“ bezplatně akcie obdarovanému určitý počet akcií
- musí být prohlášení obdarovaného, že dar přijímá
- obecně u darování může dárce žádat dar zpět a to v případě, že se obdarovaný chová k daru v rozporu s dobrými mravy

Převod x přechod CP
K převodu dochází na základě právního úkonu, ale o přechod se jedná jestliže dochází k přechodu vlastnického práva bez projevu vůle toho, komu akcie náležely – v případě úmrtí vlastníka, dědění, fůze společnosti.
K převodu vlastnického práva tak, aby mohl nabyvatel disponovat s CP je nutné, aby byly CP fyzicky předány + smlouva (u listinných CP)
U zaknihovaných CP – smlouva, na základě které provede středisko CP přeregistraci.
Přechod – přechází na dědice ke dni smrti zůstavitele, ale až na základě rozhodnutí soudu o schválení právní moci. Rozhodnutí se musí poslat všem dědicům. Potom na základě toho provede středisko přepis a u listinných akcií je prostě musíme někde po nebožtíkovi najít.

Obstaratelská smlouva
- mandátní smlouva – jedná se o tzv. přímé zastoupení
- komisionářská smlouva – jedná se o tzv. nepřímé nebo zastřené zastoupení. Komisionář projednává smlouvu pro někoho jiného
- tyto smlouvy jsou stejné jako smlouvy upravené v obchodním zákoníku s tím rozdílem, že tyto smlouvy o obstarání CP musí být písemné"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12130
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse