Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ve formě souvislého textu se seminární práce věnuje problematice obchodního práva, jeho pramenech a předmětu. Dále text vysvětluje, co je to obchodní rejstřík. jaké jsou povinnosti pro vedení účetnictví, co je to hospodářská soutěž a další soubory.

Obsah

1.
Vývoj a prameny právní úpravy podnikání
2.
Prameny soukromoprávní úpravy podnikání
3.
Předmět právní úpravy ObchZ a členění
4.
Podnikání zahraničních osob
5.
Obchodní rejstřík
6.
Účetnictví podnikatelů
7.
Hospodářská soutěž
8.
Právní prostředky proti nekalé soutěži
9.
Obchodní společnosti a družstvo
10.
Rezervní fond
11.
Zrušení a zánik společnosti
12.
Veřejná obchodní společnost
13.
Komanditní společnost
14.
Společnost s ručením omezeným
15.
Akciová společnost
16.
Družstvo
17.
Obchodně závazkové vztahy

Úryvek

"15.
Akciová společnost

Akciovou společnost lze založit i za jiným účelem než podnikání, ale především se zakládají za účelem podnikání. Některé obory podnikání zejména na finančním trhu jsou jim vyhrazeny. Investiční banka, penzijní a investiční fondy, burza cenných papírů.
Akciová společnost je ryze kapitálovou společností, proto se v jejím zákonném vymezení zdůrazňuje rozvržení základního kapitálu na cenné papíry. Základní kapitál se rovná při vzniku, ale i při trvání společnosti součtu jmenovitých hodnot akcií. Rozvržení základního kapitálu na akcie neznamená, že jsou akcionáři spolumajiteli společnosti. Obchodní majetek patří bez ohledu na zdroj pořízení výlučně společnosti. Vznikem společnosti dochází k přísnému oddělení majetku společnosti a akcionářů. Společnost odpovídá za porušení svých povinností celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
Firma společnosti musí obsahovat název „akciová společnost“, nebo zkratku „akc. spol.“, nebo zkratku „.a. s“.
Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti. Práva akcionáře může vykonávat i osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti jako společník, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy. Akcie musí obsahovat
a) firmu a sídlo společnosti,
b) jmenovitou hodnotu,
c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře,
d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,
e) datum emise.
Jiné druhy akcií než stanoví zákon nesmí být vydávány. Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě (listinné akcie, zaknihované akcie). Vydávání akcií upravuje zvláštní zákon. Akciová společnost musí zacházet se všemi akcionáři stejně za stejných podmínek. Vydá -li společnost více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie musí obsahovat i označení práv s nimi spojenými s odkazem na stanovy společnosti.
Akcie je cenným papírem, který se od jiných cenných papírů odlišuje právy s těmito akciemi společnými (podíl na řízení společnosti, zisku společnosti, na likvidačním zůstatku a další.).
Základní práva akcionáře jsou především spojena s kmenovými akciemi, s jinými druhy akcií jsou spojena zvláštní práva.
Akcie může znít na majitele nebo na jméno. V případě, že společnost vydala akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota a údaje akcionářů (fyzických i právnických osob). Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů. Stanovy mohou omezit, nikoliv však vyloučit převoditelnost akcií na jméno. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. Na rubopis se použijí ustanovení předpisů o směnkách. K účinnosti převodu akcie na jméno je nutné provést neprodleně změnu zápisu v osobě akcionáře v seznamu akcionářů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse