Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je obchodní právo. Práce se věnuje jeho vývoji, obchodnímu zákoníku, i dalším pramenům. Dále se autor zabývá podnikáním, smlouvami a jednotlivými typy společností. Závěr je pak věnován řešením obchodních sporů.

Obsah

1.
Vývoj obchodního práva
2.
Systém obchodního zákoníku
2.1
Obecná část
2.2
Obchodní společnosti
2.3
Závazkové vztahy
2.4
Přechodná a závěrečná ustanovení
3.
Prameny
4.
Pojmy podnikání a podnikatel
5.
Podmínky pro podnikání
5.1
Definice podnikání,
5.2
Živnostenské podnikání
5.3
Obchodní firma
6.
Přímé a nepřímé jednání podnikatele
7.
Smlouvy o zastupování
7.1
Mandátní, komisionářská, zprostředkovatelská
7.2
Druhy obchodního zastoupení
8.
Podnikání zahraničních osob
9.
Obchodní rejstřík
9.1
Charakteristika
9.2
Obligatorní údaje v rejstříku
9.3
Sbírka listin
10.
Veřejná obchodní společnost
11.
Komanditní společnost
12.
Společnost s ručením omezeným
13.
Obchodní podnik
13.1
Zastavení obchodního podílu
14.
Akciová společnost
14.1
Akcie
14.2
Orgány
15.
Družstvo
16.
Závazkové vztahy
17.
Zajištění obchodně závazkových vztahů
18.
Kupní smlouva
18.1
Náležitosti
18.2
Typy smluv
19.
Řešení obchodních sporů
19.1
Soudní a rozhodčí řízení

Úryvek

„Systém obchodního zákoníku

- dělí se na 4 části
- patří do soukromého práva
- vyskytují se v něm především dispozitivní normy

Jednotlivé části:
1) obecná část – upravuje, co je to podnikání, kdo je podnikatel; obchodní rejstřík; upravuje nekalou soutěž; pozor: sídlo podnikatele je v občanském zákoníku!
2) Druhá část – upravuje obchodní společnosti: V.O.S.; K.S.; S.R.O.; A.S.; družstvo
3) Třetí část – obchodní závazkové vztahy
4) Čtvrtá část – přechodná a závěrečná ustanovení

Prameny obchodního práva

- hlavními prameny jsou obchodní a občanský zákoník, přičemž obchodní je vůči občanskému, v tomto případě, LEX SPECIALIS » má přednost; v občanském zákoníku je upravena pojistná smlouva, také smlouva, jejímž předmětem je prodej nemovitosti
- Zákon o státním podniku
- Zákon o cenných papírech
- Zákon o ochraně hospodářské soutěže
- OSŘ
- Zákon o rozhodčím řízení
- Zákon o konkurzu a vyrovnání

Podnikání a podnikatel (další otázka)

Podnikání
– podnikáním se rozumí soustavná činnost vykonávána samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na jeho vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.
– Podnikání může být i nesoustavná činnost, např. jednou za rok předvánoční prodej kaprů nebo stromků

Podnikatel
– osoby, které se zapisují v obchodním rejstříku, do něhož se povinně zapisují obchodní společnosti, družstva, státní podniky a také SUI GENERIS (právnická osoba svého druhu založena ne podle obchodního, ale podle zvláštního zákoníku), sui generis je např. plodinová nebo komoditní burza;
– osoba, která podniká na základě živnostenského listu, pro jehož získání je třeba: 18 let, způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz), bezúhonnost (nesmí být nedbalost související s tím druhem podnikání), žádné daňové nedoplatky vůči státu
– osoba, která podniká na základě jiného oprávnění » auditoři, daňoví poradci, lékaři, advokáti, pozor: komerční právníci sem nepatří, protože už neexistují....
– fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu (rolník)
– zahraniční osoba (fyzická, právnická) se musí povinně zapsat do obchodního rejstříku

Právní podmínky podnikání

Podnikání je činnost, kterou provádí podnikatel a jež vykazuje tyto znaky:
1) soustavnost – pravidelná, stálá, soustavná a také příležitostná podnikatelská činnost, např.vedle stálého pracovního poměru
2) samostatnost – podnikatel vyvíjí činnost, aniž by jej někdo řídil nebo organizoval; nevylučuje se kooperace
3) vlastním jménem – nebo se může nechat zastoupit na základě mandátní smlouvy
4) na vlastní odpovědnost
5) s cílem dosáhnout určitého zisku

Živnostenské podnikání
- listina základních práv a svobod říká: máme právo na svobodnou volbu povolání; máme právo podnikat, některým osobám je však vysloven veřejnoprávní zákaz podnikání (soudci, státní zástupci, zaměstnanci finančního úřadu, policisté, vojáci z povolání, členové vlády, prezident)

Definice živnosti
- soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání
1) činnosti, které jsou vyhrazené státu nebo určené právnické osobě – Česká pošta (poštovní výhrada), výroba lihu, výroba soli
2) využívání výsledků duševní (tvůrčí) činnosti, chráněných zvláštními zákony » autorská práva; pokud vlastním nákladem vydám knihu
3) lékaři, advokáti, daňoví poradci, auditoři“

Poznámka

Práce byla vypracována pro VŠE.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse