Obchodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Vývoj obch. práva v datech - všeobecný občanský zákoník rakouský, živnostenský řád,
všeobecný obchodní zákoník rakouský, recepční norma, občanský zákoník, občanský a hospodářský zákoník, obchodní zákoník. Systém obchodního zákoníku - dispozitivní normy, části: obecná část (podnikání, podnikatel, nekalá soutěž), druhá část (obchodní společnosti), třetí část (obchodní závazkové vztahy), čtvrtá část (přechodná a závěrečná ustanovení). Prameny obchodního práva. Podnikání - podnikatel, SUI GENERIS (plodinová, komoditní burza), živnostenský list (co je třeba k jeho získání, kam se zapsat), cizinec podnikatel. Právní podmínky podnikání - znaky (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, vlastní odpovědnost, cílem dosáhnout zisku), Živnostenské podnikání - definice živnosti, činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání, všeobecné podmínky pro provozování živnosti, rozdělení živností (ohlašovací (volné, řemeslné, vázané), koncesované), obchodní firma. Jednání podnikatele - přímé (zastoupení na základě plné moci - podnikatel, právnická osoba (v.o.s. » mohou se domluvit na jednom zástupci, ale každý společník může jednat, k.s. » statutární orgán je komplementář, s.r.o. » jednatel, družstvo » do 50 členů předseda, nad 50 členů představenstvo), nepřímé (zákonné zastoupení tj.vedoucí organizační složky podniku, smluvní zastoupení – prokura). Smlouvy o zastupování - mandátní smlouva, komisionářské smlouvy, zprostředkovatelská smlouva, obchodní zastoupení. Podnikání zahraničních osob. Obchodní rejstřík - obligatorní údaje, listiny (společenská smlouva, stejnopis, rozhodnutí o volbě, stanovy, výroční zprávy, zprávy auditora, posudek znalce(ců), doklad o souhlasu druhého z manželů o použití spol. majetku v podnikání, usnesení valné hromady, rozhodnutí soudu. Veřejná obchodní společnost - založení, vznik, práva a povinnosti, zrušení, likvidace obch.firmy, likvidátor. Komanditní společnost - komanditisté, komplementáři, založení a vznik společnosti, práva a povinnosti společníků, zrušení komanditní společnosti, důvody pro zrušení k.s.. Společnost s ručením omezeným - náležitosti zakladatelské listiny / společenské smlouvy, další záležitosti a kaduční řízení, zastavení obchodního podílu, rezervní fond (10 – 5 – 10), valná hromada, jednatelé, dozorčí rada, zánik účasti společníka v s.r.o.. Akciová společnost - podoba akcie, formy akcií, druhy akcií, založení a vznik společnosti, co musí zakladatelská smlouva a veřejná nabídka akcií obsahovat, ustavující valná hromada, založení společnosti bez veřejné nabídky upisování akcií, valná hromada, její působnost, představenstvo, dozorčí rada. Družstvo - typy, založení družstva, vznik členství, zánik členství, představenstvo, kontrolní komise. Závazkové vztahy - podoba plnění, prvky, druhy, vznik (smlouva, veřejný návrh na uzavření smlouvy, veřejná obchodní soutěž, smlouva o smlouvě budoucí), změna závazkového vztahu, převzetí dluhu, přistoupení dluhu. Zajištění obchodně závazkových vztahů - zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, uznání dluhu, zánik obchodně závazkových vztahů. Kupní smlouva - postatné náležitosti, druhy vad (právní, faktické), zvláštní ujednání kupní smlouvy (koupě na zkoušku, předkupní právo prodávané věci, právo zpětné koupě), smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci. Smlouva o dílo - náležitosti, podmínky ve smlouvě o dílo. Řešení obchodních sporů - soudní řízení, vyloučení soudců ze soudního řízení = podjatost, účastníci soudního řízení, předvolání a předvádění, rozhodnutí (usnesení, platební rozkaz), obsah rozsudku, rozhodčí řízení.

Poznámka

Materiály VŠE.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3576
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse