Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní právo - maturitní otázka

Obchodní právo - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá obchodním právem. Uvádí definice základních pojmů, prameny a rozebírá obchodně závazkové vztahy. Věnuje se obchodnímu rejstříku, obchodnímu majetku, jmění a tajemství. Dále se zaměřuje na jednotlivé typy právních forem obchodních společností – v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstvo a státní aj. organizace. Práce popisuje také soutěžní právo a konkurzní řízení.

Obsah

1.
Definice, prameny
2.
Podnikání, podnik, podnikatel
3.
Obchodně závazkové vztahy
3.1
Relativní obchody
3.2
Absolutní obchody
3.3
Absolutní neobchody
3.4
Fakultativní obchody
4.
Obchodní rejstřík
5.
Obchodní majetek
6.
Obchodní jmění
7.
Obchodní tajemství
8.
Obchodní firma
9.
Vznik obchodní společnosti
10.
Zánik společnosti
11.
Právní formy obchodních společností
11.1
V.o.s.
11.2
K.s.
11.3
S.r.o.
11.4
A.s.
11.5
Družstvo
11.6
Státní aj. organizace
12.
Závazek – vznik, změna, zánik, zajištění
13.
Smlouvy
14.
Soutěžní právo
14.1
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
14.2
Nekalá soutěž
15.
Konkurzní řízení
15.1
Insolvence
15.2
Předlužení
15.3
Povinnost dlužníka
15.4
Povinnost navrhovatele

Úryvek

"smlouvy
smlouva o přepravě věci
- subjekty – dopravce a odesílatel
- forma – písemně ale i ústně
- obsah – dopravce je povinen přepravit věc a je oprávněn požadovat po odesílateli potvrzení převzetí zásilky
- odesílatel je povinen zaplatit za přepravu a oprávněn aby mu dopravce potvrdil přijetí zásilky
- předmět – zásilka
kupní smlouva
- subjekty:prodávající a kupující
-kupní smlouva musí být vždy písemná
-vztah mezi prodávajícím a kupujícím kdy prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě a kupující má povinnost předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu
- předmět – věci movité a nemovité
- cena-hotově, bezhotovostně, kdy a jak přechod vlastnických práv:
- u movitosti-přecházejí vlastnická práva faktickým převzetím věci, zaplacením ceny a podepsáním kupní smlouvy
- u nemovitosti-až při zápisu do kat. nemovitostí
- vady věci
- vedlejší ujednání (jiná práva kt. souvisejí s kupní smlouvou předkupní právo, právo zpětné koupě, výhrada vlastnictví atd.)
- povinnosti a práva kupujícího a prodávajícího
- závěrečná ustanovení
- místo datum a podpisy obou stran
smlouva o prodeji podniku
- subjekty – prodávající a kupující
- forma – písemná
- obsah – prodávající je povinen odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo a upozornit na vady věcí a práv
- kupující je povine převzít závazky prodávajícího souvisejících s podnikem + zaplatit kupní cenu
- předmět – podnik
smlouva o nájmu podnikatele
- subjekty – pronajímatel a nájemce
- forma – písemná
- obsah – pronajímatel je povinen přenechat podnik nájemci aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklady a nebezpečí a pobíral z něj užitky
- nájemce je povinen zaplatit nájemné a je povinen provozovat podnik s odbornou péčí bez souhlasu pronajímatele není oprávněn měnit předmět podnikání
- předmět – pronájem podniku
smlouva o úvěru
- subjekty - věřitel a dlužník
- forma – písemná
- obsah – věřitel je povinen dlužníkovi poskytnout peněžní prostředky byl-li v souladu se smlouvou pořádán
- dlužník je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky
- předmět – peněžní prostředky
licenční smlouva
- subjekty – poskytovatel a nabyvatel
- forma – písemná
- obsah – poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví
- nabyvatel se zavazuje dát odměnu za tato práva
- předmět – práva průmyslového vlastnictví
smlouva o dílo
- subjekty – zhotovitel a objednatel
- forma – ústní i písemná
- obsah – zhotovitel provede urč.dílo na vlastní náklady a dostane odměnu
- předmět – montáž, oprava, úprava nebo zhotovení nové věci"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Jedna strana je vložena jako obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19882
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse