Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní právo - přednášky

Obchodní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním přednáškového materiálu z obchodního práva. Přednášky jsou zaměřeny hlavně na zákon Č. 513/1991 SB., UZ Č. 263 Obchodního zákoníku, obchodní rejstřík, základní charakteristiku obchodních společností, formy podnikání (tedy právní pohled na komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo), živnostenské podnikání, konkurz, vyrovnání a průmyslová práva.

Obsah

1.
Prameny
2.
Podnikání
2.1
Podnikatel, neoprávněné podnikání
2.2
Sídlo
2.3
Podnik, provozovna
2.4
Obchodní firma
2.5
Jednání podnikatele
2.6
Obchodní tajemství
3.
Obchodní rejstřík
3.1
Informativní funkce obchodního rejstříku
3.2
Údaje dle typů Obchodních společností (OS), družstva a státního podniku
4.
Přeměny společností
4.1
Fúze
4.2
Převod jmění na jednoho společníka
4.3
Rozdělení PO
4.4
Změna právní formy
4.5
Právní důvod užívání místnosti
5.
Obchodní společnosti
5.1
Založení společnosti
5.2
Ručení
5.3
Jednání o vzniku společnosti
5.4
Jednání jménem společnosti pod zápisem do OR
5.5
Zrušení a zánik společnosti - likvidace, neplatnost společnosti
5.6
Přeměny společnosti
5.7
Změna právní formy
5.8
Ochrana věřitelů a odpovědnost za škodu při změně právní formy
5.9
Základní kapitál
5.10
Vklad společníka
5.11
Znalecký posudek
5.12
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti
5.13
Podíl
5.14
Zákaz konkurence
5.15
Rezervní fond
6.
Veřejná obchodní společnost
6.1
Fyzická osoba
6.2
Právnická osoba
6.3
Společenská smlouva
6.4
Změna právní normy
6.5
Zrušení společnosti
7.
Komanditní společnost
7.1
Společenská smlouva
7.2
Změna společenské smlouvy
7.3
Zákaz konkurence
8.
Společnost s ručením omezeným
8.1
Založení společnosti
8.2
Základní kapitál
8.3
Obsah společenské smlouvy
8.4
Vklady
8.5
Zánik
8.6
Zastavení obchodního podílu
8.7
Vyloučení společníka
8.8
Valná hromada
9.
Akciová společnost
10.
Družstvo
11.
Živnostenské podnikání
11.1
Živnostenský zákon
11.2
Živnost
11.3
Živnostník není
11.4
Živnosti - ohlašovací, koncesované
11.5
Zvláštní podnikání
11.6
Živnostenský list, koncesní listina
11.7
Zánik
11.8
Důsledky neoprávněného podnikání
12.
Konkurz a vyrovnání
13.
Úpadkové právo
13.1
Úpadek - formy insolvence a předlužení
13.2
Závazek
13.3
Podávání návrhu na zahájení konkurzního řízení
13.4
Obsah návrhu
13.5
Věřitel
13.6
Excidační
13.7
Rozvrh
13.8
Zrušení konkurzu
13.9
Vyrovnání
14.
Průmyslová práva
14.1
Duševní vlastnictví
14.2
Ochranná známka (OZ) - pozitivní a negativní definice, novela, překážky zápisu
14.3
Práva k OZ
14.4
Vynález - patent, co nelze patentovat
14.5
Průmyslový vzor
14.6
Složený výrobek

Úryvek

"JEDNÁNÍ PODNIKATELE § 13

- PO - jedná statutárním orgánem
- FO- jedná osobně
- za PO a FO mohou mít své zástupce  plná moc; zákonné zastoupení § 15

Je-li podnikatelem PO, je vázána vůči třetím osobám jednáním uskutečněným jejím statárním orgánem nebo likvidátorem, i když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání, které překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon.

Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu PO vyplývající ze stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného dokumentu nebo z rozhodnutí orgánů PO není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.

Prokura § 14 - 16
- zapisuje se do OR - plná moc u zapsaných v OR
- zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku (možnost operativního rozhodování), i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.
- prokuru lze udělit jen FO
- v prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno
- omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám
- udělení prokury je účinné od zápisu do OR
- byla-li udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popřípadě kolik prokuristů musí jednat společně

Obchodní tajemství § 17-20
- předmětem práv náležejících k podniku
- tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem,

⇒ které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,
⇒ nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné,
⇒ mají být podle vůle podnikatele utajeny,
⇒ podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
- podnikatel má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití
- proti porušení nebo ohrožení práva na obch.tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži
- předstih v konkurenčním boji (např. seznamy zákazníků)"

Poznámka

Zpracované poznámky z přednášek formou hesel. Dobře zpracováno i s odkazem na jednotlivé paragrafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse