Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní právo pro neprávníky - přednášky ZČU

Obchodní právo pro neprávníky - přednášky ZČU

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepracované přednášky z obchodního práva pro neprávníky na ZČU v Plzni.

Obsah

1
Subjekty práva
a) Fyzická osoba
b) Právnická osoba
c) Stát
d) Právní úkony
2
Vznik závazků a vznik smluv
a) Definice
b) Uzavírání smluv
c) Typy smluv
3
Zajišťovací insituty
a) Zástavní právo
b) Zadržovací práco
c) Ručení
d) Bankovní záruka
e) Srážky ze mzdy
f) Smluvní pokuta
g) Uznání dluhu
4.
Zánik závazků
a) Splnění závazku
b) Dohoda
c) Novace
d) Nemožnost plnění
e) Odstoupení od smlouvy
f) Uplynutí doby
g) Smrt dlužníka nebo věřitele
h) Započtení
i) Prekluze
j) Splynutí
k) Narovnání
5.
Jednotlivé smluvní typy
a) Kupní smlouva
b) Smlouva o dílo
c) Smlouva o prodeji podniku
6.
Bankovní obchody
a) Smlouva o vedení běžného účtu
b) Úvěrová smlouva
c) Smlouva o zprostředkování
d) Smlouva o obchodním zastoupení
e) Smlouva mandátní
f) Smlouva komisionářská
7.
Nekalá soutěž a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
a) Definice a základní charakteristika
b) Nekalá soutěž
c) Možnost postihu za nekalo-soutěžní jednání
8.
Nájemní smlouvy
a) Nájemní vztah a jeho základní charakteristika
9.
Problematiky cenných papírů
a) Definice
b) Historie
c) Znaky CP
d) Převoditelnost CP
10.
Konkurz
a) Konkurzní soud
b) Účastnici
c) Ostatní subjekty
d) Konkurzní podstata
e) Konkurzní řízení a jeho průběh
11.
Funkce a třídění cenných papírů
a) Funkce
12.
Směnky
a) Vlastní
b) Cizí
c) Porovnání

Úryvek

"Zánik závazků

- jestliže se někdo smluvně zaváže k nějakému plnění – platí pacta sum servanta = závazky mají být plněny
- závazkový vztah je dvoustranný - právo na straně jedné a povinnost na straně druhé
- závazky mohou zanikat zákonem stanoveným způsobem a za splnění zákonem stanovených předpokladů

 SPLNĚNÍ ZÁVAZKU
- k tomuto by mělo směřovat snažení stran
- obecné náležitosti, které platí:
- zákon v smluvním právu – závazek se plní způsobem, na místě a v čase, tak jak je smlouvou sjednáno
- u většiny smluvních typů tyto náležitosti nemusí být obsaženy ve smlouvě
- kdy a kde se bude plnit – platí obecná ujednání (plní se subsidiárně) – zákon říká, není-li místo určení určeno ve smlouvě nebo nevyplývá-li ze smlouvy jinak, závazek se plní u dlužníka (v místě podnikání, v dlužníkově sídle, v dlužníkově provozovně) – týká se nepeněžitých závazků
- u nepeněžitých závazků se v této souvislosti mluví, že věřitel si musí plnění odebrat, odnést = odnosné dluhy

- toto pravidlo neplatí u peněžitých plnění (peněžitý dluh) = donosný dluh – závazek se musí plnit u věřitel
- plněno je až v případě, kdy:
o je třeba, aby peníze byly odepsány z našeho účtu, ale musí být již připsány na účtu věřitele;
o prostřednictvím pošty – plněno je až když jsou peníze vyplaceny do rukou věřitele

- doba plnění – není-li sjednána ve smlouvě, dlužník je povinen plnit na výzvu (= plnění na výzvu) – když je vyzván
- způsob plnění - - zákon uvažuje alternativy, není-li sjednáno konkrétně ve smlouvě – má právo volby dlužník
- částečné plnění – neodporuje-li to povaze plnění, je věřitel povinen přijmout i plnění částečné
- pravidla pro případ, že dlužník má vůči jednomu věřiteli více závazků stejného druhu (stejné povahy plnění a nestačí-li plnění na všechny závazky),tak je přednostně plněno na ten dluh, který dlužník určí
- když toto dlužník neurčí – tak se plní ze zákona na dluh, který je nejdříve splatný
- u peněžního dluhu – nejdříve se plnění započítává na úroky
- platí: u peněžitých závazků - nejdříve plnění na nejméně zajištěný závazek a pak teprve plnění na závazek s nejbližší dobou platnost

 DOHODA
- předpokládá se, že závazek není-li splněn, účastníci se můžou dohodnou i o zaniknutí trvajícího závazku
- dohoda - vždy musí sledovat formu = musí být ve stejné formě v jaké byla uzavřená smlouva
- kromě dohody je možná

 NOVACE
- znamená, že se účastníci zase ve formě (která sleduje závazek) dohodnou, že se původní závazek nahrazuje novým závazkem (dosavadní zanikne a vzniká nový)

 NEMOŽNOST PLNĚNÍ
- předmět závazku musí být dovolený a možný
- hovoří se teda o následné nemožnosti plnění – vyskytuje se v obchodním právu, kdy po uzavření smlouvy se změní právní předpisy, které upravují plnění a tím se závazek stává nesplnitelný (právní předpisy zakážou, znemožní plnění nebo se objeví podmínka, která nelze splnit – získání určitého dokladu)
- do nemožnosti plnění zásadně nepatří – kdy nemožnost spočívá v hospodářské situaci dlužníka = nemožnost nenastává
- zásadně platí pokud plnění není omezeno na osobní vlastnosti, dlužník může plnit pomocí jiné osoby"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8771
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse