Obchodní rejstřík - 11/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech seznamuje s fungováním Obchodního rejstříku. Nejprve jej definuje, poté se zabývá jeho právní úpravou, funkcí a osobami, které se do něj zapisují. Charakterizuje údaje, které se do OR zapisují. Věnuje se formální a materiální publicitě, procesu zápisu do OR a listinám k tomu potřebným. Předchozí část naleznete zde Zastoupení - 10/33, následující Bezdůvodné obohacení - 12/33.

Obsah

1.
Obchodní rejstřík (OR) obecně
2.
Prameny právní úpravy OR
3.
Hlavní funkce obchodního rejstříku
4.
Osoby zapisované do OR
4.1
Do obchodního rejstříku se zapisují (§ 34)
4.2
FO, která je podnikatelem, se zapíše do OR vždy
4.3
Ustanovení § 21 odst. 4 se nevztahuje na osoby uvedené v § 21 odst. 5
4.4
Rozlišujeme 2 druhy zápisu do OR
5.
Základní zapisované údaje - § 35 ObZ
5.1
Do obchodního rejstříku se zapíše
5.2
Všeobecné údaje
5.3
Speciální údaje - další zapsané údaje (závisící na právní formě) - § 36 ObZ
6.
Formální a materiální publicita
6.1
Formální publicita
6.2
Materiální publicita (princip dobré víry)
6.2.1
Negativní princip materiální publicity
6.2.2
Pozitivní princip materiální publicity
6.3
Nesoulad mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo listinami
7.
Zápisy konstitutivní a deklaratorní
8.
Sbírka listin
8.1
Do sbírky listin se ukládají
9.
Řízení ve věcech OR
9.1
K provedení zápisu může dojít
9.2
Řízení zahájené na návrh
9.3
Aktivně legitimován k podání návrhu na zápis je
9.4
Řízení zahájené bez návrhu
9.5
Lhůty v řízení

Úryvek

10. „ŘÍZENÍ VE VĚCECH OR

- v řízení ve věcech OR se postupuje podle právní úpravy obsažené § 200a - § 200de OSŘ
- další zvláštnosti pak upravuje ObZ
- řízení je založena na principu registračním, kdy soud přezkoumává pouze formální náležitosti návrhu, tj. zda jsou předloženy veškeré potřebné listiny

K provedení zápisu může dojít:
 na základě usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu,
 bez vydání rozhodnutí (tzv. zápisem ve věci, jsou-li pro takový zápis splněny podmínky),
 na základě fikce zápisu

- řízení se zahajuje na návrh x i bez návrhu může soud zahájit řízení, pokud má být dosažena shoda mezi zapsaným a skutečným stavem

o ŘÍZENÍ ZAHÁJENÉ NA NÁVRH – je zahájeno dnem, kdy je návrh doručen soudu. K zahájení řízení je zásadně třeba návrhu, protože jde o řízení nesporné
- u zápisu údajů konstitutivní povahu, je třeba existence návrhu vždy, jinak soud nemůže zahájit řízení o jejich zápis

Aktivně legitimován k podání návrhu na zápis je:
1. skupina - osoby zapisované do OR (§ 34 ObZ), kt. jsou povinny podat návrh ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co rozhodná skutečnost nastala a také osoby, o nichž to stanoví zákon
2. skupina – osoby mohou podat návrh teprve v případě, nesplnila-li osoba uvedená v 1. skupině svou návrhovou povinnost ve lhůtě 15 dnů
- v takovém případě může podat návrh každý, kdo na něm prokáže oprávněný zájem a doloží předepsané listiny

o ŘÍZENÍ ZAHÁJENÉ BEZ NÁVRHU – rejstříkový soud zahájí řízení i bez návrhu zvláštním rozhodnutím (usnesením), v případě, že zjistí (z doložených listin, upozorněním 3. osoby), že určitá skutečnost ačkoliv nastala, nebyla promítnuta do OR
- rejstříkový soud provede zápis změny do OR
- př. v případě zániku funkce dosud zapsaného statutárního orgánu
x v případě, že je pravomocným rozhodnutím odsouzen dosud zapsaný statutární orgán podnikatele. Toto rozhodnutí způsobuje ztrátu jeho bezúhonnosti → dosud zapsaný statutární orgán musí být z OR vymazán přímým zápisem, aniž by se vydávalo rozhodnutí o zahájení řízení “

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18157
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse