Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní společnosti a závazkové vztahy - přednáška

Obchodní společnosti a závazkové vztahy - přednáška

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška seznamuje s druhy obchodních společností a s typy závazkových vztahů. Autor sděluje principy, na kterých jsou založeny jednotlivé společností od akciových společností až po družstva. V další části představuje různé druhy závazkových vztahů. Vysvětluje, kdo jsou subjekty těchto vztahů, jaké náležitosti má mít smlouva, jak postupovat v případě odstoupení od smlouvy a další.

Obsah

1.
Obchodní společnosti
1.1
Akciová společnost
1.2
Společnost s ručením omezeným
1.3
Veřejná obchodní společnost
1.4
Komanditní společnost
1.5
Družstvo
1.6
Jak se stát členem představenstva?
1.7
Zánik funkce jednatele
2.
Závazkové vztahy
2.1
Subjekty závazkových vztahů
2.2
Naturální obligace
2.3
Smlouvy
2.4
Situace
2.5
Absolutní obchody
2.6
Smlouvy týkající se cenných papírů
2.7
Obchodní zvyklosti
2.8
Co je to smlouva?
2.9
Zánik závazkových vztahů
2.10
Plnění
2.11
Odstoupení od smlouvy
2.12
Odstupné
2.13
Uznání závazku
2.14
Náhrada škody
2.15
Porušování smlouvy

Úryvek

"Obchodní společnosti –
1. a.s. – akcionáři neručí vůbec / základní kapitál 2 miliony / pokud je společnost založena na základě veřejné nabídky akcii, tak základní kapitál činí 20 milionů / základní kapitál je rozdělený na akcie (akcie je cenným papírem) V minulosti existovala pouze jedna podoba akcii a to listinná. Dnes máme již novou podobu akcii a to zaknihovaná. Zaknihované akcie ve skutečnosti neexistuji, jde pouze o zápis v centrální evidenci na středisku cenných papírů. Dále rozlišujeme formu akcii – na jméno a na majitele. Akcie na jméno se převádí kupní smlouvou a provede se takzvaný rubopis (zápis na zadní straně akcie). Na každé hodnotě je uvedena jmenovitá hodnota akcie. Hodnota všech akcii dohromady musí dát základní kapitál společnosti. Emisní ažio je rozdíl mezi emisním kurzem akcie (emisní kurz je to co za ní akcionář zaplatí) a jmenovitou hodnotou. U akcii na jméno může být ve stanovách společnosti stanoveno, že převod akcii podléhá souhlasu orgánu společnosti (zpravidla se jedná o představenstvo nebo valnou hromadu) a bez jejich souhlasu je převod nemožný. Pokud společníku je zakázán převod (prodej) akcii, tak má společník právo aby ty akcie koupila sama společnost za přiměřenou cenu a pokud se nedohodnou co je přiměřená cena, tak musí rozhodnout soud se soudním znalcem, který určí přiměřenou cenu akcii. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Valná hromada je schůze společníků (akcionářů). Valnou hromadu svolává představenstvo. Lze projednat body, které nebyli na pozvánce pouze tehdy, když se dostaví všichni společníci a všichni s tím souhlasí (což u velkých akciových společností nikdy nenastane) Valná hromada se musí konat minimálně jednou za rok (kvůli účetní uzávěrce). Při hlasování je zpravidla, že jedna akcie je jeden hlas. Prostá většina hlasů rozhoduje ale jsou záležitosti ve kterých zákon stanovuje kvalifikovanou většinu )zpravidla dvoutřetinová) Aby byla valná hromada usnášení schopná, tak musí být přítomno alespoň 30% hlasů. Statutárním orgánem je představenstvo společnosti. Je to kolektivní orgán. Statutárním orgánem tedy není předseda představenstva ale celé představenstvo. Představenstvo volí valná hromada. Dozorčí rada je povinný orgán (pouze u a.s.)
2. s.r.o.- společníci neručí, pokud již splatili svůj vklad / minimálně 200 tis. Kč. – společník minimálně 20 tis. Kč. / součet všech vkladů musí dát základní kapitál. Podíl každého společníka vyjadřuje účast na společnosti. pokud je jediný společník, tak má 100% podíl. Zisk se vyplácí podle výše obchodního podílu. Obchodní podíl se převádí smlouvou o převodu obchodního podílu. Za dobu trvání společnosti nemůže společník ze společnosti vystoupit ani požadovat vrácení vkladu. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Valnou hromadu svolává jednatel. Jednatel napíše pozvánky, podepíše je a je povinen jí doručit alespoň 15 dnů předem. Projednávají se body, které jsou na pozvánce. Výjimku tvoří, když je přítomno 100% společníků, pak lze projednat i body, které nejsou na pozvánce. Valná hromada rozhoduje – na každých 1 tisíc Kč. připadá jeden hlas (pokud není stanoveno ve společenské smlouvě jinak) rozhoduje se prostou většinou hlasů. Rozhoduje tedy 101 hlasů. Aby byla valná hromada usnášení schopná, tak musí být přítomno alespoň 50% hlasů. Statutární orgán je jednatel společnosti. Jednatele volí valná hromada. Dozorčí rada je dobrovolný orgán.
3. v.o.s. – společníci ručí celým svým majetkem / žádný základní kapitál
4. k.s. – ručí pouze komplementáři / komandisté vkládají minimálně 5 tis. Kč.
5. Družstvo – statutární orgán je představenstvo. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. U družstva nejsou akcionáři ale členové. "

Poznámka

Práce je určena do předmětu Obchodní právo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse