Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní společnosti - maturitní otázka

Obchodní společnosti - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v hlavních bodech pokrývá problematiku obchodních společností od veřejné obchodní společnosti po společnost akciovou. Po vymezení obchodních společností a jejich rozčlenění na osobní a kapitálové rozebírá zejména podmínky vzniku, zániku i rozdělení zisku, ale také orgány jednotlivých typů obchodních společností, z nichž je nejvíce prostoru věnováno akciové společnosti. Závěr práce doplňuje informace o sdružení podnikatelů a smlouvě o tichém společenství.

Obsah

1.
Obchodní společnosti
1.1.
Vymezení
1.2.
Rozdělení: osobní a kapitálové
2.
Veřejná obchodní společnost
3.
Komanditní společnost
4.
Společnost s ručením omezeným
5.
Akciová společnost
5.1.
Založení
5.2.
Akcie a jejich druhy
5.3.
Orgány společnosti
5.3.1.
Valná hromada
5.3.2.
Představenstvo
5.3.3.
Dozorčí rada
6.
Sdružení podnikatelů – smlouva o sdružení
7.
Smlouva o tichém společenství

Úryvek

"Veřejná obchodní společnost (V. O. S.)
- Vzniká sepsáním společenské smlouvy mezi dvěma a více osobami (PO i FO)
- Společníci působí pod společným názvem bez toho, aby svou účast omezovali výší majetkových vkladů
- Zapisuje se do obchodního rejstříku
- Společníci ručí za všechny závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem
- Zisk i ztráta se dělí rovným dílem
- Společníci konají práci ve společnosti osobně (pokud to není ve smlouvě jinak)
- Nemusí se tvořit základní kapitál (pokud tak nestanoví společenská smlouva)
- Zánikem účastníka ve společnosti společnost zaniká nebo je nutno změnit spol. smlouvu
- Pokud není dědic, smrtí společníka dochází ke zrušení a zániku společnosti
- Pro společníky platí zákaz konkurence v oboru

Komanditní společnost (K. S.)
- Vzniká sepsáním společenské smlouvy mezi komplementáři a komanditisty (FO i PO)
Komplementář – ručí za závazky společnosti osobně a neomezeně, celým svým majetkem a řídí společnost (statutární orgán), nemusí vkládat vklad, zákaz konkurence v oboru
Komandista = ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR, minimální vklad je 5 000 (nebo podle smlouvy), komandista zastupuje firmu pouze tehdy, je-li zároveň prokuristou
- Zisk se dělí rovným dílem, ale může být upraven smlouvou

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
- Zakládá jedna i více osob (max. 50 osob)
- Vzniká zápisem do OR na základě společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
- V den zápisu do OR musí být každý peněžitý vklad splacen min. z 30% (alespoň 100 000), v případě, že společnost zakládá jeden člen, musí být splacen celý základní kapitál
- Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé
- Společnost může vydat stanovy, které podrobněji upravují vnitřní organizaci společnosti
- Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, společníci do výše nesplacených vkladů
- Minimální základní kapitál je 200 000 (na 1 spol. min 20 000)
- Jménem firmy jedná prokurista nebo jednatel
- Nejvyšší orgánem spol. je valná hromada a kontrolním orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví, přezkoumává roční účetní uzávěrku a podává zprávy valné hromadě
- Rozdělování zisku se uskutečňuje podle výše vkladů jednotlivých společníků
- Povinná tvorba rezervního fondu při zakládání i v průběhu činnosti podniku
- Zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady
- Při změně osoby společníka není nutné rušit společnost, je však nutné změnu zapsat v OR"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu. Zpracováno jako maturitní otázka z ekonomie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse