Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Obecná biologie, viry a prokaryotické organismy a jednobuněční

Obecná biologie, viry a prokaryotické organismy a jednobuněční


Kategorie: Biologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce, která je kombinací výpisků z knih a zápisků z hodin, na většině svého prostoru probírá poznatky z obecné biologie a v závěru se věnuje také virům a prokaryotickým organismům a jednobuněčným. Přehledně strukturovaný výklad je na řadě míst doplněn obrázky či tabulkami.

Obsah

1.
Obecná biologie
1.1.
Biologie a charakteristika života
1.1.1.
Význam biologie
1.1.2.
Biologické disciplíny
1.1.3.
Společné vlastnosti živých organismů
1.1.4.
Taxonomie živých soustav
1.1.5.
Základní dělení organismů
1.2.
Chemické složení živých soustav
1.2.1.
Prvky
1.2.2.
Anorganické látky
1.2.3.
Organické látky
1.2.3.1.
Nukleové kyseliny
1.2.3.1.1.
Deoxyribonukleová kyselina
1.2.3.1.2.
Ribonukleová kyselina
1.2.3.2.
Bílkoviny
1.2.3.3.
Cukry
1.2.3.4.
Tuky
1.3.
Buňka
1.3.1.
Prokaryotická buňka
1.3.1.1.
Buněčná stěna
1.3.1.2.
Cytoplazmatická membrána
1.3.1.3.
Cytoplazma
1.3.1.4.
Jaderná hmota
1.3.1.5.
Ribozomy
1.3.1.6.
Plazmidy
1.3.2.
Eukaryotická buňka
1.3.2.1.
Cytoplazmatická membrána
1.3.2.2.
Cytoplazma
1.3.2.3.
Jádro
1.3.2.4.
Endoplazmatické retikulum
1.3.2.5.
Ribozomy
1.3.2.6.
Golgiho aparát
1.3.2.7.
Mitochondrie
1.3.2.8.
Cytoskelet
1.3.2.9.
Živočišná buňka
1.3.2.9.1.
Lysozomy
1.3.2.10.
Rostlinná buňka
1.3.2.10.1.
Buněčná stěna
1.3.2.10.2.
Plastidy
1.3.2.10.3.
Vakuoly
1.3.3.
Příjem a výdej látek buňkou
1.3.3.1.
Pasivní transport
1.3.3.1.1.
Prostá difuze
1.3.3.1.2.
Usnadněná difuze
1.3.3.2.
Aktivní transport
1.3.3.2.1.
Endocytóza
1.3.3.2.2.
Exocytóza
1.3.4.
Osmotické jevy v buňce
1.3.4.1.
Osmóza
1.4.
Metabolismus živých soustav
1.4.1.
Metabolismus
1.4.2.
Dělení organismů podle metabolismu
1.4.3.
Fotosyntéza
1.4.4.
Uvolňování energie
1.5.
Rozmnožování živých soustav
1.5.1.
Rozmnožování organismů
1.5.2.
Rozmnožování buňky
1.5.2.1.
Dělení jádra
1.5.2.1.1.
Mitóza
1.5.2.1.2.
Meióza
1.5.2.2.
Dělení buňky
1.5.2.3.
Buněčný cyklus
2.
Viry a prokaryotické organismy
2.1.
Viry
2.1.1.
Charakteristika
2.1.2.
Stavba
2.1.3.
Rozmnožování
2.1.4.
Dělení
2.1.5.
Virová onemocnění
2.2.
Bakterie
2.2.1.
Rozmnožování
2.2.2.
Rozdělení
2.2.3.
Patogenní bakterie v lidském těle
2.2.4.
Cesty nákazy
2.2.5.
Využití bakterií
2.3.
Sinice
3.
Jednobuněční
3.1.
Obecná charakteristika
3.1.1.
Charakteristika
3.1.2.
Stavba
3.1.3.
Rozmnožování
3.2.
Systém jednobuněčných
3.2.1.
Bičíkovci
3.2.2.
Kořenonožci
3.2.3.
Hmyzomorky
3.2.4.
Výtrusenky
3.2.5.
Nálevníci
3.2.6.
Výtrusovci

Úryvek

"1. Biologie a charakteristika života
Biologie (řecky bios - život, logos - nauka)
1.1. VÝZNAM BIOLOGIE
• lékařství
• zemědělství
• lesnictví
• biotechnologie (GMO)
• potravinářství

1.2. BIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
Mikrobiologie zabývá se studiem mikroorganismů
Botanika zabývá se studiem rostlin
Zoologie zabývá se studiem živočichů
Antropologie zabývá se studiem člověka
Molekulární biologie studuje molekulární kyseliny (DNA)
Anatomie nauka o vnitřní stavbě
Morfologie nauka o vnější stavbě
Fyziologie nauka o fungování orgánů
Taxonomie (Systematika) zkoumá vztahy
Genetika nauka o dědičnosti
Cytologie nauka o buňkách
Histologie nauka o tkáních
Embryologie studuje ontogenezi (= vývoj zárodku)
Etologie nauka o chování zvířat
Ekologie zkoumá vztahy mezi organismy a vztah organismu prostředí
Paleontologie zkoumá vývoj druhu (= fylogeneze)
Biogeografie zkoumá zeměpisné rozšíření organismu
Ornitologie studuje ptactvo
Ichtyologie studuje ryby
Mamologie studuje savce
Herpetologie studuje plazy

1.3. SPOLEČNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH ORGANISMŮ
• podobné chemické složení
• růst a vývin
• závislost na určitém prostředí
• rozmnožování
• přizpůsobivost

1.4. TAXONOMIE ŽIVÝCH SOUSTAV
• věda studující taxony

• taxon je systematická jednotka tvořená skupinou organismů, pro které je společný určitý stupeň
příbuznosti a které se svými znaky odlišují od jiných systematických jednotek stejné úrovně

ZÁKLADNÍ KATEGORIE TAXONŮ V SESTUPNÉM POŘADÍ
kategorie příklad taxonů
DOMÉNA 1. Eukarya (rostliny, živočichové, houby)
2. Bacteria (bakterie)
3. Archea
ŘÍŠE živočichové rostliny
KMEN strunatci
TŘÍDA ptáci dvouděložné
ŘÁD vrubozobí bukotvaré
ČELEĎ kachnovití bukovité
ROD kachna buk
DRUH kachna divoká buk lesní

1.5. ZÁKLADNÍ DĚLENÍ ORGANISMŮ
NADŘÍŠE ŘÍŠE PODŘÍŠE
Nebuněční (Subcellulata)
PRVOJADERNÍ
(Prokaryota) Prvobuněční (Protocellulata)
JADERNÍ
(Eukaryota) Jednobuněční (Protozoa)
Rostliny (Plantae) Nižší rostliny (Protobionta)
Vyšší rostliny (Cormobionta)
Houby (Fungi)
Živočichové (Animalia)

2. Chemické složení organismu
ŽIVOT JE SPOLEČNÁ EXISTENCE NUKLEOVÝCH KYSELIN A BÍLKOVIN

2.1. PRVKY

• Makroprvky C, H, O, N, S, P, Ca
• Mikroprvky S, K, Na, Mg, Cl
• Stopové prvky Co, Zn, Cu, Mn


Živý Neživý
60 % Kyslík 50 %
20 % Uhlík 0,2 %
10 % Vodík 1 %
0,004 % Křemík 26 %

2.2. ANORGANICKÉ LÁTKY
• Voda - polární látka
- rozpouštědlo
- ředí krev
- transportní činidlo
- životní prostředí - zdroj kyslíku
- ochranná funkce
- povrchové napětí

• Anorganické ionty - ovlivňují - osmotický tlak
- pH
- acidobazickou rovnováhu
- elektrické a transportní procesy

• Nerozpustné soli - nacházejí se především v oporných a ochranných strukturách organismů
(např.: CaCO3 je součástí schránek bezobratlých, např. měkkýšů)
Ca3(PO4)2 se vyskytuje v kostrách obratlovců)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je množství obrázků a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse