Seminarky.cz > Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Ulice: Botičská 1

Město: Praha 2

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Goniometrické funkce

Práce doplněná řadou grafů přehledně a srozumitelně provádí goniometrickými funkcemi.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Matematika


225x

Elektrické pole

Práce obsahuje přehledné shrnutí tématu elektrického pole na středoškolské úrovni se spoustou názorných obrázků.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Fyzika


105x

Občanské soudní řízení

Práce obsahuje informace o občanském soudním řízení, jeho průběhu a opravných prostředcích (odvolání, obnova řízení, dovolání).... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Základy společenských věd

77x

Zeměpis pro 1. ročník střední školy

Práce obsahuje podrobné, ale přehledné výpisky z celého prvního ročníku střední školy doplněné řadou obrázků. První část seznamuje s předmětem jednotl... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Zeměpis


15x

Obecná chemie

Kombinace výpisků z knih a zápisků z hodin přináší přehledný výklad o obecné chemii. Nejdříve je představena chemie jako věda a dále je pozornost věno... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Chemie

11x

Psychologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní výpisky ze středoškolské psychologie. Úvodní úsek představuje psychologii jako vědu včetně jejích disciplín a směrů. Dále je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Základy společenských věd


7x

Anglická revoluce a Habsburkové v 17. a 18. století

Zápisky z hodin nejprve sledují vládu Habsburků v 17. století a poté se přesunují k předpokladům a průběhům anglické revoluce. Prostor má také Francie... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Dějepis

5x

Sociologie pro střední školy

Práce obsahuje kompletní zápisky ze středoškolské sociologie. První část stručně představuje sociologii jako vědu včetně jejích výzkumných postupů. Dr... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Základy společenských věd

4x

Obecná biologie, viry a prokaryotické organismy a jednobuněční

Práce, která je kombinací výpisků z knih a zápisků z hodin, na většině svého prostoru probírá poznatky z obecné biologie a v závěru se věnuje také vir... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Biologie


3x

Ekonomická geografie

Zápisky týkající se ekonomické geografie nejprve ve zkratce shrnují vývojové fáze hospodářství a jeho agregátní ukazatele. Hlavní část pak v bodech po... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Zeměpis

3x
1  2  »