Obecná pedagogika

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje sérii přehledných přednášek z obecné pedagogiky. První přednáška přibližuje charakteristiky a historii pedagogiky jako vědecké disciplína, druhá se věnuje alternativnímu vzdělávání a školství, třetí objasňuje pojmy týkající se výchovy, vzdělání a vzdělávání. Další přednášky patří činitelům a aktérům edukačního procesu, pedagogické praxi a diagnostice, pedagogické integraci a poslední tematický okruh se týká pedagogického výzkumu a jeho metod.

Obsah

1.
Pedagogika jako vědecká disciplína
1.1.
Vymezení a význam
1.2.
Aplikace a úkoly
1.3.
Struktura pedagogiky
1.4.
Historie výchovy a pedagogiky
1.4.1.
Řecko a Řím
1.4.2.
Středověk
1.4.3.
Renesance a humanismus
1.4.4.
Pedagogika novověku
1.4.5.
Pedagogické směry 20. století
2.
Alternativní školy
2.1.
Odlišnost alternativních škol
2.2.
Historie alternativních škol
2.3.
Základní rysy alternativních škol
2.4.
Waldorfská škola
2.5.
Montessoriovská škola
2.6.
Freinetovská škola
2.7.
Jenská škola
2.8.
Daltonská škola
3.
Výchova, vzdělání a vzdělávání
3.1.
Funkce, cíle a podmínky výchovy
3.2.
Vzdělávání a vzdělání: základní pojmy
3.3.
Edukace vzdělávání
3.4.
Učební požadavky
3.5.
Vzdělávací program
3.6.
Učení
3.7.
Vyučování
3.8.
Didaktický trojúhelník
3.9.
Edukační formy
4.
Činitelé a aktéři edukačního procesu.
4.1.
Pedagogické metody
4.2.
Edukační prostředí a procesy
4.2.1.
Rodina
4.2.1.1.
Druhy, funkce, rodinná výchova
4.2.2.
Škola
4.2.3.
Vztah rodina a školy, výchova mimo vyučování
4.3.
Aktéři edukačních procesů
4.3.1.
Učitel
4.3.1.1.
Osobnost
4.3.1.2.
Profesní kompetence
4.3.1.3.
Profesní dráha
4.3.1.4.
Sebevýchova a duševní hygiena
4.3.2.
Žák
4.3.2.1.
Osobnost, rozdíly mezi žáky
4.3.2.2.
Kognitivní charakteristiky
5.
Pedagogická praxe
5.1.
Pedagogická praxe
5.2.
Rámcový vzdělávací program
5.3.
Struktura školských zařízení
6.
Pedagogická diagnostika
6.1.
Pedagogická diagnostika a její roviny
6.2.
Metody
6.3.
Chyby při diagnostikování
7.
Pedagogická integrace, individuální vzdělávací program
7.1.
Integrace žáků
7.2.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
7.3.
Diagnostika
7.4.
Předměty speciální pedagogické péče
7.5.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
7.6.
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním
7.7.
Vzdělávaní žáků se sociálním znevýhodněním
7.8.
Mentální postižení
7.9.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
7.10.
Individuální vzdělávací program
7.11.
Asistent třídního učitele
8.
Základní otázky pedagogického výzkumu
8.1.
Charakteristika pedagogického výzkumu
8.2.
Co pedagogický výzkum může a nemůže
8.3.
Členění edukačního výzkumu
8.4.
Etapy výzkumného procesu
8.4.1.
Přípravná etapa
8.4.2.
Realizační etapa
8.5.
Kvantitativní a kvalitativní výzkum
8.6.
Klasifikace metod pedagogického výzkumu
8.6.1.
Empirické metody
8.6.1.1.
Kvantitativní
8.6.1.1.1.
Pozorování
8.6.1.1.2.
Experiment
8.6.1.1.3.
Interview
8.6.1.1.4.
Dotazník
8.6.1.1.5.
Testy
8.6.1.2.
Kvalitativní
8.6.2.
Teoretické metody
8.7.
Současný stav pedagogického výzkumu
8.7.1.
Česká asociace pedagogického výzkumu
8.7.2.
Ústav pro informace ve vzdělání

Úryvek

"Pedagogika obecná
Pedagogika jako vědecká disciplína
- myšlenková mapa = grafické vyjádření proudu myšlenek, jsou tam vyznačené určité souvislosti, symboly, body, …
- pedagogika
- pochází z antického Řecka - paidagogós = otrok
- antická latina - peidagogus = otrok - učitel, vychovatel
- pais - dítě
- aigon - vésti
- základy oboru - J. A. Komenský

- pedagogika
- věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života a společnosti
= věda o výchově a vzdělávání
- zahrnuje teorii i praxi a má normativní (pedagogika vytváří normy, doporučení, zásady) a explanativní (popisuje edukační jevy)
- předmětem pedagogiky je výchova

- význam pedagogiky
a) teoretický - odhaluje zákonitosti výchovy a její důležité skutečnosti
b) praktický - poskytuje množství podmětů pro různé edukační aktivity, co a jak to dětem předá

- 6 sfér aplikace:
- školy
- mimoškolní aktivity (instituce, rodina)
- ekonomika (poměr učitel - žáků)
- sociální politika (absolventi některých škol budou mít lepší uplatnění)
- pomáhající profese (nemocnice, domovy mládeže, …)
- vědy (psychologie, …)

- důležité je skloubení teorie a praxe

Úkoly pedagogiky
a) analytické - zkoumá se to, co bylo a je nyní
b) verifikační - pedagogika osvětluje, zda platí to, co získala
c) prognostické - jak se bude vyvíjet vzdělávání do budoucna"

Poznámka

Součástí práce je drobné schéma.
Některé přednášky jsou dostupné také samostatně: Pedagogika jako vědecká disciplína, Pedagogická integrace, individuální vzdělávací program, Základní otázky pedagogického výzkumu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26011
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse