Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Obecná pedagogika - otázky ke zkoušce

Obecná pedagogika - otázky ke zkoušce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované okruhy otázek do předmětu "Obecná pedagogika", které postupně představují níže uvedená témata. Součástí práce je definování některých pojmů, ale také představení základních koncepcí pedagogiky a osobností z této oblasti.

Obsah

1.
Počátky výchovy a příklad starověkého výchovného systému (Egypt, Indie, Čína, Řecko, apod.)
2.
Srovnání modelu spartské a aténské výchovy
3.
Počátky edukace na českém území (edukace – výchova a vzdělávání)
4.
Středověké univerzity a příklad jejich struktury
5.
J. A. Komenský, jeho význam pro současnost, obsah významné publikace, jeho díla
6.
Pedagogické ideje v dílech J. Locka, J. Rousseaua
7.
Pedagogika 19. století (Pestalozzi, Herbart)
8.
Pedagogický reformismus 30. let, jeho charakteristika, zdroje, někteří představitelé. Aktuálnost reformních pedagogických snah v současnosti
9.
Významné mezníky českého školství ve 20. a 21. století
10.
Význam obecné pedagogiky pro učitele
11.
Zdroje pedagogických informací
12.
Definice a předmět pedagogiky
13.
Konstituované discipliny moderní pedagogiky
14.
Pedagogika jako věda a vztah pedagogiky k jiným vědám
15.
Pedagogický výzkum, jeho druhy, metody a techniky
16.
Pojem výchovy, objekt výchovného působení, formy výchovy
17.
Výchovný cíl, cílovost výchovy
18.
Edukátor (učitel, vedoucí na poradě, velitel,…. Ten co předává informace)
19.
Edukant (žák, učeň, ale i podřízený, který přijímá údaje a informace od Edukátora)
20.
Výchovné prostředky
21.
Výchovně vzdělávací soustava ČR, její struktura

Úryvek

"10) Význam obecné pedagogiky pro učitele

Jejím smyslem je systematizace výchovných problémů a poznatků, formulování cílů výchovy, stanovení základních pedagogických kategorií a vytvoření systému v pedagogice zavedených pojmů. Druhou podstatnou částí obecné pedagogiky je metodologie pedagogiky jako nástroje k vědnímu rozvíjení sebe sama na základě vědeckovýzkumných metod tradičních i převzatých z jiných vědních oborů a tvořivě aplikovaných.

Jednou z významných podmínek úspěšného výchovně vzdělávacího působení je pedagogické vzdělání:

• výchova člověka obklopuje nejen jako učitele, ale i jako běžného občana – rodiče, vychovatele, vedoucího pracovníka, vedoucího v zájmových a společenských organizacích. Každý je někým veden (vychováván a sám někoho vede
• Umožňuje lépe porozumět podstatě V-V procesu a osvojit si V-V mechanizmy

- pomáhá racionalizovat výchovnou i sebevýchovnou činnost
- zvyšuje její efektivnost.

Obecná pedagogika jako teoretický základ všech ostatních dílčích pedagogických disciplín umožňuje přistupovat s porozuměním k jejich studiu a tím k poznání specifických V-V zákonitostí a principů.

Současné úkoly pedagogiky je možno rozčlenit do tří skupin:

• Popsat zobecnit pedagogickou zkušenost a to jak bezprostřední, získanou pedagogickou praxí, tak i vyjádřenou v různých materiálech (pramenech, dokumentech, právních aktech) Jde o vědecký systematický popis a charakteristiku pedagogických procesů a jejich činitelů, výchovných prostředků, forem a metod i podmínek, za nichž tyto procesy probíhají.

• Usilovat o objasnění vzájemných vztahů mezi výchovnými procesy i jejich spojitostí s jinými jevy společenskými, organickými, psychofyzickými atd.

• Na základě těchto výzkumů má pedagogika formulovat normy, zásady a pravidla praktického postupu pedagogické činnosti v oblasti výběru obsahu, forem, metod a prostředků výchovy.

Závěry pedagogických věd mají význam teoretický a praktický. Tím že pedagogika odhaluje zákonitosti výchovy, podílí se na rozvoji celého systému společenských věd a naplňuje svůj teoretický význam. Praktický význam spočívá v aplikační rovině vědeckého poznání. Na jejím základě jsou koncipovány výchovné soustavy, organizovány výchovně vzdělávací praxe všech výchovných institucí a usměrňovány výchovné vlivy od rodičů až po profesionální vychovatele."

Poznámka

Velmi kvalitně zpracované, psané většinou v heslech. Součástí práce je i schéma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8191
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse