Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Obecná pedagogika - skripta

Obecná pedagogika - skripta

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje poznatky o pedagogice a jejích disciplínách. Poté se věnuje výchově, jejímu fungování, organizaci, principům a vlivům, které na ní působí. Závěr popisuje principy a vývoj pedagogiky a podmínky edukace.

Obsah

1.
Pedagogika jako vědní disciplína
2.
Pedagogické disciplíny
2.1
Školský management
2.2
Metodologie
2.3
Andragogika - vzdělávání dospělých
2.4
Pedagogická psychologie
2.5
Didaktika
2.6
Disciplíny, které spolupracují s pedagogikou
3.
Cíle výchovy a vzdělávání
4.
Obsah výchovy
5.
Kurikulum
6.
Činitelé výchovy
7.
Organizace vzdělávání a výchovy
8.
Individuální výuka
9.
Formy výchovy
10.
Školská soustava
11.
Etapy výchovného procesu
12.
Pedagogické principy
13.
Vývoj pedagogiky
14.
Základní pedagogické principy
14.1
Aplikace pedagogických principů
15.
Alternativní škola
16.
Podmínky edukace (soustava vnitřních a vnějších podmínek)

Úryvek

“Vnější podmínky
Mezi vnější faktory patří vesmír, kontinent, geografické prostředí, země, stát, režim, společenská struktura životních podmínek (životní úroveň, kultura, politické uspořádání, sociální uspořádání, profesionální prestiž, atd.)
Nejdůležitějším faktorem vnějších podmínek je rodina. Tady je rovněž důležité materiální zabezpečení (místnost pro studium, počítač, knihy).
Důležitým faktorem z vnějších podmínek je pozitivní klima školy. Ředitel=učitelský sbor=žák (rodiče). Pozitivní klima je však ovlivňováno materiálním zabezpečením školy (tělocvičny, bazény, PC učebny /vše na výborné výši a úrovni/). Dalším faktorem jsou spolužáci, vrstevníci - pozitivní (trvalé přátelství) - negativní (např. kouření, drobné krádeže=úspěch v partě).
Dalším faktorem je sociální klima společnosti - lhaní politiků, ministr jde do vězení (dobré, spravedlivé)
Pokud jsou podmínky dobré je edukace úspěšná, pokud nejsou není úspěšná. Základními pojmy v tomto slova smyslu jsou hranice výchovy - vychovatelnost a vzdělatelnost.
Vychovatelnost - jde o schopnost být vychován a vychováván
Vzdělatelnost- její hranice jsou omezenější, protože jejím předpokladem jsou minimální rozumové dispozice. Jde o schopnost být vzdělán a vzděláván.

Člověk musí být vychováván a vzděláván, aby mohl být člověkem. Reálnost vytýčených cílů záleží na poznání podmínek. Přesně však lze určit přiměřenost až po praktické realizaci, která určuje jak se předpoklad liší od skutečnosti.
Vědeckým zjišťováním podmínek se zabývá pedagogická diagnostika. Nástroje pedagogické diagnostiky jsou
- testy, prověrky (psychický rozvoj)
- dotazníky, ankety (sociální rozvoj)
- čas, délka (biosomatický rozvoj)

V souhrnu lze podmínky, které zjišťujeme rozdělit na podmínky vnitřní (dané tělesnou a duševní výbavou většinou geneticky podmíněnou) a na podmínky vnější (dané přírodní a společenskou podmíněností, mezi ně patří vliv prostředí a samotné výchovy).

Prostředky (materiální, personální aj.)a instituce edukace (školní, mimoškolní, rodina aj.)
Prostředkem výchovy může být vše, co umožňuje realizaci výchovně vzdělávacích úkolu: Proto mezi prostředky můžeme počítat i obsah učební činnosti, ať jsou to informace a poznatky ve vzdělávací oblasti nebo požadavky na vlastnosti, schopnosti. Je to tedy vše, co slouží k edukaci a co ji umožňuje. Edukace se má vždy odehrávat na základě něčeho, a tím je učivo. Když začneme posuzovat jakou má učivo funkci, zjistíme, že má učivo více úkolů, a že některé jsou důležitější než ostatní. Základním nástrojem edukace je učivo.
Učivo je vše to, co se dá naučit (psát, číst, počítat, kreslit, atd.). Nejlepším učivem je učebnice. Obsah má jako prostředek různé funkce z hlediska cílů:
* informativní - umožňují orientaci v dané reálné situaci a další pronikáni do podstaty; zeměpis,dějepis (poskytují informace, tolik, kolik má edukant vědět informací, aby pochopil učivo s funkcí instrumentální
* instrumentální - čtení, základy mluvnice, násobilka, počítání, nástroj bez kterého se při dalším vzdělání neobejdeme; umožňuje využiti poznatku, vlastnosti a schopností v praktických činnostech rozhodovacích, pracovních; zde je třeba se už vlastnosti, schopnosti, poznatky naučit používat pří řešení problému, situací, úkolů, apod,; toto učivo se musí všichni naučit a musí ho znát (k tomu potřebuj! určité množství informací a ty je třeba se naučit
* formativní - formuje vlastně ty lidi, vzor, výchovný příklad; umožňují osvojení si vlastností a schopností, důležitých z hlediska požadavků na osobnost člověka a jeho plnění společenských úkolu; má vliv na formování názoru a utváření hodnot v životě edukanta)."

Poznámka

Práce je nepřehledná, vyžaduje revizi formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse