Obecná psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi přehledně zpracované přednášky z obecné psychologie nejprve mapují historii této disciplíny a její hlavní směry. Poté je představen předmět psychologie, systém jejích disciplín i psychologické metody a následují informace o determinaci lidské psychiky a socializaci. V převažující části se pak přednášky zabývají poznávacími procesy, ale pozornost patří i citům nebo lidské činnosti.

Obsah

1.
Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy
2.
Hlavní směry v psychologii
3.
Psychologie a její předmět
4.
Systém psychologických věd
5.
Výzkumné metody současné psychologie
6.
Determinace lidské psychiky
7.
Socializace
8.
Psychologie poznání, poznání jako psychické proces
8.1.
Čití
8.2.
Vnímání
8.3.
Představivost
8.4.
Fantazie
8.5.
Pozornost
8.6.
Paměť
8.7.
Učení
8.8.
Myšlení a řeč
9.
Psychologie citů
10.
Psychologie činnosti, jednání a chování

Úryvek

"Obecná psychologie

Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy:

Předvědecké období

-Psyché(duše) a logos(věda)
-Mytologie, umělecké tvorby i lidové moudrosti
-Zkoumány v rámci filozofie
-rozvoj pol.19.stol.

Předpoklady
• Rozvoj filozofického myšlení a poznání¨
• Určení předmětu psychologie
• Rozvoj metod(experimenty, pozorování)

a) Nejranější filozofické myšlení- mytologické představy o duši jako dvojník těla(anismus),
-Platon, Aristoteles, Sokrates
-Tomáš Akvinský- tomismus- duše jako čistá substance se schopností uvědomovat si

b) Novověká psychologie- osamostatnění psychologie
- F. Bacon- empirismus- důraz na zkušenost jako hlavní zdroj poznání
- R. Descartes- racionalismus- rozum proti smyslovému poznání, myšlení je atributem duše

c) Přírodovědné předpoklady vzniku psychologie v 19.stol.- rozvoj experimentální psychologie, rozvoj v psychofyzice
- psychofyziologie smyslových orgánů
- srovnávací psychologie a psychologie zvířat(Darwin)
- reflexologie(Pavlov)

Vědecké období- vznik psychologie jako samostatné vědy

1879- Lipsko, W.Wundt první psychologická laboratoř-psychologie jako věda o vědomí, zkušenosti člověka, vše lze poznat pomocí introspekce
1911-1912- v Praze M.RostoharHlavní směry v psychologii

 Strukturalismus- W.Wundt, E.Tichener- věda o lidské zkušenosti, vědomí jako souhr právě probíhajících dějů, introspekce duševního života

 Americký funkcionalismus a behaviorismus- J. Dewey, zkoumání psychických funkcí při přizpůsobování se měnicímu prostředí a to co nejefektivněji, adaptační aktivita, spojoval vědomí s tělesnou činností
Behaviorismus- snaha studovat proces adaptace člověka na prostředí, J.B.Watson- věda o chování, metoda objektivního pozorování, vědomí jako vlastnost skrytého, vnitřního chování, prováděli výzkumy zvířat

S(stimulus, podnět)=>R(reakce)- vytváří se učením
Snažil se o analýzu vnitřních podmínek vnějšího chování

 Neobehaviorismus- příchází s novými přístupy, snaha překonat mechanické chápaní psychiky, mezi podnět vkládali proměnné, např. Pudy

CH - S=> IP(organismus, intervenující proměnná-E.Ch.Tolman)=>R

 Tvarová psychologie (gestaltismus)- 20.léta Berlín, psychiku reprezentují celky, jednotlivé elementy jsou uspořádány, části získávají svůj smysl z celku, rozvoj psychologie vnímání a myšlení, přišla s pojmy jako: pozadí, vhled, pole, figura

 Neogestaltismus- zdůraznil aktivitu subjektů při řešení problémové situace, důraz na osobnost subjektu, především na zkušenost, J.Gibson

 Psychoanalýza- S.Freund rozpracoval pojem nevědomí. Duševní jevy lze rozdělit na vědomé a nevědomé, v nevědomí je vše co je neslučitelné s etickými normami společnosti individua, zejména pudové tendence, projevem jsou sny, přeřeknutí, zapomínání, chybné úkony, zdůrazňoval erotický, sexuální pud (Eros) a pud ničení,destrukce a smrtí (Thanatos).
Sexuální pud, jeho projevy, energii a vývoj je pod pojmem Libido- hlavním zdrojem motivační faktorem chování

Fáze Libida:

a) orální- první rok života. Ústa
b) anální- kolem 2.roku života, konečník
c) falické- kolem 3.roku, objevování pohlavních orgánů
d) latentní- od 5.let do puberty, sexuální pud v útlumu¨
e) genitální- bez patologických fixací heterosexuální zájmy

Oidipovský komplex, komplex elektřin- incestní přání dítěte k rodiči opačného
pohlaví, rodič stejného pohlaví vnímán jako sok"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně a podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27541
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse