Obecná psychologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí do obecné psychologie jako vědecké disciplíny, popisuje její vývoj a jednotlivé směry a proudy v ní obsažené. Podrobně se také věnuje předmětu studia a základní terminologii. Poslední část práce je věnována jednotlivým operacím a procesům spadajícím do psychologie, případně i jejich poruchám.

Obsah

1.
Obecná psychologie – úvod
1.1
Duše
1.2
Vědomí
1.3
Chování
1.4
Psychická struktura
2.
Předmět psychologie
3.
Psychologické směry
3.1
Přírodovědně orientovaná psychologie
3.2
Psychofyzický paralelismus
3.3
Behaviorismus
3.4
Psychoanalýza
3.5
Tvarová psychologie
3.6
Kognitivní psychologie
3.7
Humanistická psychologie
3.8
Transpersonální psychologie
4.
Psychologické vědy
4.1
Teoretické
4.2
Aplikované
4.3
Speciální
5.
Metody psychologie
5.1
Obecné metody
5.2
Specifické metody
5.3
Typy rozhovoru
5.4
Fáze rozhovoru
5.5
Dotazník
5.6
Posuzovací škály (stupnice)
5.7
Psychofyzické metody
5.8
Výkonové zkoušky
5.9
Rozbor výsledků činnosti
5.10
Projektivní techniky
6.
Čití a vnímání
6.1
Vlastnosti vnímání
6.2
Druhy vnímání
7.
Představivost, fantazie, tvořivost
7.1
Druhy představ a fantazie
7.2
Kreativita (tvořivost)
8.
Paměť
8.1
Fáze procesu paměti
8.2
Faktory zapamatování a zapomínání
8.3
Druhy paměti
9.
Pozornost
9.1
Druhy pozornosti
9.2
Faktory ovlivňující pozornost
10.
Myšlení a řeč
10.1
Formy myšlení
10.2
Myšlenkové operace
10.3
Druhy myšlení
10.4
Individuální vlastnosti myšlení
10.5
Souvislost myšlení s řečí
11.
Poruchy psychických procesů
11.1
Poruchy vnímání
11.2
Poruchy paměti
11.3
Poruchy pozornosti
11.4
Poruchy myšlení

Úryvek

" 1. Obecná psychologie - úvod

– toto slovo je řeckého původu, jako samostatná věda se vydělila v 2.polovině 19.století

 název vznikl ze slova PSYCHÉ = duše
LOGOS = věda

 do dnešní doby byly vysloveny 4 názory na předmět psychologie:
1. předmětem psychologického zkoumání je duše
2. předmětem ps.zkoumání je vědomí
3. předmětem ps.zkoumání je chování
4. předmětem ps.zkoumání je psychická struktura

duše
o jejím význam se uvažovalo především v rámci filosofie a bylo na ní pohlíženo:
a) duše je substancí oživující tělo - je v něm uvězněná a svobodná až po smrti
b) duše dává lidské existenci smysl – př.slabomyslní lidé dle tohoto názoru neměli duši

vědomí
člověk je vědomá bytost
Descartes – poznal význam nervového systému a předpokládal, že organismus pracuje jako složitý stroj. Za základní jednotku fungování složitého mechanismu považoval reflex
 narozené dítě = TABULA RASA (čistá, nepopsaná deska), dnes je již tento názor překonán, odborníci již ví, že existuje mnoho vlastností a jevů, př.temperament člověka,atd., které jsou mu dány dědičně již před narozením
Bacon – považován za zakladatele experimentálních věd. Pramenem poznání jsou pro něj smysly, předmětem poznání příroda
 pozorování pokládal za základní vědeckou metodu
 analýza a syntéza jsou dle něj dvě stránky vědecké metody

chování
behaviorální psychologie – vznikla v USA
předmět psychologie – chování
 začátkem 20.století byly prováděny výzkumy chování u zvířat, především instrumentálního chování a řešení problému
 ústřední pojem S----O----R (stimul---organismus—reakce)

biologický směr – zkoumal funkce mozku

(dále viz.přílohy „Za vším hledej mozek“, „Vytvořit nové kreativní postupy je obtížné“)

psychická struktura
člověk je komplexní bytost, skládá se z mnoha nejrůznějších složek, které výrazně ovlivňují jeho chování a prožívání

2. Předmět psychologie

Předmětem psychologie, je studium psychiky, která existuje v dimenzích prožívání a chování vědomého a nevědomého.
Prožívání je nejen základní dimenzí psychiky, ale také ústřední psychologický pojem. Znamená, že subjekt má určité obsahy vědomí. Základními kategoriemi prožívání jsou obsahy označované např. jako vjemy, představy, myšlenky, city a snahy. Předmětem prožívání je vnější svět, ale také stav organismu určitého subjektu a stav jeho vlastní mysli.

Vztah mezi prožíváním a chováním je velmi složitý. Prožívání určuje vztahový rámec toho, jak subjekt sebe i svět interpretuje a jaké postoje ke světu vnějšímu i vnitřnímu zaujímá."

Poznámka

Práce je velmi rozsáhlá a přehledná. Doporučuji.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse