Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Obecná sociologie - vypracované otázky ke zkoušce

Obecná sociologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor vypracovaných otázek ke zkoušce ze sociologie. Text definuje sociologii, příčiny jejího vzniku, specifika sociologického přístupu, i strukturu sociologie. Charakterizuje nejen společnost, konsensuální paradigma, teorii konfliktu a interpretativní sociologii, ale také společenské skupiny, sociální skupinu a stratifikaci. Věnuje se jedinci a společnosti v ontogenetické perspektivě, socializaci, i funkci politických stran.

Obsah

1.
Sociologie - okolnosti a příčiny jejího vzniku. Předmět sociologie - přehled názorů. Specifika sociologického přístupu, struktura sociologie
2.
Společnost - základní vymezení, typy společností. Společnost jako systém
3.
Konsensuální paradigma - předpoklady, představitelé, směry
4.
Teorie konfliktu - předpoklady, představitelé, směry
5.
Interpretativní sociologie - východiska, představitelé, směry
6.
Společenské skupiny - základní členění a charakteristiky
7.
Sociální skupina (skupina v užším - vlastním slova smyslu) - znaky, členění
8.
Sociální stratifikace - vymezení, typy, dějinný přehled
9.
Sociální stratifikace - "underclass", muži a ženy
10.
Sociální stratifikace české společnosti
11.
Jedinec a společnost v ontogenentické perspektivě
12.
Socializace: v kontextu základních sociologických paradigmat
13.
Sociální mobilita: pozice, role, status
14.
Integrace a dezintegrace společenských systémů - diferenciace, konsensus, konflikt
15.
Moc - podstata, projevy a funkce v moderní společnosti
16.
Stát občanská společnost - vznik, funkce, diference
17.
Politické strany - vznik, funkce, členění
18.
Sociální hnutí

Úryvek

"OKOLNOSTI A PŘÍČINY JEJÍHO VZNIKU (Giddens)
- lidé se od pradávna zajímali o to, co určuje jejich chování, po tisíciletí se však pokusy porozumět sami sobě předávaly z generace na generaci formou tradice, která měla především náboženský charakter
- objektivní a systematické studium lidského chování se začalo rozvíjet až na počátku 19. století
- na vznik sociologie měly vliv převratné sociální změny, a to především francouzská revoluce v roce 1789 a evropská průmyslová revoluce =) došlo k rozkladu tradičního způsobu života, a proto myslitelé měli snahu o poznání přírody a lidské společnosti
- zásadním krokem bylo, že věda nahradila náboženství jako klíč k chápání světa
(Keller)
- průmyslová revoluce přinesla nové technologie a došlo k zásadní změně vlastnických vztahů a změně pracovních podmínek =) jednalo se o nové formy organizace výroby, prudký rozvoj dělby práce, vznik nové podoby sídlištní struktury, v komunikaci došlo k revoluci v dopravě a sdělování
- objevil se velký průmyslový kapitál (těžba nerostných surovin), přestaly se financovat mocenské a válečné podniky
- továrny začaly shromažďovat roztroušenou pracovní sílu
- došlo k nárůstu objemu výroby a intenzity práce, stroje nahradily těžké pracovní úkony, zároveň však došlo k úpadku řemeslnických dovedností, řemeslo již nebylo o umění
- lidé byli vypuzeni ze svých původních prostředí, což vedlo k odcizení

Počátky sociologie ovlivnila řada autorů (Giddens)
 Auguste Comte
- vynalezl pojem sociologie, zpočátku používal termín sociální fyzika, který používali jeho odpůrci na poli filozofie a vědy =) název vytvořil, aby odlišil své názory od ostatních
- byl přesvědčen, že tento nový obor postaví zkoumání společnosti na vědecký základ
- považoval sociologii jako nejmladší vědu po matematice, astronomii, fyzice, chemii a biologii
- sociologie měla být velkým přínosem pro lidstvo, protože umožňuje vědecky chápat, předvídat a ovlivňovat lidské chování"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulku.
Kompletní zpracování otázek ke zkoušce ze Sociologie z Ostravské univerzity v Ostravě - obor Poradenství v sociální práci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17112
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse