Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Obecné dějiny právní - okruhy otázek

Obecné dějiny právní - okruhy otázek

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právní dějiny celého světa rozdělené od jednotlivých bodů. Dějiny jak kontinentálního tak anglo-amerického práva. Práce popisuje historický vývoj práva od Antiky až po současnost a tento přehled je rozdělen do 50 otázek po dvou okruzích. Jednotlivé otázky jsou nakombinovány podle zadání otázek, ne tématicky.

Obsah

1a) Řecký městský stát a právo
1b) Německý státoprávní vývoj v 1. pol. 19. století
2a) Zákon jako pramen práva v evropských právních dějinách
2b) Ústavní zřízení Francie v letech 1789 – 1799
3a) Politické a právní myšlení antického Řecka
3b) Ústavní zřízení Francie v letech 1799 – 1814
4a) Politické a právní myšlení antického Říma
4b) Ústavní zřízení Francie v letech 1814 – 1870
5a) Právní dějiny církve, vztah ke státu – od založení do 6. století
5b) Americký ústavní vývoj po občanské válce
6a) Idea přirozeného práva v evropských právních dějinách
7a) Politické a právní myšlení raného středověku
7b) Ústavní zřízení Francie od roku 1946 až do současnosti
8a) Politické a právní myšlení vrcholného a pozdního středověku
8b) Německý státoprávní vývoj v letech 1848 – 1849
9a) Politické a právní myšlení humanismu a renesance
9b) Německý státoprávní vývoj v letech 1849 – 1871
10a) Politické a právní myšlení raného novověku
10b) Německý státoprávní vývoj v letech 1871 – 1918
11a) Prameny práva ve středověké a raně novověké Evropě
11b) Německý státoprávní vývoj v letech 1918 – 1945
12a) Kultura právních knih ve středověké Evropě
12b) Německý státoprávní vývoj od roku 1945 do současnosti
13a) Stavovská a absolutní monarchie v evropských právních dějinách
13b) Charakteristika německého právního vývoje ve 20. století
14a) Civilní a trestní proces ve středověku a raném novověku
14b) Právní systém fašistické Itálie
15a) Trestní právo ve středověku a raném novověku
15b) Italské právní dějiny v 19. století
16a) Soukromé právo ve středověku a raném novověku
16b) Italské právní dějiny po 2. světové válce
17a) Leges barbarorum
17b) Ústavní právo v 19. a 20. století
18a) Státoprávní vývoj u germánských etnik
18b) Právní dějiny Velké Británie v 18. až 20. století
19a) Právní dějiny Byzance
19b) Státoprávní vývoj v USA v letech 1776 až 1803
20a) Charakteristika práva v starověké Mezopotámii, Egyptě a Izraeli
20b) Totalitní stát a právo
21a) Vývoj lenního práva
21b) Sovětské ústavní právo
22a) Právní dějiny Franské říše
22b) Občanské právo v totalitních a demokratických státech
23a) Vztah státu a církve ve středověku a raném novověku
23b) Korporativní stát v evropských právních dějinách 20. století
24b) Civilní a trestní proces v 19. a 20. století
25a) Právní dějiny církve ve středověku a raném novověku
25b) Správní právo v 19. a 20. století
26a) Srovnání průběhu reformace v jednotlivých zemích Evropy
26b) Sovětské trestní právo
27a) Státoprávní vývoj v italských městských komunách
27b) Charakteristika sovětského práva a zákonodárství
28a) Středověký právní vývoj na Apeninském poloostrově
28b) Civilní a trestní proces v Německu v 19. a 20. století
29a) Právní postavení panovníka v evropských monarchiích (do konce 18. století)
29b) Soukromé právo v Německu v 19. a 20. století
30a) Přirozenoprávní kodifikace
31a) Prameny práva ve Francii do doby revoluce v roce 1789
31b) Vývoj amerického federalismu
32a) Státoprávní vývoj ve Francii do doby revoluce v roce 1789
32b) Trestní právo v totalitních a demokratických státech
33a) Ústřední orgány francouzské monarchie do doby revoluce v roce 1789
33b) Pracovní právo v totalitních a demokratických státech
34a) Základní zákony francouzského království
34b) Trestní právo v 19. a 20. století
35a) Trestní právo francouzského království do doby revoluce v roce 1789
35b) Dějiny politického myšlení v 19. století
36a) Prameny práva ve Svaté říši římské
36b) Dějiny politického myšlení v 20. století
37a) Státoprávní vývoj ve Svaté říši římské v údobí středověku
37b) Trestní právo ve Francii – od revoluce v roce 1789 do současnosti
38a) Státoprávní vývoj ve Svaté říši římské v údobí raného novověku
38b) Dějiny právního myšlení v 19. století
39a) Trestní právo ve Svaté říši římské
39b) Dějiny právního myšlení ve 20. století
40a) Soukromé právo ve Svaté říši římské
40b) Americký ústavní vývoj do občanské války (od roku 1820)
41a) Rakouský středověký právní vývoj
41b) Právní dějiny církve v 19. a 20. století
42a) Švýcarský středověký a raně novověký právní vývoj
42b) Civilní a trestní proces ve Francii – od revoluce do současnosti
43a) Soukromé právo francouzského království do doby revoluce (1789)
43b) Rakouské právní dějiny ve 20. století
44a) Organizace francouzského soudnictví do doby revoluce
44b) Švýcarské právní dějiny v 19. a 20. století
45a) Právní dějiny Kyjevské Rusi a Novgorodu
45b) Soukromé a trestní právo ve Francii – od revoluce do současnosti
46a) Ruské právní dějiny – od vzniku Moskevského státu do konce 18. století
46b) Charakteristika německého právního vývoje v 19. století
47a) Právní dějiny Anglie – do počátku 17. století
47b) Ruská konstituční monarchie do revoluce v roce 1917
48a) Právní dějiny Anglie v 17. století – do restaurace v roce 1660
48b) Ruský právní vývoj v 19. století
49a) Právní dějiny Anglie v 17. století – od roku 1660 do vzniku Velké Británie
49b) Soukromé právo v 19. a 20. století
50a) Právní dějiny anglických kolonií v severní Americe
50b) Kodifikace právních odvětví ve Francii na počátku 19. století


Úryvek

27b) Charakteristika sovětského práva a zákonodárství

Systém barbarský, nikoli právní. Charakteristika: v sovětském právu se výrazně projevuje negace předrevolučního práva (diskontinuita), právo je nástrojem komunistického státu, mocenské postavení komunistické strany, mizí právní dualismus (rozdělení na soukromé a veřejné právo), objevuje se představa, že veškeré právo je veřejné, všemu dominuje stát, revoluční právní vědomí je bráno přímo jako pramen práva, právo kde dominují kogentní (donucovací) normy, právo nereflektovala reálné společenské vztahy, odmítnuta zásada neporušitelnosti zákona, maximální omezení práv fyzických osob.

1) neexistovala síla práva, ale právo síly
2) právo mělo kolektivní zásady – princip neomezeného společenského ručení
3) po formální stránce se vyvíjelo pomalu špatně, nedošlo k recepci římského práva

- právo i stát měli v komunismu brzo odumřít
- masovým pramenem práva – revoluční právní vědomí chudého obyvatelstva
- množství psaných norem postupně vytlačilo nepsané právo, právo nereflektovalo reálné společenské vztahy
- odmítnutí zásady neporušitelnosti zákona – právo nestálo nad státem ani nad jeho vůdci
- operativní politické rozhodování mělo platnost před zákonem
- Stalin – socialistický právní pozitivizmus – požadavek přísného dodržování platných předpisů
- Po Stalinově smrti – právní reformy, odstranění nekřiklavějších forem teroru
- Popření rozdělení práva na veřejné a soukromé a vyhlášení všech vztahů za veřejnoprávní
- Sovětská společnost = asociace pracujících, každý individuální zájem je ve vztahu k zájmu kolektivnímu a nesmí přesáhnout společensky prospěšnou úroveň
- Naprosté vměšování totalitní moci do všech oblastí života
- Maximální omezení práv fyzických osob
- Právnické osoby pouze státní nebo polostátní organizace

Poznámka

Velmi, velmi podrobné zpracování. Text je většinou v podobě výpisků. Vhodné nejen pro právníky, ale také pro historiky s ohledem na vývoj práva v celosvětové společnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse