Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obecné poznatky o českém jazyce - maturitní otázka

Obecné poznatky o českém jazyce - maturitní otázka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka poskytuje základní uvedení do oboru. Vymezuje povahu a funkce jazyka, seznamuje s předmětem a rozdělením jazykovědy a věnuje se rovněž oblastem českého národního jazyka. Vedle jeho spisovných útvarů rozlišuje nespisovné, jejichž typy z hlediska zeměpisného a sociálního dále charakterizuje.

Obsah

1.
Jazyk
1.1.
Vymezení, rozdělení
1.2.
Funkce
1.3.
Řeč
2.
Jazykověda
2.1.
Vymezení
2.2.
Rozdělení
3.
Národní jazyk
3.1.
Vymezení
3.2.
Spisovné útvary jazyka
3.3.
Nespisovné útvary jazyka
3.3.1.
Z hlediska zeměpisného
3.3.1.1.
Dialekty
3.3.1.1.1.
České nářečí
3.3.1.1.2.
Středomoravské nářečí
3.3.1.1.3.
Moravskoslovenské nářečí
3.3.1.1.4.
Slezská nářečí
3.3.1.2.
Interdialekty
3.3.2.
Z hlediska sociálního

Úryvek

"A. Jazyk – nejdokonalejší a nejužívanější prostředek lidského dorozumívání
- organizovaný systém ustálených a závazných znaků a pravidel, jak tyto znaky používat
- je vázán na určité společenství, nejčastěji národ
- není jevem přírodním, ale společenským. Není nám vrozen a musíme se ho učit
- nauka o českém jazyce a literatuře (v širším pojetí i o českých dějinách a kultuře) se nazývá bohemistika (z latinského bohémicus = český)
- vedle přirozených jazyků (vzniklých dlouhým postupným vývojem) existují i jazyky umělé, uměle vytvořené (např. esperanto, programovací jazyky, znaková řeč hluchoněmých aj.)
- Základní funkcí jazyka je funkce dorozumívací (komunikativní)

Další funkce jazyka:
• myšlenková (mentální) – jazyk je nástrojem myšlení
• národně-reprezentativní – jazyk je hlavním znakem národní příslušnosti
• výrazová (expresivní) – jazyk slouží k vyjadřování citů a přání
• výzvová (apelová) – jazykem můžeme působit na ostatní, přesvědčovat je
• estetická – krása řeči působí esteticky a umělecky se využívá

B. Jazykověda (lingvistika, z latinského lingua = jazyk) – věda, která zkoumá a popisuje jazyk, jeho užívání a nejrůznější jazykové jevy.
- vnitřně se lingvistika dělí podle toho, jakou složkou jazyka se zabývá

Dělení lingvistiky:
 GRAMATIKA (MLUVNICE) – popisuje mluvnickou stavbu jazyka
- dělí se na části:
• hláskosloví – zabývá se zvukovou složkou jazyka a jejím grafickým zaznamenáním. Obsahuje tyto disciplíny:
 fonetika – zjišťuje, jak se hlásky tvoří, jak je slyšíme a jak se obměňují
 fonologie – zabývá se jednotkami schopnými rozlišit význam slov, fonémy
 ortofonie – popisuje správnou artikulaci jednotlivých hlásek
 ortoepie – stanovuje pravidla spisovné výslovnosti
 grafémika – studuje písemnou stránku jazyka a její jednotky, grafémy
 ortografie – určuje pravopisná pravidla
• morfologie (tvarosloví) – popisuje vnitřní stavbu slovních tvarů, slovní druhy a vysvětluje mluvnické významy slov ohebných
• syntax (skladba) – zkoumá stavbu vět a souvětí
 LEXIKOLOGIE – nauka o slovní zásobě
- všímá si významů slov a vztahů mezi nimi
- patří k ní zejména tyto jazykovědné disciplíny:
• slovotvorba – popisuje způsoby tvoření nových slov
• sémantika – nauka o významu slov
• etymologie – zkoumá původ slov
• frazeologie – věnuje se ustáleným slovním spojením
• onomastika – hledá původ a zákonitosti tvorby vlastních jmen
• lexikografie – nauka o slovnících"

Poznámka

Zpracováno jako příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka.
Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Zpracováno formou odrážek. Součástí práce je drobná tabulka.
Důležité pojmy jsou značeny tučně, příkladová slova kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22855
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse