Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obecné závazky závazkového práva - 13/33

Obecné závazky závazkového práva - 13/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou obecných závazků závazkového práva. Definuje třídění závazku, uvádí, co to závazky jsou. Charakterizuje obsah závazku. Srovnává jej s obchodním právem. Předchozí část naleznete zde Bezdůvodné obohacení - 12/33, následující Závazkové právní vztahy - 14/33.

Obsah

1.
Pojem závazkového práva
2.
Další pojmy
3.
Funkce závazkového práva
4.
Právní úprava závazkového práva
5.
Smlouva
6.
Hlavní zásady smluvního závazkového práva
7.
Vznik smluv
8.
Třídění smluv
9.
Spotřebitelské smlouvy
10.Smlouvy ve prospěch třetího
11.
Smlouvy o smlouvě budoucí
12.
Právní následky porušení smlouvy

Úryvek

"VIII. PRÁVNÍ NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY

A: OBECNÝ VÝKLAD
- právní následky porušení smlouvy OZ stanoví v závislosti na druhu a povaze porušení smluvní povinnosti.
- tyto právní následky porušení smlouvy jsou různé intenzity
- závaznější případy porušení smlouvy sankcionuje zákon tím, že umožňuje odstoupením od smlouvy existující smluvní vztah beze zbytku odstranit

B: JEDNOTLIVÉ PRÁVNÍ NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Prodlení dlužníka (§ 517n.) a prodlení věřitele (§ 522)
- v případě nesplnění smluvního závazku se ten, kdo jej nesplnil – ať již dlužník či věřitel ocitne v prodlení, za kt. bude postižen sankcemi z prodlení
- PRODLENÍ DLUŽNÍKA (mora debitoris) – pokud v době splatnosti neposkytl věřiteli to, co mu měl poskytnout podle smluvního závazku řádně a včas
- PRODLENÍ VĚŘITELE (mora cerditoris) – pokud ve stanovenou dobu (v době splatnosti) řádně nabídnuté plnění nepřijal anebo neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu
- OZ v případech prodlení dlužníka umožňuje věřiteli, aby i od smlouvy odstoupil, pokud dlužník nesplní svůj závazek ani v dodatečné lhůtě, kt. mu věřitel poskytl
- pokud je dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat úroky z prodlení
- pokud je v prodlení věřitel OZ zhoršuje ve vztahu k dlužníkovi věřitelovo právní postavení a přiznává dlužníkovi právo složit plnění do úřední úschovy (§ 568)

2. Smluvní pokuta (§ 544 n.)
- sjednávají si strany pro případ porušení určité smluvní povinnosti
- smluvní pokutu je strana, kt. tuto povinnost porušila zavázána zaplatit, i když druhé straně škoda nevznikla
- dlužník není povinen plnit smluvní pokutu jestliže porušení smluvní povinnosti nezavinil

3. Odpovědnost za vady (§ 499, § 596, § 616n...)
- kdo přenechá jinému za úplatu věc, odpovídá za to, že tato věc v době plnění či v záruční době nemá ani faktické, ani právní vady
- odpovědnost za vady je objektivní

4. Odpovědnost za škodu (§ 415) a bezdůvodné obohacení (§ 451 n.)
- pokud vede porušení smluvní povinnosti jedné ze smluvních stran ke vzniku škody u druhé smluvní strany přiznává OZ poškozené straně právo požadovat náhradu majetkové popř. nemajetkové újmy
- porušení smluvní povinnosti může spočívat v tom, že se dlužník či věřitel ocitnou v prodlení, že poskytnuté vadné splnění způsobí následně škodu atd...
- pokud strany plnily bez existence platné smlouvy (§ 451 odst. 2) nebo na základě neplatné či zrušené smlouvy (§ 457) vzniká jim povinnost vrátit si přijatá plnění podle zásad BO

5. Odstoupení od smlouvy (§ 48, § 497)
- od uzavřené platné smlouvy lze odstoupit jen, je-li to stanoveno zákonem (např. § 49, § 507, § 517 odst. 2...) anebo je-li to mezi smluvními stranami dohodnuto
- smluvní strany si mohou pro případ odstoupení od smlouvy sjednat odstupné (§ 497), kt. může být sjednáno v penězích anebo v jiném plnění
- odstoupení od smlouvy má právní účinky stanovené v § 48 odst. 2 → smlouva se od počátku ruší. Kdo však již smlouvu splnil alespoň z části anebo přijme částečné plnění z ní, nemůže již od smlouvy jednostranně odstoupit, a to ani poskytne-li odstupné
x smluvní pokuta je funkčně určena k zajištění smluvního závazkového právního vztahu "

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse