Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oběť a viktimogenní faktory

Oběť a viktimogenní faktory

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s viktimologií, vědní disciplínou zkoumající oběti trestných činů. Stručně informuje o její historii, vymezuje předmět jejího zkoumání a především se soustředí na charakterizování pojmu oběť. Uvádí jeho definici, člení jej z několika hledisek a také specifikuje viktimogenní faktory a skupiny viktimogenních lokalit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie viktimologie
3.
Viktimologie
3.1
Zkoumání viktimologie
3.1.1
Užší kriminologické pojetí
3.1.2
Širší (obecné) pojetí
4.
Oběť
4.1
Členění typologie oběti
4.2
Členění obětí podle charakteru trestného činu
4.2.1
Hledisko kriminologické
4.2.2
Hledisko kriminalistické
4.3
Skupiny viktimogenních faktorů
4.4
Skupiny viktimogenních lokalit
5.
Závěr
6.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"3 Viktimologie
Z výše uvedeného vyplývá, že viktimologie jako samostatná vědní disciplína je v blízkém stavu s dalšími vědními obory a to zejména s kriminologií, kriminální psychologií, penitenciární psychologií, policejní psychologií a dalšími, které zkoumají pachatele a oběti trestných činů, jejich podíly na procesu trestného činu (viktimizace), jejich role, jejich vztah, jejich vnímání, prožívání a chování. „Zkoumá vědeckým způsobem oběti trestných činů, především to, k jakým změnám dochází v chování a prožívání těch, kteří se stali oběti trestného činu. Zajímá ji, jakou roli hraje oběť v motivaci pachatele a jakým způsobem se „spolupodílí“ na interakci v průběhu trestného činu.“
V průběhu trestného činu, či již před samotným průběhem tohoto činu dochází k procesům, které zásadním způsobem ovlivňují, usměrňují, či mění celý proces od přípravy, konání a dokonání trestného činu pachatele na oběti.

3.1 Zkoumání viktimologie
Viktimologie jako vědní disciplína ve svém obsahu zkoumá zejména následující jevy:
• oběť trestného činu, její psychologické, biologické a sociální vlastnosti,
• vztah mezi pachatelem a obětí trestného činu,
• proces zvaný viktimizace – jakou roli hraje oběť v trestném činu,
• roli oběti při vyšetřování trestného činu,
• primární, sekundární a terciární viktimizaci,
• pomoc oběti,
• prevencí před vyktimizací,
• souborem osobnostních předpokladů potencionální obětí tj. viktimností,
• viktimogenní situace.
Viktimologie tedy zkoumá celou škálu jevů, které jsou definovány a určují pojem viktimologie v užším a širším pojetí.

3.1.1 Užší kriminologické pojetí
„V užším (kriminologickém) pojetí se za předmět zkoumání nejčastěji považuje vědecké zkoumání oběti trestného činu , tedy to, „jakou roli hraje oběť v motivaci pachatele a jakým způsobem se „spolupodílí“ na interakci před a v průběhu trestného činu“.
Předmětem zkoumání v tomto, tedy užším pojetí, je proto zejména:
• Osoba oběti,
• Vztah mezi pachatelem a obětí,
• Role oběti v genezi trestného činu,
• Role oběti v procesu odhalování pachatele, vyšetřování, soudního projednávání,
• Pomoc oběti trestného činu,
• Modely chování, jak se vyhnout tomu, aby jedinec minimalizoval pravděpodobnost, že se stane obětí trestného činu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21218
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse