Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Objasnění vybraných forem podnikatelské infrastruktury vně podniku

Objasnění vybraných forem podnikatelské infrastruktury vně podniku


Kategorie: Inovační management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na problematiku podnikatelských infrastruktur vně podniku. Po schematickém přehledu forem progresivní podnikatelské struktury charakterizuje podnikatelské zóny, průmyslově vytěžená území a podnikatelské či technické inkubátory. Zajímá se také o erupční inovační klastry a na závěr se dotýká vlivu vnější podnikatelské infrastruktury na ekonomiku a fungování podniku

Obsah

1.
Systematizace forem progresivní podnikatelské infrastruktury (schéma)
2.
Podnikatelské zóny
3.
Průmyslově vytěžená území
4.
Operační program Podnikání a inovace
5.
Podnikatelský inkubátor
6.
Technologický inkubátor
7.
Centra inovačního podnikání
8.
Vědeckotechnické parky
9.
Vědeckotechnický park Ostrava
10.
Erupční inovační klastry
11.
Vliv vnější podnikatelské infrastruktury na ekonomiku a fungování podniku

Úryvek

"Podnikatelské zóny
Podnikatelské zóny by měly poskytovat kvalitní prostředí pro vymezený obor podnikání včetně továrních hal, resp. zařízení pro zřízení továren.
Podnikatelskou (průmyslovou) zónou je rozuměno území uvažované pro podnikání o plošné výměře větší než 5 ha a s plánovanou investiční akcí nad 5 mil. Kč. Jedná se o přehledný materiál, který obsahuje textový a mapový popis lokalit uvažovaných pro zřízení podnikatelských zón v následujícím rozsahu: lokalizace podnikatelské zóny - lokalizace z hlediska širších vztahů, v rámci ČR, regionu, kraje a okresu, charakteristika lokality - popis lokality určené pro vybudování podnikatelské zóny z hlediska dopravního spojení, infrastruktury a trhu práce,
Manažerská
podpora
Technická a znalostní podpora
Malá Střední Velká Velmi velká
Velká
Malá
Podnikatelské inkubátory
Podnikatelské zóny
Podnikatelská inovační centra
Podnikatelské parky
Vědecko-technologické parky *)
Erupční inovační klastry *)
2
charakter pozemků - poloha pozemků, orientace, svažitost, základní inženýrskogeologická charakteristika, dopravní spojení - dopravní napojení podnikatelské zóny na železniční a silniční síť, včetně komunikací uvnitř areálu, parkovacích ploch a dopravní obslužnosti z hlediska uvažovaných pracovních sil, infrastruktura - charakteristika inženýrských sítí a míst připojení, elektrifikace, plynofikace, užitková a pitná voda, kanalizace, čistírny odpadních vod, omezující faktory - popis faktorů ovlivňujících využívání uvažované lokality jako jsou především ochranná pásma (vodohospodářská, nerostných surovin, koridory energetických sítí, chráněné krajinné oblasti a pod.), popis aktuálního stavu lokality, souvislosti a další podmínky, které mohou ovlivnit nebo ovlivnily prodej a využití pozemků (výsledky již proběhlých jednání s investory a pod.), majetkoprávní uspořádání pozemků v areálu průmyslové zóny.
Průmyslově vytěžená území (brownfields)
Brownfields (angl. hnědé pole) je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, krádeže kovů) a ekologickou zátěží.
Poškození dnešních brownfields je do značné míry důsledkem předchozího využití a značně ovlivňuje náklady a možnosti jejich nového rozvoje. Poloha je důležitá, protože ovlivňuje poptávku, která rozhoduje o tom, zda a jak se budou brownfields rozvíjet. Výhodu mají především takové brownfields, které se nachází v centrálních částech měst a především pak ty, které nemají majetkové a nebo jiné (např. ekologické) problémy.
Hnědé pole jako protipól zelené louky, chátrající průmyslové areály a zemědělské objekty, rozpadající se dělnické kolonie, nefunkční vojenská zařízení. Žádoucí výsledek je více než jasný - úspěšně revitalizované území.
Pro investory jsou stále výhodnější stavby na zelené louce než brownfields. Brownfields si žádají hlavně peníze: zbořit rozpadající se budovy, odstranit ekologické zátěže a vybudovat nové prostory. To jsou vysoké náklady, které investor logicky nést nechce."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23923
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse