Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obsah účetní závěrky

Obsah účetní závěrky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce vysvětluje náležitosti účetní závěrky. Nejdříve je definován samotný pojem a poté legislativní směrnice pro oblast účetnictví. Důraz je kladen na jednotlivé kroky účetní závěrky a na její přílohy. Závěr patří informacím o uspořádání aktiv a pasiv.

Obsah

1.
Účetní závěrka
2.
Právní a věcný rámec účetní závěrky
2.1
Mezinárodní východiska
2.2
Česká legislativa
3.
Proces účetní závěrky
3.1
Inventarizace
3.2
Účetní analýza
3.3
Uzávěrkové operace
3.4
Zjištění hrubého výsledku hospodaření
3.5
Daňová analýza a výpočet daně z příjmů
3.6
Uzavření účetních knih
3.7
Sestavení účetních výkazů
3.8
Audit
3.9
Schválení
3.10
Zveřejnění
4.
Součásti účetní závěrky
5.
Uspořádání aktiv a pasiv

Úryvek

"Obsah účetní závěrky. Rozvaha, její charakteristika a hlavní části

Účetní závěrka je završení účetního období pro věrné zobrazení stavu majetku, zdrojů jeho financování k rozvahovému dni a hospodaření ÚJ za sledované účetní období
= závěrečný nedílný celek dokumentů vycházející z procesu zpracování účetních informací za účetní období
- výstup účetních knih vedených účetní jednotkou
- ověřený a schválený výstup základních ekonomických údajů
- pro analýzu, hodnocení a posouzení kvality a finančního postavení ÚJ pro potřeby jednotlivých uživatelů – akcionáři, společníci, členy družstva, správce daně, peněžního ústavu, případní investoři)

ÚJ povinnost dodržovat při vedení a sestavování účetní závěrky obecně uznávané účetní principy a zásady

Právní a věcný rámec účetní závěrky
1. Mezinárodní východiska : pro oblast účetnictví byl vypracován kodex účetní legislativy EHS ( EU) obsahuje 3 direktivy ( směrnice):
- 7. směrnice Rady EU – o konsolidovaných účetních závěrkach
- Směrnice EP a Rady EU ( 2006/43/ES z 17. 5. 2006) o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, je vymezena pro statutární auditory.
- 4. směrnice Rady EU( 78/660/ EHS z 25. 7. 1978) o ročních účetních závěrkách některých forem společností, upravuje účetní závěrku – základem všeobecné účetní zásady, obsah a hranice pro rozsah účetní závěrky a povinnost auditu
Nařízení komise ( ES) 19. 9. 2003 – přijímají některé mezinárodní účetní standardy( IAS/IFRS) v souladu s Nařízením ( ES) č. 1606/2002 EP a Rady z 19. 7. 2002 :
Mezinárodní účetní standard 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky stanoví základnu pro prezentaci úč. závěrky k zajištění srovnatelnosti vymezuje 2 hlavní složky – všeobecné účetní zásady při sestavování účetních výkazů a strukturu a obsah jednotlivých složek účetních výkazů
2. Česká legislativa – Obchodní zákoník - 1. části Hlava IV – vymezuje povinnost obchodních společností a družstev mít účetní závěrku
- z o účetnictví (563/1991Sb,prováděcí vyhláška 500/2002Sb- část 2. a 5., z. č.125/2008Sb, o přeměnách obchodních společností a družstev – doplňuje obchod. z. + z. o účet. – povinnost auditu,..
- insolvenční zákon č. 182/2006Sb., - §227 odst.4., § 302odst. 4., §313 odst.2.,§330 odst. 6
- z. č.319/2006Sb., o někzerých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory"

Poznámka

Práce je psána převážně v heslech a odrážkách. V textu je jedna tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse