Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Ochotnické divadlo ve Šlapanicích z pohledu studia lokálních elit

Ochotnické divadlo ve Šlapanicích z pohledu studia lokálních elit

Kategorie: Historie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Druhá polovina 19. st. se v českých zemích vyznačovala výrazným zvýšením podílu občanů na kulturním a společenském, ale i politickém dění ve svém regionu. Prvním výrazným podnětem k této změně se stal obecní zákon z r. 1849, který předal lidem odpovědnost za chod a rozvoj jejich obce a za druhý výrazný podnět musíme považovat spolkový zákon z r. 1867, který umožnil sdružování lidem stejných zájmů a podobného smýšlení. Neboli „ve spolcích se díky možnosti častých osobních kontaktů vytvořila nová městská elita, do níž náleželi úředníci stejně jako bankéři, obchodníci, továrníci a vzdělanostní složky obyvatelstva.“ Ve spolcích se vytvářely nové elity. Tyto elity se staly ve svých lokalitách odpovědnými za mocenská rozhodnutí a mimo politickou sféru se sdružovali do různě zaměřených spolků – sportovních, kulturních, či spolků se sociální funkcí. Členové lokálních elit pocházeli zejména ze středních vrstev, které byly v 19. st. výrazně aktivizovány.
Úkolem mé práce je ukázat provázanost spolkové činnosti s místní správou na základě studia lokálních elit, tedy jedinců, jejichž činnost je spjata s oběma uvedenými sférami činnosti. Konkrétně jde o kulturní dění v podobě hraní ochotnického divadla ve městečku Šlapanice a napojení ochotnických spolků na jedince v městském zastupitelstvu.
Ve své práci chci nejprve charakterizovat střední vrstvy a význam lokálních elit pro studium dějin. Posléze se krátce věnuji pojednání o důležitosti divadla pro české dějiny 19. st. a o kořenech divadla ochotnického. Pro pochopení kontextu v němž se budu při studiu lokálních elit a ochotnické činnosti ve Šlapanicích pohybovat, bude též nutné ve zkratce popsat dějiny městečka Šlapanice a podrobněji jeho vývoj a spolkovou činnost v 2. polovině 19. st. Následuje kapitola o ochotnickém divadle ve Šlapanicích, zahrnující jeho „nespolkové“ počátky a navazující činnost ochotnického divadla Kosmák a ochotníků z řad Tělovýchovné jednoty Sokol. Poslední část práce se věnuje provázanosti ochotnického divadla ve Šlapanicích s místní zprávou.
Za mezníky práce jsem určila r. 1862, kdy se v práci Emanuela Vlčka objevuje první zmínka o hraní ochotnického divadla ve Šlapanicích. A dobu stagnace obou ochotnických divadel, která se sice časově nepřekrývá, ale spadá do 2. poloviny 90. let 19. st., ačkoliv vím, že by bylo vhodnější zvolit pozdější mezník ve formě r. 1907, kdy oba ochotnické soubory splynuly v jeden, jsem nucena požít mezník dřívější, dobu stagnace, zejména pro potřebu omezit rozsah své práce.

Obsah

OBSAH

1.
Úvod
2.
Lokální elity z pohledu sociálních dějin
2.1.
Střední třída a lokální elity
2.2.
Charakteristika lokálních elit
2.3.
Lokální elity a místní zpráva
2.4.
Uplatnění lokálních elit ve spolkové činnosti
3.
Divadlo v Čechách v 19. st.
3.1.
Význam divadla pro české země
3.2.
Kořeny ochotnického divadla v Čechách
4.
Město Šlapanice
4.1.
Krátký průřez historií Šlapanic
4.2.
Šlapanice v 2. polovině 19.st.
5.
Spolková činnost ve Šlapanicích v 70. a 80. letech 19. st.
6.
Počátky ochotnického divadla ve Šlapanicích 1862 - 1890 („předspolková éra“)
7.
Nové období spolkové činnosti ve Šlapanicích v 90. letech 19.st.
8.
Ochotnické divadlo ve Šlapanicích v letech 1890 – 1898
8.1.
Divadelní jednota Kosmák
8.2.
Herci z řad Sokola
8.3.
Občanská beseda Svatopluk
8.4.
Maryša
9.
Podíl členů divadelního spolku na obecní samosprávě
10.
Závěr
11.
Prameny a literatura
12.
Seznam tabulek
13.
Přílohy

Úryvek

"Věnujeme-li se studiu sociálních dějin, je často nutné obrátit se o pomoc k sociologii a užívat mnohé její odborné termíny a definice. Podíváme-li se na samotnou společnost, tak zjistíme, že podle sociologie má každá společnost „svou sociální strukturu, což je komplex sociálních statů, sociálních rolí, společenských skupin a společenských institucí, které jsou propojeny sítí relativně stálých vztahů.“ Tato společnost se dále dá členit vertikálně a horizontálně. Nás bude zajímat vertikální členění společnosti, které se nazývá sociální stratifikací. Jde o rozdělení společnosti do jednotlivých sociálních vrstev – strat. Nejběžnější způsob vertikálního členění společnosti hovoří o horní, střední a dolní sociální třídě. Jednotlivé sociální třídy se od sebe odlišují soustavou znaků, která danou vrstvu společnosti charakterizuje. Jde o ekonomické ukazatele (povolání jedince, jeho příjem a majetek), politické ukazatele (podíl jedince na moci), kulturní ukazatele (dosažené vzdělání, životní styl a sociální kontakty, které jedinec udržuje) a subjektivní hodnoceni jedince (jak hodnotí prestiž svého povolání a prestiž své osoby).
Vrátíme-li se ke studiu sociálních dějin, jeví se jako problematické zejména dosti nejasné oddělení jednotlivých sociálních skupin, které se navíc mohou překrývat a jsou také výrazně ovlivnitelné všemi společenskými změnami. Samotnou střední třídu můžeme definovat jako: „Komplikovaný soubor sociálních skupin s odbornou kvalifikaci a se střední úrovní sociálních funkcí a sociální moci, tedy i se střední možností uskutečňovat své cíle a prosazovat své zájmy. Tomu pak odpovídá rovněž střední úroveň „odměn,“ které jsou prostřední třídy pokládány za vhodné a legitimní.“ Blíže k rozdělení střední třídy viz. tabulka č. 1."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30684
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse