Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ochrana lidských práv podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - přednáška 10/12

Ochrana lidských práv podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - přednáška 10/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška z oblasti práva seznamuje s ochranou lidských práv podle Evropské úmluvy. V úvodu je vysvětlena úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod s exkurzem do historie dané problematiky. Poté se autor soustředil na působnost Evropské úmluvy, tedy na to, kde se jí řídí, komu je určena, na jakou dobu je uzavřena a čeho se týká. Následuje katalog lidských práv chráněných úmluvou, z nichž jsou uvedeny čtyři základní kategorie. Poté je zevrubně popsán štrasburský kontrolní mechanismus. Rovněž je práce doplněna informacemi o podávání individuální stížnosti. Závěrečnou tečkou jsou prostředky vnitrostátní nápravy, které odstraní trvající negativní následky a zabrání opakování stejného charakteru porušení práv v budoucnu. Předchozí přednášku naleznete zde Pojem a atributy lidských práv - přednáška 9/12, následující Vybrané evropské instrumenty ochrany sociálních a hospodářských práv - přednáška 11/12.

Obsah

1.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
1.1.
Nejstarší regionální ochrana lidských práv
1.2.
Protokol č. 1, 4, 7, 6, 13, 12, 11,
2.
Působnost evropské úmluvy
2.1.
Územní působnost
2.2.
Osobní působnost
2.3.
Časová působnost
2.4.
Věcná působnost
3.
Katalog lidských práv chráněných úmluvou
3.1.
4 základní kategorie práv
3.2
Zákaz diskriminace
4.
Štrasburský kontrolní mechanismus
4.1
Struktura soudu
5.
Individuální stížnost
5.1
Forma individuální stížnosti
6.
Vnitrostátní prostředky nápravy
6.1
Individuální opatření
6.2
Všeobecná opatření

Úryvek

"PŮSOBNOST EVROPSKÉ ÚMLUVY
1) ÚZEMÍ PŮSOBNOST (ratione loci)
- čl.1, 56 Úmluvy, kt. říká, že teritoriální působnost je určována v návaznosti na území jednotlivých signatářských států – ta území (teritoria), na kt. státy vykonávají svou jurisdikci, územní svrchovanost a státní moc
Teritoriální působnost může být širší, může překračovat takto vymezené území a to:
o když signatářské státy hodlají rozšířit svou teritoriální působnost na jedno nebo více území, za jejichž mezinárodní styky jsou zodpovědné (začátek 50. let – význam)
o nyní ztratilo svůj význam - většina států bývalých kolonií VB, FR, Belgie a další státy, Itálie – jsou nyní nezávislá území,
o jde o takové prohlášení, kdy stát za to území zodpovídá → působnost úmluvy může být rozšířena na tato území
o samotnému aktu změny teritoriální působnosti předchází oznámení ze strany dotyčného státu generálnímu tajemníku Rady Evropy
2) OSOBNÍ PŮSOBNOST (ratione personae)
- komu ta úmluva je adresována,
- státy jsou signatáři, ale práva z této Úmluvy nečerpají, státům neplynou práva ale pouze povinnosti
- zakotvená práva jsou určena jen jednotlivcům – beneficiáři jsou jednotlivci – soukromé FO a PO, nevládní organizace a další subjekty = instrument s integrální obligační strukturou (státy mají povinnosti, občanům plynou práva)
- Úmluva zásadně chrání práva každého jednotlivce, jenž se nachází na území smluvní strany a podléhá její jurisdikci, a to bez ohledu na postavení individua, jeho národnost, státní příslušnost a další individuální znaky
- co se týče samostatných adresátů norem nebo beneficiářů, osob ve vztahu, kt. úmluva práva chrání, tak v duchu přirozeno-právní povahy LP, úmluva používá dvou slov (každý, nebo nikdo) co se týče adresátů v otázkách zákazů

ADRESÁTY JSOU:
o občané, (příslušníci států, signatářů)
o cizinci,
o uprchlíci
o osoby bez státní příslušnosti (bipatridé) "

Poznámka

Text je psán v heslech. Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19423
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse