Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ochrana osobnosti fyzických a právnických osob - 9/33

Ochrana osobnosti fyzických a právnických osob - 9/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá téma ochrany osobnosti. Velkou pozornost věnuje této problematice z hlediska fyzické osoby, v rámci které uvádí nejen záležitosti týkající se právní úpravy ochrany osobnosti, ale také obsah nároků na ochranu osobnostních práv, prostředky ochrany, aktivní legitimaci k uplatnění ochrany osobnostních práv a omezení všeobecných osobnostních práv. Závěr patří ochraně osobnosti právnických osob. Předchozí část naleznete zde Občanskoprávní vztahy - 8/33, následující Zastoupení - 10/33.

Obsah

1.
Právní úprava ochrany osobnosti fyzické osoby
1.1.
Doplňky občanskoprávní ochrany osobnosti
1.2.
Právo na ochranu formou odpovědi
1.3.
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
1.4.
Ochrana poskytovaná fyzické osobě jako zaměstnanci
1.4.1.
Pracovní posudek
1.4.2.
Potvrzení o zaměstnání
1.4.3.
Důležitý doplněk komplexní právní ochrany osobnosti fyzické osoby
2.
Obsah nároků na ochranu osobnostních práv
2.1.
Dělení aspektů ochrany fyzické osoby zakotvené v obecné klauzuli v § 11 n.
2.1.1.
Život, zdraví a tělo fyzické osoby
2.1.2.
Právo na osobní svobodu
2.1.3.
Jméno fyzické osoby
2.1.4.
Občanská čest a lidská důstojnost
2.1.5.
Podoba fyzické osoby
2.1.6.
Právo na slovní projevy
2.1.7.
Soukromí fyzické osoby
3.
Prostředky ochrany osobnostních práv
3.1.
Specifické prostředky ochrany
4.
Aktivní legitimace k uplatnění ochrany osobnostních práv
5.
Omezení všeobecných osobnostních práv
5.1.
Zásadně jen se svolením toho, koho se týkají
5.2.
Bez svolení toho, koho se týkají - použití k účelům úředním na základě zákona (tzv. zákonná úřední licence)
5.3.
Bez svolení toho, koho se týkají - podobizny, obrazové snímky a obrazové i zvukové záznamy
6.
Ochrana poskytovaná právnickým osobám
6.1.
Klamavá reklama
6.2.
Srovnávací reklama

Úryvek

"§ 6 OCHRANA POSKYTOVANÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM
- PO nemá z povahy věci právo na ochranu osobnosti jako FO. Má však práva podobná
- podle § 19b odst. 2 a 3 má právo na ochranu svého názvu, jakož i právo na ochranu své dobré pověsti (reputace, goodwill, image)
- při neoprávněném zásahu do těchto práv se může domáhat soudní cestou, aby se neoprávněný uživatel jeho názvu zdržel užívání a odstranil závadný stav
- může se též domáhat přiměřeného zadostiučinění (satisfakce), kt. může být požadováno i v penězích
- § 12 ObchZ poskytuje ochranu pro případ neoprávněného užívání obchodní firmy podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku

podle § 12 ObchZ – Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, kt. může být poskytnuto i v penězích

- § 44 – 55 ObchZ poskytuje ochranu názvu i dobré pověsti při nekalé soutěži
Podle § 44 Obhc Z – Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, kt. je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Nekalá soutěž zakazuje:
a) klamavá reklama
b) klamavé označování zboží a služeb
c) vyvolávání nebezpečí záměny
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
e) podplácení
f) zlehčování
g) srovnávací reklama
h) porušování obchodního tajemství
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse