Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ochrana památek ČR

Ochrana památek ČR

Kategorie: Právo, Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá ochranou památek v České republice. Řeší ji z právního hlediska. Charakterizuje organizaci UNESCO, jmenuje památky pod její ochranou. Uvádí kritéria pro přijetí pamětihodnosti do seznamu. Věnuje se problematice Budapešťské deklarace o světovém dědictví. Popisuje úlohu společnosti WTA a smlouvy STOP. Pojednává o ochraně památek na území města Tábora.

Obsah

1.
Úvod
2.
UNESCO - památky pod ochranou UNESCO
3.
Budapešťská deklarace o světovém dědictví
4.
Památky UNESCO bude hlídat satelit
5.
WTA
6.
STOP
7.
Ochrana památek na území města Tábora

Úryvek

"Budapešťská deklarace o světovém dědictví, červen 2002
U příležitosti 30. výročí vzniku celosvětové Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla dojednána na Generální konferenci UNESCO v roce 1972 a zakotvuje práva a povinnosti smluvních států týkající se kulturních a přírodních památek a chráněných území zapsaných na Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO), přijal na svém zasedání mezivládní Výbor pro světové dědictví, který agendu Úmluvy koordinuje a řídí, slavnostní deklaraci.
Překlad, který je zde uveden, je neoficiální:
My, členové Výboru pro světové dědictví uznáváme celosvětovou povahu Úmluvy o ochraně světového kulturní a přírodního dědictví (1972) a navazující nezbytnost dbát na to, aby se uplatňovala na dědictví v celé jeho rozmanitosti prostřednictvím dialogu a vzájemného porozumění jako nástroj trvalého rozvoje všech společností.

Uvědomujíce si rozsah výzev ke konání ve prospěch našeho společného dědictví:

vyzýváme všechny země, které tak dosud neučinily, aby, jakmile to bude možné, přistoupily k Úmluvě stejně jako k dalším mezinárodním instrumentům vztahujícím se na ochranu dědictví,

vyzýváme smluvní státy Úmluvy, aby sepsaly a navrhly k zápisu do na Seznam světového dědictví statky kulturního a přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti,

budeme bdít nad udržením správné rovnováhy mezi uchováním, trvalostí a rozvojem tak, abychom vhodnými aktivitami, přispívajícími k sociálnímu a ekonomickému rozvoji a kvalitě života našich společenství, uchránili statky světového dědictví,
spojíme naše úsilí o spolupráci na ochraně dědictví, uznáváme, že poškodit toto dědictví znamená poškodit lidského ducha a společné dědictví lidstva,

budeme bránit věc světového dědictví prostřednictvím informačních prostředků, výchovou, výzkumem, vzděláváním a popularizací,

budeme bdít, aby na všech stupních byla zajištěna aktivní participace našich místních společenství na identifikaci, ochraně a správě statků náležejících ke světovému dědictví.

My, Výbor světového dědictví, budeme ve prospěch světového dědictví spolupracovat a hledat podporu všech partnerů. Za tímto účelem vyzýváme všechny zainteresované strany, aby spolupracovaly a podporovaly následující cíle:

- posilovat důvěryhodnost Seznamu světového dědictví jako reprezentativního a geograficky vyváženého dokladu o kulturních a přírodních statcích světově výjimečné hodnoty,
- zajišťovat účinné uchování statků náležejících ke světovému dědictví,
- podporovat provádění efektivních opatření zajišťujících rozvoj kapacit pro podporu porozumění Úmluvě o světovém dědictví, její provádění a nástrojů s tím spojených, včetně pomoci při přípravě návrhů pro zápis statků do Seznamu světového dědictví,
- rozvíjet komunikaci s veřejností za účelem posílení její citlivosti,participace a podpory pro světové dědictví.

Na našem 31. zasedání v roce 2007 vyhodnotíme aktivity, které byly provedeny k dosažení těchto cílů a respektování tohoto závazku.

Budapešť, 28. června 2002

Památky UNESCO bude hlídat satelit
Jednání v Paříži rozhodlo o tom, že bezpečnost památek UNESCO bude hlídat satelit. Smlouvu o podpoře používání satelitů k ochraně památek UNESCO podepsali v Paříži generální tajemník UNESCO a generální ředitel Evropské kosmické agentury. Těmito podpisy byl oficiálně spuštěn projekt Open Iniciative, jehož cílem je přimět všechny vesmírné agentury na světě k pomoci rozvojovým zemím při ochraně světového kulturního dědictví.

V naší republice bylo od roku 1992 do letošního roku na seznam UNESCO zapsáno 12 památek (prvním bylo historické centrum Prahy, zatím posledním Třebíč - bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť). Počátkem září jsme si mohli v Lidových novinách přečíst článek Do Česka míří inspektoři UNESCO. Mezinárodní komise odborníků bude hodnotit stav památek zapsaných na seznamu UNESCO a památkám, které jsou dnes v horším stavu než při zápisu na seznam, hrozí vyškrtnutí. Jde vlastně o vůbec první kontrolu od zapsání našich památek na tento seznam. Komise k nám přijede ve dvou etapách - první etapa proběhne v příštím roce, kdy budou předmětem hodnocení následující památky: Praha, Telč, Český Krumlov, Litomyšl, Kutná Hora, Žďár nad Sázavou a Lednicko-valtický areál. Zbývajících pět památek bude hodnoceno v roce 2005. V některých oblastech už začaly přípravy na příchod inspektorů. Nejvíce je vyškrtnutím ohrožen Lednicko-valtický areál (i když právě zde bylo v posledních dvou letech proinvestováno do údržby krajiny více jak 34 milionů Kč). Důvodem je uvažovaná těžba ropy v Kančí oboře u Břeclavi. Právě těžba nerostných surovin byla, podle šéfa české mise při UNESCO K. Komárka, v několika případech důvodem k vyškrtnutí ze seznamu."

Poznámka

Práce obsahuje mapu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse