Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Od třicetileté války po nástup osvícenství - přednášky

Od třicetileté války po nástup osvícenství - přednášky

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z kurzu dějin let 1648 - doba osvícenství. České i evropské, politické i kulturní dějiny. Rozsah jednotlivých tématických celků je od půl strany do 4 stran. Největší prostor je věnován Třicetileté válce, situaci ve Francii za Ludvíka XIV., Habsburské monarchii, baroku v jednotlivých zemích a osvícenství.

Obsah

1.
Třicetiletá válka a její konec, důsledky míru, Habsburkové a české země, poválečná rekonstrukce
2.
Poddanská otázka v českých zemích
3.
Postavení poddaných ve střední Evropě
4.
Nevolnictví v Rusku
5.
Nevolnictví v Pobaltí, ve střední Evropě
6.
České země
6.1
Hlavní znaky poddanské závislosti
7.
Francie Ludvíka XIV.
8.
Náboženství 17. – 1 st.
9.
Reformace
10.
Protireformace
11.
Habsburská monarchie
12.
Baroko a barokní kultura
12.1
Evropské země a české prostředí
12.2
Francouzské baroko
12.3
České baroko
12.4
Barokní kultura
12.5
České hudební baroko
13.
Rokoko
13.1
Anglické rokokové malířství
13.2
Osvícenství

Úryvek

„Třicetiletá válka a její konec, důsledky míru, Habsburkové a české země, poválečná rekonstrukce

Na konci r. 1648 mírové ukončení války v Münsteru a Osnabrücku. Vestfálský mír 1648 v říjnu podepsány konečné smlouvy – chyběla Ang, Rus., Polsko, Osmanská ř. Celá mírová smlouva byla velkým kompromisem. Mírová jednání mají význam prvních diplomatických jednání. Začíná moderní éra moderní diplomacie. Odpadla klasická dvoustranná jednání. Šlo už o zájem v dané oblasti – a ten mělo i více států. Tečkou za hegemoníí Habsb. v Evropě – hospodářské a vojenské vyčerpání. Ve Šp. to vedlo k celkovému úpadku. Mír znamenal potvrzení vzestupu Francie – nový hegemon – Ludvík XIV. Dále dočasně i Švédsko, ale hospodářsky slabé. Posílila i říšská knížata. Severní Nizozemí – jehož státní svrchovanost kongresem potvrzena- Plus novou rozhodují zemí – hospodářský rozkvět a nejrozvinutější v Ev. Pyrenejský mír – protože válka pokračovala mezi Fr. a ŠP. Střední Ev. = pokrok, klid a mír, pomineme li osmanskou expanzi v 60. letech a útok na Vídeň.
Sociální rovina = válka byla dlouhým konfliktem- 12 mil. obětí, odhaduje se, že dvacetina byli vojáci, zbytek byli civilisté a ti zahynuli v důsledku epidemíí, drancování apod. Řada oblastí zcela vylidněna. Trvalo několik desetiletí než, se lidské ztráty doplnily. Majetkové přesuny, zbídačení obyvatelstva. Prohloubila rozdíl mezi jednotlivými regiony Ev. Proces provázen soci. otřesy – hledání východiska ze stávající krize.
Mapa – stř. Ev. SŘŘNN – 45% obyvatelstva oběti války. Mír se pro říši stal platným zákonem do r. 1806. Zavedení náb. rovnoprávnosti – luterství, kalvínství. Na území říše proběhla restituce majetku k 1.1. 1624 = 3 roky po Bílé hoře a po zahájení rekatolizace se mohla opřít o mírový dokument, potvrzení dědických nároků Habsb. na trůn. Po r. 1648 přestává říše být života schopným orgánem. Potvrdil roztříštěnost říše – Fr. získala deseti městí v Alsasku a další enklávy. Švédsko – do 1720 – do ukončení 2. severní války – získali Přední Pomořany, biskupství Verden a další. Fr. a ŠV. garanti uspořádání říše. Vzestup některýh států, jiné upadají. Oslabení pozic císaře. Státy Bavorsko, Braniborsko musely respektovat císaře, ale měly vlastní zahraniční politiku, která nesměla mířit proti císaři.
Potvrzena nezávislost Švýcarského spolku – nezávislost Švýcarska od. r 1648.
V 17. st. dovětek národa německého, v čele stál císař, v rámci říše činěn rozdíl mezi císařem říše – postavení velmi slabé, protože měli silnou pozici ve svých dědičných zemích. Fungoval zde říšský sněm = stavovské shromáždění, tři kolegia – kurfiřtů, knížat, měst. Hlasovalo se dle kolegií. Počet účastníků omezen – kurfiřtů – 6 až 9, do 19. st. chyběl český král, 94 knížat – 33 bylo duchovních, 51 zástupců měst. Od r. 1663 zasedal v Řezně = parlamentní město. Kolegium kurfiřtů mělo původně 7 členů – duchovní a světští. 1623 v důsledku porážky Falce, přešel falcký hlas na Bavorsko. 1692 se objevuje 9. kurfiřt - vévoda brunšvicko hannoverský. 1708 readmise českého hlasu. Na poč. 18. st. potřeba českého zástupce – aby nebyla oslabena pozice katolíků. V 1701 bylo Východní Prusko povýšeno na království – Hohenzollernové. 1777 už jenom 8 čelnů – vymřeli Wittelsbachové a hlasu se ujal falckrabě rýnský.
Rada moc nefungovala. Říšský korunní soud od 15. st. nejprve ve Špýru, v 16. st. přesídlil. Řešil spory mezi říš. knížaty. Říšská armáda – problém, ji vůbec svolat – 40 tis. vojáku, k obraně říše. Od pol 16. st. říšská exekuce – prosazení říšského práva.
Sasko= klíčový hráč, vyšlo z války posíleno – politicky a i územně – získalo Lužice v době Pražského míru. Na k. 17. st. kurfiřti získali polskou korunu – toto spojení byl problém, upadající Polsko vyžadovalo finančně náročné zásahy a posléze Sasko zataženo do války. Vnitřní politika – oslabení moci stavů, panovnický absolutismus. Došlo ke konsolidaci země = hospodářský růst, kulturní rozkvět, duchovní. Bylo zemí, kde poddaní měli přísná pravidla – nevolnictví.
Bavorsko = výrazně posíleno, získalo Horní Falc, kurfiřt. hlas a osamostatnilo se z hlediska zahr. politiky a navázalo vztahy s Fr. Prožívá rozkvět, baroko, upevnění absolutismus, rekatolizace už před 30. letou válkou.“

Poznámka

Poslední stránka je bez citací převzata z http://spolecenska-smlouva.navajo.cz/ a http://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD, část textu z http://cs.wikipedia.org/wiki/Galikanismus.
Menší část textu je barevně členěna. Práce obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19002
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse