Odezírání řeči

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Odezírání, technická část odezírání. Soudobá metodika. Podmínky odezírání - prostředí, podmínky na straně mluvící osoby, podmínky na straně odezírající osoby (vnitřní, vnější). Strategie neslyšících při špatném odezírání - blufování, obrana mluvením, dyž se na nás nedíváte, nemluvíme, odmítnutí vizuálního kontaktu, úniky ze společnosti, „spěcháme“, „trháme partu“, „asistence“, „enfant terrible“ čili „zlobivé dítě“, „hodné dítě“ aneb „tělo bez duše“, „bohužel nemůžeme přijít“, „dva jsou společnost, tři jsou dav“. Formy odezírání - analytické, syntetické, doplněné. Stupně odezírání - faciální (primární), lexikální, integrální. Odezírání u nás, výuka odezírání (výuka odezírání u prelingválně SP dětí raného věku, výuka odezírání u žáků ve školách pro děti se zbytky sluchu a neslyšící, výuka odezírání u nedoslýchavých, výuka u dětí ohluchlých, výuka u dospělých nedoslýchavých a ohluchlých, podpůrné složky odezírání (mimoslovní komunikace, mimika, gestikulace). Typy odezírajících - typ vizuální, motorický a smíšený, totální, parciální a smíšený. Pověry a mýty o odezírání. Rozvoj zrakového vnímání u dětí - vývoj, didaktické prostředky pro rozvíjení zrakového vnímání (hračky, obrázky), metodika rozvíjení zrakového vnímání (identické dvojice, rozlišování tvarů, rozlišování rozdílů, poznávání nesprávností, celek a části celku, klasifikace dle druhové příslušnosti, cvičení očních pohybů, vnímání obličeje a jeho výrazu).

Obsah

1.
Odezírání, technická část odezírání
2.
Soudobá metodika. Podmínky odezírání
3.
Strategie neslyšících při špatném odezírání
4.
Formy odezírání
5.
Stupně odezírání
6.
Odezírání u nás, výuka odezírání
7.
Typy odezírajících
8.
Pověry a mýty o odezírání
9.
Rozvoj zrakového vnímání u dětí

Úryvek

"Formy odezírání:
analytické – (Ně, přelom 19/20.st) základem faciální (facies – obličej) abeceda – každé hlásce odpovídalo postavení mluvidel, především úst, po počátečních úspěších se neosvědčilo

syntetické – (Be, Ně) globální odezírání, dítě se naučí jednoduché běžně užívané věty..., OK, dále se rozvíjelo

doplněné – (Dánsko) + prstová abeceda „artikulační abeceda“... Mund – Hand - systém (ústa, ruka, systém)

Stupně odezírání:
faciální (primární) – na základě častého opakování si ď spojuje pojem s tváří osoby, kt. si s ním povídá, využíváme zraku, zrakového vnímání, vytváří se přímé spojení mezi pojmem a faciálním obrazem urč. osoby, nejč. matky, ď se učí „odezírat“ jména členů rodiny, poznávat hračky, rozumět jednoduchým pokynům

lexikální – již v době kdy mluví, faciální obraz s konkrétním jevem a vnímáním artikulace, dochází k asociacím mezi faciálním zobrazováním slova (mluveného konkrétní osobou), proprioreceptivním vnímáním aritkulovaných hlásek a konkrétním jevem

integrální – komplexní forma, ď vnímá komplexně zrakem projev mluvící osoby a dokáže při pochopení obsahu doplnit, co se mu nepodařilo odezřítOdezírání u nás:
– začalo se učit v našich ústavech souběžně se zaváděním orální metody (ve větší míře na Moravě) a to metodou analytickou...změna -) dostaly se praxe Malischovy a Herlinovy „mateřské metody“ a začalo se aplikovat odezírání syntetickou metodou


Výuka odezírání:
– výuka odezírání u prelingválně SP dětí raného věku
– výuka odezírání u žáků ve školách pro děti se zbytky sluchu a neslyšící
– výuka odezírání u nedoslýchavých
– výuka u dětí ohluchlých
– výuka u dospělých nedoslýchavých a ohluchlých


Podpůrné složky odezírání:
mimoslovní komunikace = gesta, dotyky, pohledy a další projevy
mimika – obličej musí být čitelný
gestikulace – přirozené posunky, nejčastěji ukazovací (pojď sem, tam je to), doprovodná gestikulace k obsahu sdělovaného (říkáme dítěti pojď a natahujeme k němu ruku)


Typy odezírajících:
1. typ vizuální – obraz mluveného slova vyvolá představu napsaného slova
2. typ motorický – na základě zrakového vjemu ústního obrazu mluvy zpřítomňuje kinestetické představy řeči
3. typ smíšený – oba typy v různém poměru

Dle E. Hubera:
1. typ totální – vychází z celkového ústního obrazu, klade větší důraz na obsahovou stránku komunikace
2. typ parciální – vychází více z detailu ústního obrazu a klade větší důraz na technickou stránku řeči
3. typ smíšený


Pověry a mýty o odezírání
1. Většina neslyšících lidí umí odezírat
2. Když neslyšící člověk neumí dobře odezírat, je to důrazem jeho nižší inteligence.
3. Od narození neslyšící děti se mohou naučit nová slova odezíráním.
4. Odezírání je pro neslyšícího člověka úspěšný způsob jak pozorumět mluvené řeči.
5. Když vidíme, že nám odezírající čl. nějaké slovo nerozumí, musíme mu toto slovo stále opakovat, dokud neporozumí.
6. Odezíráním nelze postřehnout vady výslovnosti.
7. Neslyšící člověk při odezírání nepozná, že na něj kříčíme.
8. Když chceme vědět, jestli nám odezírající čl. rozuměl, stačí se jej na to zeptat."

Poznámka

Otázka ke státnicím ze surdopedie.
Dokument čerpá z následující publikace:
Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění (Věra Strnadová. - Praha : ASNEP, 2001. - 186 s.)

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5982
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse