Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Odlišnost prožívání a chování, základní psychické jevy - maturitní otázka 3/23

Odlišnost prožívání a chování, základní psychické jevy - maturitní otázka 3/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Další část maturitních otázek poskytuje informace o prožívání a chování, o jejich odlišnostech a o základních psychických jevech. Ty rozděluje na psychické procesy, stavy a vlastnosti, přičemž u každé této kategorie přináší její další dělení. Práce se dále zabývá vědomím, nevědomím, senzorickými procesy a vnímáním. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Determinismus psychiky osobnosti a pojetí teorie osobnosti - maturitní otázka 2/23 a následující zde Vliv zátěžových situací na rozvoj osobnosti, duševní zdraví a nemoc - maturitní otázka 4/23.

Obsah

1.
Prožívání
2.
Chování
3.
Základní pojmy psychologie
3.1
Psychika
3.2
Základní psychické jevy – fenomény
3.2.1
Psychické procesy
3.2.2
Psychické stavy
3.2.3
Psychické vlastnosti
3.3
Vědomí
3.4
Nevědomí
3.4.1
Pojem nevědomí v Jungově analytické psychologii
3.4.2
Kolektivní nevědomí
3.5
Senzorické procesy a vnímání
3.5.1
Charakteristika smyslových orgánů

Úryvek

"1) Psychické procesy
- jsou částí lidské činnosti, výseky složitého lidského fungování, mají poměrně krátké trvání
- představuje vnitřní aktivitu subjektu, zprostředkovanou materiální bází centrální nervové soustavy a funkčně neoddělitelnou od vnějšího prostředí
- buď jsou ve vědomí, nebo se dají lehce uvědomit
- mají svůj obsah, průběh a výsledky – závislé na individuálních dispozicích jedince, na spol. vývojových faktorech a na charakteru aktuálně stimulující situace
- proces myšlení → myšlenky; snění → sen; imaginace → představa;
a) kognitivní – poznávací procesy
- vše, co nám přenesou senzory do mozku – zrakové, sluchové… smyslové
- učení, paměť, myšlení, imaginace (představivost), vnímání, čití
- rozum nám pomáhá pochopit vnější prostředí – laická psychologie

b) emocionální procesy
- ke vzniku emoce → obsah – emoce (radost, smutek, vztek…)
- morálka, vůle, chtění…
c) motivační procesy
- usměrňují, aktivizují naše chování
- většinou nevědomé
čití – základem je smyslové poznání, odraz jednotlivých vlastností předmětů a jevů, které právě teď působí na analyzátory (smysly)
vnímání – zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů. Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci. Výsledky vnímání jsou počitky a vjemy; vjem – výsledek většího množství počitků
představivost – představa je velmi široké označení pro obsahy či obrazy, které si vědomí „staví před sebe“ jako témata. Ačkoli jsou představy vždy více nebo méně závislé na zkušenostech (vjemech, zážitcích), je pro ně charakteristický aktivní podíl vlastního vědomí nebo dokonce tvořivosti a také určitá celkovost. Na jedné straně je představa určitější než pocit nebo dojem, na druhé straně není ještě vyjádřena slovy a člověk takové vyjádření musí teprve hledat. Představy jsou hlavním nástrojem praktické orientace ve světě, rozhodování a jednání. Představa může být i představivost převážně zraková čili vizuální, sluchová čili auditivní, pohybová čili motorická apod.
fantazie – vzniká tak, že vjemy rozčleňujeme na jednotlivé počitky a z těch potom vytváříme nové obrazy → vytváření nových, neobvyklých spojení dosavadních zkušeností; rekonstrukční, tvůrčí, denní snění, halucinace…
myšlení – zprostředkovaný a zobecňující způsob poznávání, které vede k poznání podstatných, obecných vlastností předmětů, jevů a souvislostí mezi nimi; podstatou je vykonávání myšlenkových operací (analýza, syntéza, srovnávání, abstrakce, zobecňování, indukce, dedukce, analogie); formy myšlení – slovní podoba, která vyjadřuje výsledky myšlení (pojem, soud, úsudek); cílem myšlení je řešení problémů; fáze: setkání se s problémem, příprava řešení, vlastní řešení, vyřešení, ověření
řeč – slouží především vzájemnému dorozumívání mezi lidmi, je to základní podmínka vzniku a zachování společnosti; je specificky lidskou činností; vyjadřujeme jí výsledky myšlení, rozvinuté myšlení neexistuje bez řeči; vnitřní a vnější řeč, písemná a mluvená podoba
paměť – psychický proces, který odráží minulé prožívání a chování ve vědomí člověka, umožňuje utvářet individuální zkušenost, je pokládána za schopnost; fáze: zapamatování, pamatování a zapomínání, vybavování; druhy: úmyslná a neúmyslná, mechanická a logická, krátkodobá a dlouhodobá; typy: názorná, slovně logická, citová"

Poznámka

Některé části práce jsou zkopírovány z wikipedie.cz.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20316
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse