Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odvolání a rozklad

Odvolání a rozklad

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce představuje právní předpisy o odvolání a rozkladu, které upravuje Zákon o správním řízení. Jsou uvedeny citace z vybraných paragrafů, které doprovází komentáře autora. Autor tak vysvětluje, jak podávat odvolání a ke kterému úřadu. Sleduje, kdo vydává rozhodnutí a jak se proti němu odvolat. Rovněž objasňuje rozdíl mezi odvoláním a rozkladem.

Obsah

1.
Zákon o správním řízení 71/1967
2.
Paragraf 53 - Právo na odvolání
3.
Paragraf 54 - Podání odvolání
4.
Paragraf 55 - Odkladný účinek
5.
Paragraf 56 - Vyrozumění
6.
Paragraf 57 - Předložení nadřízenému orgánu
7.
Paragraf 58 - Odvolací orgán
8.
Paragraf 59 - Přezkoumání
9.
Paragraf 60 - Opožděné odvolání
10.
Paragraf 61 - Rozklad

Úryvek

"§ 54 (Podání odvolání)
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, pokud tak učinil do tří měsíců od oznámení rozhodnutí.

Odvolání může být podáno nejen písemně, ale také ústně do protokolu, a dokonce i telegraficky. Z hlediska lhůty pro podání odvolání je rozhodující datum odevzdání písemnosti (musí být odevzdáno alespoň v poslední den lhůty) k poštovní přepravě, při osobním doručení je to datum předání a převzetí správním úřadem.

§ 55 (Odkladný účinek)
Včas podané odvolání má odkladný účinek, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Existuje-li však naléhavý obecný zájem (naléhavost musí být řádně odůvodněna) nebo je-li nebezpečí, že odkladem výkonu rozhodnutí utrpí někdo nenahraditelnou újmu, může správní orgán odkladný účinek vyloučit. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat.

Suspenzivní účinek znamená, že do doby, než je o odvolání rozhodnuto, rozhodnutí nenabývá právní moci a také není vykonatelné. Devolutivní účinek odvolání pak spočívá v tom, že rozhodování se přesouvá z orgánu I. stupně na vyšší správní úřad než ten, který původní rozhodnutí vydal.
Soud může posoudit, zda byl dodržen předepsaný procesní postup a zda vstupy (skutková zjištění) nejsou v logickém rozporu s výstupy (výrokem rozhodnutí).
Smyslem odnětí odvolání je zabezpečit bez zbytečných průtahů výkon správního rozhodnutí ještě předtím, než nabude právní moci, jsou-li ohroženy životy či zdraví nebo hrozí-li velká majetková škoda. Proto se proti tomu nelze odvolat.

§ 56 (Vyrozumění)
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, vyrozumí ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání a vyzve je, aby se k němu vyjádřili a podle potřeby doplní řízení provedením nově navržených důkazů.

Účastník řízení předloží své odvolání správnímu úřadu a ten vyrozumí ostatní účastníky řízení. Není však stanoveno jakým způsobem. Např. může účastníkům zaslat kopie odvolání."

Poznámka

Práce z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse